Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 1

до рішення районної ради

"Про районний бюджет на 2019 рік"

від 20.12.2018 р. № 419

 

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 14822000,00 14822000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 14822000,00 14822000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14822000,00 14822000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11350000,00 11350000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3400000,00 3400000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 72000,00 72000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1748300,00 148000,00 1600300,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 135000,00 135000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 135000,00 135000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 135000,00 135000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 13000,00 13000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 13000,00 13000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 13000,00 13000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1600300,00 0,00 1600300,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1190300,00 0,00 1190300,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1105300,00 0,00 1105300,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 82000,00 0,00 82000,00 0,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 3000,00 0,00 3000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 410000,00 0,00 410000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 80000,00 0,00 80000,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 330000,00 0,00 330000,00 0,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 16570300,00 14970000,00 1600300,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 231821490,00 231821490,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 231821490,00 231821490,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 16968100,00 16968100,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 16968100,00 16968100,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 65183600,00 65183600,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 36945500,00 36945500,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 28238100,00 28238100,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11875100,00 11875100,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 11875100,00 11875100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 137794690,00 137794690,00 0,00 0,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 56054300,00 56054300,00 0,00 0,00
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2607300,00 2607300,00 0,00 0,00
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 76811100,00 76811100,00 0,00 0,00
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1135600,00 1135600,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 28000,00 28000,00 0,00 0,00
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 670600,00 670600,00 0,00 0,00
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 300000,00 300000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 187790,00 187790,00 0,00 0,00
 
Разом доходів 248391790,00 246791490,00 1600300,00 0,00

 

     Керуючий справами виконавчого

     апарату районної ради                                                                                                                             Василь Соломко