Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток 3

до рішення районної ради

"Про районний бюджет на 2019 рік"

від 20.12.2018 р. № 419

 

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

                                                                                                                                                                                                                (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Бережанська районна рада 1800000,00 1800000,00 1340000,00 98000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00
0110000 1800000,00 1800000,00 1340000,00 98000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1800000,00 1800000,00 1340000,00 98000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00
0200000 Бережанська районна державна адміністрація 37536800,00 37536800,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 0,00 870000,00 0,00 0,00 30000,00 38436800,00
0210000 Бережанська районна державна адміністрація 37536800,00 37536800,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 0,00 870000,00 0,00 0,00 30000,00 38436800,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 36566200,00 36566200,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 0,00 870000,00 0,00 0,00 30000,00 37466200,00
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 670600,00 670600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670600,00
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0600000 Відділ освіти Бережанської РДА 55758600,00 55758600,00 39434000,00 4555060,00 0,00 115000,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 55873600,00
0610000 55758600,00 55758600,00 39434000,00 4555060,00 0,00 115000,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 55873600,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1651220,00 1651220,00 1008900,00 106000,00 0,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 1671220,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 51116350,00 51116350,00 36489140,00 4344000,00 0,00 95000,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 51211350,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 538630,00 538630,00 415000,00 24680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538630,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1880160,00 1880160,00 1334960,00 76500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1880160,00
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7240,00 7240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7240,00
0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 240000,00 240000,00 186000,00 3880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 195000,00 195000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195000,00
0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 130000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації 140846090,00 140846090,00 3120500,00 88000,00 0,00 410000,00 0,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 141256090,00
0810000 140846090,00 140846090,00 3120500,00 88000,00 0,00 410000,00 0,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 141256090,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 12000000,00 12000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 44054300,00 44054300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44054300,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2207300,00 2207300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2207300,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 570000,00 570000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570000,00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 51600,00 51600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51600,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 20000000,00 20000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000000,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4500000,00 4500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 26589500,00 26589500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26589500,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 15000000,00 15000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000000,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 3500000,00 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 4000000,00 4000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000,00
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3950000,00 3950000,00 3120500,00 88000,00 0,00 410000,00 0,00 410000,00 0,00 0,00 0,00 4360000,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 13290,00 13290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13290,00
0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 104000,00 104000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104000,00
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1135600,00 1135600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1135600,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
1000000 Відділ культури і туризму Бережанської РДА 8550000,00 8550000,00 5765500,00 952000,00 0,00 2225300,00 2050000,00 170300,00 53300,00 34800,00 2055000,00 10775300,00
1010000 8550000,00 8550000,00 5765500,00 952000,00 0,00 2225300,00 2050000,00 170300,00 53300,00 34800,00 2055000,00 10775300,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1109300,00 1109300,00 816300,00 105000,00 0,00 42700,00 0,00 42700,00 22000,00 1000,00 0,00 1152000,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2311600,00 2311600,00 1587000,00 132000,00 0,00 11000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 5000,00 2322600,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 674000,00 674000,00 460000,00 93200,00 0,00 6900,00 0,00 6900,00 0,00 0,00 0,00 680900,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3966800,00 3966800,00 2576500,00 578800,00 0,00 114700,00 0,00 114700,00 31300,00 33800,00 0,00 4081500,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 488300,00 488300,00 325700,00 43000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488300,00
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050000,00 2050000,00 0,00 0,00 0,00 2050000,00 2050000,00
3700000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
3710000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
X X X Усього 244741490,00 244491490,00 49660000,00 5693060,00 0,00 3650300,00 2050000,00 1565300,00 53300,00 34800,00 2085000,00 248391790,00

 

 

     

 

 

 

      Керуючий справами виконавчого

      апарату районної ради                                                                                                                             Василь Соломко