Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 2

до рішення районної ради

від 20.12.2018 р. № 427

Основні показники

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

Бережанського району

з/п

Показник

2017

2018

очік

2019

прогноз

2020

прогноз

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць в т.ч.:

38

39

40

42

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

36

37

38

39

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

2

2

2

3

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва,  осіб в т.ч.:

422

442

452

532

у суб'єктів малого підприємництва

229

249

259

269

у суб’єктів середнього підприємництва

193

193

193

263

3.

Кількість підприємців – фізичних осіб

 

 

 

 

– зареєстрованих

310

320

350

370

– діючих

285

289

340

360

4.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

75

77

78

83

5.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

70

70

70

75

6.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

18

18

19

20

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га

1613,3

1813,3

1813,3

1813,3

7.

Кількість навчальних закладів,      одиниць з них:

1

1

1

2

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності

1

1

1

2

8.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць з них:

бізнес-центри

-

-

-

-

бізнес-інкубатори

-

-

-

-

технопарки

-

-

-

-

небанківські установи (з них кредитні спілки)

2

2

2

2

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)

-

-

-

-

Центр підтримки підприємництв

1

1

1

2

9.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

-

-

-

-

10.

Кількість координаційних, галузевих рад

1

1

1

2

11.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

12.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

-

-

-

13.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

14.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

-

-

-

-

15.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми

-

-

-

-

16.

Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

17.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб

16

20

20

20

18.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

129

135

145

155

 

     Керуючий справами виконавчого

     апарату районної ради                                                                                                                             Василь Соломко