Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 14 ” листопада   2018 р.                                  № 409

м.Бережани

Про положення  про   конкурс на

посаду   керівника   комунального

закладу загальної середньої освіти

Бережанського району

 

Відповідно до п.20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.26 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання п1. Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291, розглянувши клопотання відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада 

вирішила:

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бережанського району (додається).

  2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, хорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.


Голова Бережанської

районної ради                                                         В.Ф.БІЛИК