Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Опубліковано 26 листопада 2018 року

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення районної ради

«Про плату за навчання у Жуківській державній музичній школі»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги ( підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати) виникла необхідність переглянути затверджені у 2017 році розміри батьківської плати на місяць за навчання у Жуківській державній музичній школі (далі ЖДМШ). Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки лежить за межами їх дії.

2.Визначення цілей державного регулювання

Метою проекту рішення є:

- отримання додаткових джерел фінансування для покращення статутної діяльності ЖДМШ;

- впорядкування цін на платні послуги, що надаються ЖДМШ;

- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки ЖДМШ.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у ЖДМШ.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати залишити на теперішньому рівні витрати на утримання ЖДМШ є неможливим.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

На сьогодні фінансовий ресурс бюджету району не забезпечує у повному обсязі потреби ЖДМШ. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання ЖДМШ.

Для розв’язання існуючих проблем ЖДМШ пропонується надання платних послуг. Перелік платних послуг, які можуть надаватися у вищезгаданих закладах, що утримуються за рахунок бюджетних коштів та їх вартість затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей». Згідно вищезгаданих нормативно-правових актів були розроблені розміри батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів батьківської плати були включені фактичні витрати ЖДМШ. Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану вищезгаданих закладів, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з місцевого бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень.

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта у ЖДМШ будуть реалізовані повноваження надані:

- Законом України «Про позашкільну освіту»

- Постановою Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»;

- ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо оплати платних послуг.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, та суб’єктів господарювання усіх форм власності. Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигода

Інтереси органів місцевого самоврядування:

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту)

збільшення власних надходжень у ЖДМШ

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням ЖДМШ необхідних послуг

розширення та покращення видів платних послуг у ЖДМШ

Інтереси громади

Часові витрати, пов’язані з наданням ЖДМШ  необхідних послуг

надання можливості учням та їх батькам отримувати якісні послуги без значних фінансових витрат

8.Строк дії регуляторного акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі.

9.Показники ефективності регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Обсяг коштів, які надійдуть на рахунок ЖДМШ від оплати за навчання.

2. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта.

3. Кількість суб’єктів господарювання яким надано платні послуги.

4. Кількість скарг на дії посадових осіб.

10.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Цільові групи та строки проведення відстеження:

- базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення;

- повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

Для відстеження використовуватимуться дані відділу культури, національностей, релігій і туризму Бережанської районної державної адміністрації.

БЕРЕЖАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

______________ сесія

РІШЕННЯ

від "___" _________ 2018 р.                                                                       № ____

м. Бережани

Про плату за навчання у Жуківській

державній музичній школі

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», беручи до уваги постанови Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», рекомендацію постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації та враховуючи пропозиції директора Жуківської державної музичної школи, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Погодити запропонований директором Жуківської державної музичної школи розмір щомісячної плати за навчання у вищезгаданій школі (додаток 1) і ввести в дію з 1 січня 2019 року.

2. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання (додаток 2) та порядок використання коштів, одержаних від плати за навчання у вищезгаданих закладах (додаток 3).

3. Затвердити контингент учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додаток 4).

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії районної ради від 26 вересня 2017 року №253 «Про встановлення пільг з плати за навчання у школах естетичного виховання Бережанського району».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                     В.Ф.Білик

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від «_____» _________2018 р.

№___________

 

РОЗМІР ЩОМІСЯЧНОЇ ПЛАТИ

за навчання у Жуківській державній музичній школі

1. Сольний спів – 130,00 грн.

2. Фортепіано – 130,00 грн.

3. Скрипка –100,00 грн.

4. Народні інструменти – 100,00 грн.

5. Сопілка – 100,00 грн.

6. Духові – 100,00 грн.

7. Хореографія – 100,00 грн.

8. Образотворче мистецтво – 100,00 грн.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату Бережанської районної ради                        В.Ф.Соломко

Додаток 2

до рішення районної ради

від «_____» _________2018 р.

№___________ 

 

ПЕРЕЛІК ПІЛЬГ

щодо плати за навчання у Жуківській

державній музичній школі

1. Встановити пільги з оплати за навчання у Жуківській державній музичній школі Бережанського району у розмірі 100%:

- дітям з багатодітних сімей;

- дітям з малозабезпечених сімей;

- дітям-інвалідам;

- дітям-сиротам;

- дітям, які позбавлені батьківського піклування;

- дітям військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків;

- дітям, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції;

- дітям батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції;

- дітям з числа внутрішньо-переміщених осіб.

Керуючий справами виконавчого

апарату Бережанської районної ради                                 В.Ф.Соломко

 

Додаток 3

до рішення районної ради

від «_____» _________2018 р.

№___________

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ,

ОДЕРЖАНИХ ВІД ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

- заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці – 66%;

- комунальні послуги – 2%;

- поточний ремонт приміщень – 11%;

- придбання матеріальних цінностей – 15%;

- службові відрядження (на семінари, виставки, конкурси, фестивалі, інші заходи) – 6%.

Керуючий справами виконавчого

апарату Бережанської районної ради                       В.Ф.Соломко

Додаток № 4

до рішення районної ради

від «_____» _________2018 р.

№___________

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ

Жуківської державної музичної школи

Кількість учнів - 100 учнів.

Керуючий справами виконавчого

апарату Бережанської районної ради                                     В.Ф.Соломко