Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорокова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “03 ”грудня   2018 р.                                                     № 411

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, рішення Тернопільської обласної ради від 28 листопада 2018 року № 1268, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 6782,1 тис.грн. за рахунок:

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

970,0 тис.грн.

- 41050100 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

2812,1 тис.грн.

- 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок крштів медичної субвенції»

3000,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 6312,1 тис.грн.:

2.1. За функціональною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я                                                                                          3000,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                           2812,1 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                     500,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація 

3000,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

3000,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

3000,0 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

2820,0 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

180,0 тис.грн.

2.2.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2812,1 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

2812,1 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

2812,1 тис.грн.

КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» 

10,267 тис.грн.

КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

2801,833тис.грн.

2.2.3.

Фінансове управління райдержадміністрації

500,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

500,0 тис.грн.

з них на:

  • капітальні трансферти

500,0 тис.грн.

КПКВ 3719510 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

500,0 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 470,0 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 470,0 тис.грн.

3.1. За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                        470,0 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

470,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

470,0 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

470,0 тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»

470,0 тис.грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів:

4.1.

Бережанська районна державна адміністрація

Збільшити асигнування на:

10,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

10,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

10,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

10,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

10,0 тис.грн.

КПКВ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

10,0 тис.грн.

4.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

2241,136тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

2241,136тис.грн.

КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

2241,136тис.грн.

Зменшити асигнування на:

2241,136тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

2241,136тис.грн.

КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»

2241,136тис.грн.

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком        № 1.

6. Затвердити міжбюджетні трансферти з районного бюджету іншим місцевим бюджетам згідно з додатком № 2.

7. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 470,0 тис.грн. та зменшивши за загальним фондом на – 470,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 470,0 тис.грн.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                       В.Ф.БІЛИК