Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 14 ” листопада   2018 р.                                             № 407

м.Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки для ведення товарного сільськогос-

подарського виробництва, що перебуває в

оренді ФО-П Довбуш В.М. на території

Шибалинської сільської ради

Бережанського району

Розглянувши звернення громадянина Довбуш В.М. від 01.11.2018 року щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надається в оренду за межами населеного пункту на території Шибалинської сільської ради Бережанського району, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

вирішила:

Затвердити технічну документацію по нормативно грошовій оцінці земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0085 га, кадастровий номер 6120489400:04:001:0566, за межами населеного пункту на території Шибалинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки - 27299,46 грн. (двадцять сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень, 46 коп.).

Голова Бережанської

районної ради                                                        В.Ф.БІЛИК