Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

                                                                                                         

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

 

 ВСТУП

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2012 рік (надалі – Програма) розробило управління економіки разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації   відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №165.

Програму розроблено з урахуванням положень наступних документів:

 • Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;
 • Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2007-2011 роки, затверджених відповідними рішеннями обласної ради від 27 травня 2008 року №280 та №279;
 • Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 травня 2008 року №262 «Про заходи з питань детінізації економічних процесів в районі»;
 • Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 2009 року №153 «Про додаткові заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі».
 • Доручення голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року № 99 «Про організацію розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік».
 • Доручення голови районної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року № 99 «Про організацію розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2012 рік».

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери.

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Програма розроблена з метою консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі, у тому числі досягнення економічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

Основною метою програми соціально-економічного розвитку району у 2012 році є досягнення економічної стабілізації на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку.

Серед Програмних завдань – розвиток агропромислових виробництва, деревообробної промисловості та промисловості будматеріалів, реформування та розвиток житлово-комунального господарства, покращення екологічної ситуації, збереження культурної спадщини та розвиток туристично-рекреаційного комплексу в районі.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

                                   ПРОМИСЛОВІСТЬ

На території району здійснюють діяльність 11 промислових підприємств, якими виробляється:

ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”    

 

- цегла М–75, М–100;

ТОВ “Підвисоцький завод буд­матеріалів”

- вапно, пісок будівельний, борошно вапнякове, карбонатна порода, щебінь;

ЗАТ “Потуторський деревообробний завод”

- пиломатеріали, паркет штучний;    

ВАТ “Бережанський хлібозавод”                

- хлібобулочні вироби;

ТОВ СП “Джерела”

- безалкогольні напої, макаронні вироби, олія, розфасовка круп;

ТОВ «Крона»

- консерви плодоовочеві;

ПП «Агроспецгосп»

- консерви плодоовочеві, соки;

ПП «Успіх»

- пиломатеріали, паркет штучний;

ТОВ “Христина”                  

- гофротара;

ТОВ “САНЗА ТОП”  

-вироби із деревини;

ТОВ “Кеннер-Україна”

металопластикові конструкції

Підприємства ТОВ «Бережанський склозавод», Рогачинський склозавод «Декор». РайСТ, ТОВ «Надія – 2», ТОВ «Агросвіт» на даний час товарної продукції не виробляють, і тому планування показників виробничої діяльності по даних підприємствах не проводилось. При відновленні випуску товарної продукції дані підприємства будуть залучені до програми.

 За 2011 рік промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції в порівняльних цінах станом на 1 січня 2012 року на суму 107383,3 тис.грн., що складає 105,3% до завдання програми соціально-економічного розвитку з промислового виробництва.

В квітні 2011 року відновлена робота ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”. Обсяг виробництва товарної продукції за 2011 рік склав 5655,7 тис.грн. проти запланованих 3425,0 тис.грн. Завдання програми перевиконано і складає 165,1%.

 На ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» завдання виконано на 113,1%

До підприємств деревообробної галузі в Бережанському районі належать ТОВ «Потуторський деревообробний завод», ТОВ «Санза ТОП» та ТОВ «Успіх».

ТОВ «Санза ТОП»   виробляє пиломатеріали, за 2011 рік обсяг промислової продукції склав 23404,4 тис.грн.

До підприємств продовольчого сектору належать: ПП «Агроспецгосп», ТОВ СП «Джерела», ТОВ «Крона» та ВАТ «Бережанський хлібзавод».

Продовольчої продукції випущено на суму 19482,3 тис.грн. – 139,1% до завдання програми. Найбільшим підприємством цієї галузі є приватне підприємство «Агроспецгосп», річний обсяг виробництва якого склав 15669,2 тис.грн., що складає 145% до завдання програми соціально-економічного розвитку на 2011 рік. У 2012 році підприємством заплановано виробити продукції на суму 16907 тис.грн.(107,9%до 2011 року).

Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового сектору району є:   високий ступінь зносу основних фондів, низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції та фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання.                                                                        

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Транспортна мережа району включає 210,5 км експлуатаційної довжини автомобільних доріг з твердим покриттям та 29 км залізничних колій.

Регулярні пасажирські перевезення в районі   здійснюють 21 суб’єкт підприємницької діяльності, з яких 1 – юридична та 20 – фізичні особи.

Маршрутна мережа району складається з 38 маршрутів, в тому числі : 3 міських, 16 – приміських, 16 міжміських та внутрішньообласних маршрутів, на яких працює 28 автобус.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за 2011р. перевезено 7,3 тис. т вантажу, що менше проти 2010р. на 42,8%. Вантажооборот за 2011р. зменшився в порівнянні з 2010р. на 25,4% і становить 3665,9 тис. ткм.

За 2011р. послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалося 3601,0 тис. пасажирів (на рівні 2010р.). Пасажирооборот становить 56810,6 тис. пас. км, що більше проти 2010р на 2,8%.

За січень-листопад 2011р. обсяг реалізованих послуг склав 14848,3 тис. грн. і зріс у порівнянні з січнем-листопадом 2010р. на 6.6%.

 Обсяг реалізованих послуг населенню склав 11445.3 тис. грн. (ріст до січня-листопада 2010р. на 6.5%). Найбільше реалізовано платних послуг населенню транспортом 5284,5 тис.грн. (45,3% до загального обсягу послуг), поштою та зв’язком 3279,2 тис.грн. (31,5%), послугами у сфері інжинірингу 824,9 тис.грн. (7,2%), культурою та спортом 703,4 тис.грн. (6,1%), санітарні послуги, прибирання сміття 510,7 тис.грн. (4,5%). Частка реалізованих послуг населенню в загальному обсязі складає 77,1% (січень-листопад 2010р. -77,1%).

Підвищеним попитом користується мобільний зв’язок, який покриває всю територію району.

                                   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2011 році сільськогосподарські культури в господарствах всіх форм власності були розміщені на площі 18,6 тис.га, в тому числі: зернові культури – 7,5 тис.га, технічні – 2,5 тис.га, картопля та овочі – 3,1 тис.га, кормові культури – 5,5 тис.га.

За звітний рік зібрано 20,5 тис.тонн зерна (+5,0 тис.тонн до 2010 року), 31,7 тис.тонн картоплі (+0,9 тис.тонн до 2010 року), 7,4 тис.тонн овочів (+ 0,7 тис.тонн до 2010 року), а також 0,8 тис.тонн цукрових буряків. Збирання сільськогосподарських культур, як в сільськогосподарських підприємствах так і в особистих господарствах населення проведено наявною в району сільськогосподарською технікою вчасно і без істотних втрат.

Якщо говори про сг підприємства, то в минулому році ними з площі 5,3 тис.га (включаючи кукурудзу) на зерно зібрано 19,0 тис. тонн зерна, або у 2 рази більше ніж у 2010 році. Урожайність зернових становила 35,9 цнт/га (у 2,3 рази більша проти 2010 року).

Також отримано:

-         овочів 650 тонн при урожайності 43,3 цнт/га (188% до 2010 року);

-         картоплі 42 тонни при урожайності 140 цнт/га (у 3 рази більше ніж у 2010 році);

-         цукрових буряків 180 тонн, що на рівні 2010 року;

-         ріпаку 3,7 тис.тонн.

Під урожай 2012 року посіяно 4012 га озимих зернових культур, що на 1380 га (153%) більше ніж у 2011 році, в тому числі оз.пшениці 3292 га (146% до 2011 року), оз. жита 81 га (156% до 2011 року), оз. ячменю 638 га (195% до 2011 року).

Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 1400 га.

Враховуючи складні природно кліматичні умави щодо розвитку озимих культур, проводяться відповідні роботи по підготовці насіння ярих зернових. На даний час заготовлено його в кількості 265 тонн (137% до потреби), з них 238 тонн (123% ) є кондиційним. Сільськогосподарськими підприємствами продовжується робота по обміну та додатковій закупівлі посівного матеріалу, накопиченню необхідної кількості матеріально-технічних ресурсів.

  В сільськогосподарських підприємствах району станом на 1.01.2012 року нараховується 263 гол. ВРХ шо на 29 гол менше до відповідного періоду минулого року і на 45 більше до минулого місяця. Поголів’я корів становить 130 гол. що на 1 гол більше в порівнянні з минулим роком. Свині утримуються в п’яти с/г підприємствах. Поголів’я свиней на початок 2012 року склало 732 гол. що на 2847гол. менше ніж в минулому році. (причиною спаду поголів’я свиней є те що ТОВ «Крона» перестало займатися цією галуззю, а на відповідний період минулого року там утримувалось 1188 гол. свиней і ДП «Світанок» перестало звітувати в статистичне управління як юридична особа, а кількість поголів’я свиней у минулому році в цей період становила 1508 голів).

 За минулий рік с/г підприємствами району вироблено 2730 цнт м’яса, в тому числі 2542 цнт свинини і 188 цнт яловичини. Середньо добові прирости в 2011 році становили по ВРХ – 522 гр. (+1гр. до минулого року), по свиня 338 гр. ( -30гр до минулого року).

У 2011 році вироблено 2341 цнт молока, шо на 111 цнт менше ніж в 2010 році, надій на корову становить 2208 кг.

 На зимово-стійловий період 2011-2012 років заготовлено достатню кількість кормів для громацького тваринництва, а саме: 1370 т. силосу, 292 т. сінажу, 101 т. сіна.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Станом на 1 cічня 2012р. в районі діяло 7 будівельних підприємств, з них будівельні роботи виконували 85,7%.

Будівельними підприємствами району за 2011р. виконано будівельних робіт на суму 3273 тис. грн. Із загального обсягу будівельних робіт 3126 тис.грн. (95,5% до загального підсумку) становить будівництво будівель та споруд, 147 тис.грн. (4,5%) - установлення інженерного устаткування будівель та споруд.

Загальний обсяг будівельних робіт проти 2010р. збільшився на 36,4% та становить 0,5 % до загальнообласного обсягу виконаних робіт.

Із загального обсягу виконаних будівельних робіт 1167 тис.грн., або 35,7% становить капітальний ремонт.    

За січень-вересень 2011 року на розвиток економіки району спрямовано 7433 тис.грн. капітальних інвестицій. Переважну частку з них - 6908 тис.грн. або 92,9% становлять інвестиції в основний капітал.            

Вагомим джерелом інвестування є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 1488 тис.грн. (21,5%) капітальних вкладень, кошти населення на індивідуальне житлове будівництво - 3922 тис.грн. (56,8%), кошти місцевих бюджетів - 71 тис.грн. (1,03%), кошти державного бюджету - 14 тис.грн. (0,2%), інші джерела фінансування 1413 тис.грн. (20,5%).

За видами економічної діяльності в добувну промисловість спрямовано 253 тис.грн., в переробну промисловість - 860 тис.грн., в сільське господарство та лісове господарство - 283 тис.грн., в торгівлю - 445 тис.грн., в пошту і зв’язок - 24 тис.грн, в підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу і води - 144 тис.грн., в операції з нерухомим майном - 3922 тис.грн., в охорону здоров’я - тис.грн., у діяльність у сфері культури та спорту – 76 тис.грн.

В житлове будівництво за січень-вересень 2011 року вкладено 3922 тис.грн., що становить 56,8% до загального обсягу інвестицій в основний капітал.

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ

В районі зареєстровано 182 малих підприємства. Кількість діючих підприємств малого підприємництва на 10,0 тис.чол. населення складає 20 одиниць.

 За січень-грудень 2011 року державним реєстратором зареєстровано 18 юридичних осіб та 192 фізичних особи, як суб’єкта підприємницької діяльності. Знято з реєстрації у 2011 році 268 фізичну особу. Проведено всього 1960 реєстраційних дій. Державним адміністратором надано суб’єктам підприємницької діяльності 196 консультацій, видано 157 документів дозвільного характеру.

В районі працює 223 підприємств торгівлі, 52 закладів ресторанного господарства, функціонує 4 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 980 торгових місць. Роздрібний товарооборот району за   2011 рік складе 89 млн.грн., що складає 100,0% до минулого року, товарооборот на одну особу - 105 грн.

За   2011 рік підприємцями району відкрито два підприємства ресторанного господарства, десять підприємств по торгівлі промисловими та продовольчими товарами, в яких створено 29 нових робочих місць.

В районі надаються такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги. Дані види послуг надають 13 зареєстрованих підприємств малого бізнесу та 71 фізична особа.       

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ

Одним із основних завдань програми соціально-економічного розвитку району є дотримання державних гарантій у оплаті праці, зменшення її заборгованості. Щотижневий моніторинг, що проводиться управлінням праці та соціального захисту населення свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення рівня оплати праці. Станом на 1 жовтня 2011 року середньомісячна заробітна плата складала 1667 грн., і зросла до початку року   на 159 грн. або на 10,5 %.

Станом на 1 січня 2012 року зафіксована заборгованість з виплати заробітної плати на суму 237,1 тис. грн., а саме:

- активні підприємства:

       -філія “Бережанський райавтодор” –136,9тис. грн.-у 118 працюючих.

- банкрут:

       -ТзОВ”Лапшин” –100,2 тис. грн.

  У порівнянні до 1 січня 2011 року відбулось зменшення заборгованості із заробітної плати на 932,5 тис.грн. або на 79,7%.

В районі працює робоча група з обстеження суб’єктів господарювання: фізичних та юридичних осіб щодо легалізації робочих місць. Протягом 2011 року районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при районній державній адміністрації спільно із Бережанською міжрайонною державною податковою інспекцією здійснено 62 рейди обстеження, обстежено 338 суб’єктів господарювання і виявлено 139 осіб без належного оформлення трудових відносин (із них у 14-ти заробітна плата виплачувалась “в конвертах”). По 46-ти фактах матеріали обстежень передано для відповідного реагування в правоохоронні органи. Легалізовано 104 особи.

За даними моніторингу у 2011 році в районі створено 774 нових робочих місць, що складає 146,0 відсотків до завдання (530), в тому числі.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Першу медичну допомогу в районі надають 33 ФАП і ФП, 5 амбулаторій ЗПСМ, відділення сімейних лікарів та терапевтичне відділення Бережанської поліклініки. Працюють стоматполіклініка та тубдиспансер.

 Забезпеченість медапаратурою та медобладнанням ЦРКЛ становить 75% від потреби.

У 2010 році реорганізовано Урманську СДЛ в амбулаторію ЗПСМ із скороченням 10 стаціонарних лікарняних ліжок.

З 1 жовтня 2011 року скорочено 20 ліжок в ЦРКЛ.

З 1 січня 2011 року організовано Центр первинної медико-санітарної допомоги в складі поліклінічного відділу.

Розроблено проект реформування ЦРЛ в окружну лікарню і консультативну поліклініку, розроблено їх штатних розпис.

Здійснено реконструкцію будівлі ФАП с.Вербів по пілотному проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» із залученням позабюджетних коштів на загальну суму 141,5 тис.грн.

                                                                                                        ОСВІТА

В районі функціонує 44 загальноосвітніх навчальних закладів (1 гімназія, 7 навчально-виховних комплексів «ЗНЗ-ДНЗ», в яких навчається 4163 дітей.

Збережено мережу дошкільних навчальних закладів. У 11 дошкільних навчальних закладах та в семи навчально-виховних комплексах «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» навчається і виховується 830 дітей.

Усі загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів а також 12 закладів І-ІІ ступенів забезпечені комп’ютерними класами.

З метою розвитку творчих здібностей школярів в районі функціонує мережа гуртків з позакласної роботи: 38 гуртків художньо-естетичного спрямування, 60 – технічної творчості, 26 – спортивного, 26 – еколого-натуралістичного, 12 - туристсько-краєзнавчого та 25 – з предметів, передбачених навчальними планами.

У всіх навчальних закладах району проведено поточні ремонти класних кімнат, приміщень загального користування (коридорів, майстерень, їдалень, тощо). Для ремонтів шкіл всього використано: бюджетних коштів – 210,68 тис.грн., позабюджетних – 289,52 тис.грн. та 19,71 тис.грн. заробленими закладами.

У 2011 році придбано 2   шкільні автобуси для підвезення дітей сільської місцевості до шкіл.

                                                                                                    КУЛЬТУРА

У 2011 році збережено існуючу мережу закладів культури району, яка налічує 91 установу, а саме: 43 заклади клубного типу, 43 бібліотеки, 3 школи естетичного виховання, 2 музеї.

Забезпечено фінансування програм у 2011 році, прийнятих сесіями районної ради, а саме: Програма поповнення бібліотечних фондів району - на підписку періодики для бібліотек району використано 20 529 грн. (районний бюджет), придбання книг – 4652 грн. (спец кошти).

У поточному році покращено матеріально-технічну базу закладів культури району, зокрема:

- проведено 6 поточних та 8 косметичних ремонтів на загальну суму 25 070 грн.), зокрема:

-Центральна районна бібліотека, бібліотеки-філіали сіл Надрічне, Куропатники, Саранчуки стали фіналістами конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст» (лютий); у квітні-травні проведений ремонт Інтернет-центру центральної бібліотеки за спецкошти установи в сумі 7000 грн., спонсорської допомоги – 3000 грн.; у бібліотеках-філіалах проведені ремонти за сприяння сільських рад, спонсорські кошти та спец кошти, урочисто відкриті Інтернет-центри.

Впроваджено опалення: 1 газове – НД с. Жовнівка (газовий конвектор),    5 електроконвекторів – НД с. Рогачин-м, Вільховець, Біще,   СБНТ с. Жуків, Потутори для обігріву робочих кімнат.

Відповідно плану основних культурно-мистецьких заходів на 2011 рік проведено:

- районний фестиваль вертепних дійств «Ясна зірка засіяла» ( 9 січня, РБНТ);

- свято сучасної духовної пісні «Різдвяні зустрічі» (14 січня, РБНТ);

- творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських колективів Бережанщини з нагоди Дня Соборності України в м. Тернополі в Палаці культури «Березіль» (21 січня – виділено 54 тис. грн.);

- районний огляд-конкурс читців та читацьких ансамблів в рамках циклу заходів до 197-ій річниці від дня народження Т.Г. Шевченка (3 березня);

- творчий звіт народних аматорських та зразкових дитячих колективів району, присвячений 20-річчю Незалежності України «Благословенні будьмо і єдині» (26 березня);

- круглий стіл на тему «Туристично-екскурсійний потенціал Бережанщини» (спільно з ДІАЗом у м. Бережани, кластером «Мальовнича Бережанщина» (1 квітня);

- творчий звіт Бережанської державної школи мистецтв (12 травня);

- акція «Європейська ніч в музеї» (14 травня, проведена єдина в області);

- районний фестиваль «Бережанська танцювальна весна – 2011» (15 травня);

- районний фестиваль «Театральна мозаїка-2011» (22 травня);

- урочиста академія до відзначення 100-річчя від дня народження Почесного громадянина м. Бережани, художника Володимира Савчака (25 травня), відкриття меморіальної таблиці на будинку, в якому народився художник (29 травня);

- творчий звіт зразкового дитячого хору «Сонечко» районного будинку народної творчості (29 травня);

- літературно-мистецький вечір, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Подуфалого у с. Жуків (5 червня);

- святкування 20 річниці Незалежності України (24 серпня, використано 3075 грн.);

- регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні»  (4 вересня, використано 3 462 грн.);

- святкування 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича (виставки, вечори, видання друкованої продукції, урочиста імпреза за участю науковців та письменників (30 жовтня).

                                                                                                      ТУРИЗМ

Район має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні ландшафтні умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні об'єкти, що сприяє розвитку туризму різного напряму: пізнавального, релігійного, водного.

Для оздоровлення та відпочинку населення використовують ліси рекреаційного призначення, до яких відносяться лісопаркові частини приміських зелених зон, лісопарки, рекреаційні зони природних національних парків.

Рекреаційні ресурси району являють собою значний потенціал для подальшого вкладання капіталів в розвиток рекреаційної сфери. В перспективі передбачається ширше використовувати потенціал лісових, водних ресурсів шляхом облаштування відповідної території як для короткочасного, так і тривалого відпочинку. Для цього передбачається забезпечити відповідний екологічний стан пляжів і санітарно-гігієнічних показників водних ресурсів, транспортну доступність, інфраструктурну забезпеченість цієї території.

Бережанський район перебуває на початковому етапі створення сучасної туристичної індустрії. Першим завданням в цьому плані є популяризація туристичного продукту району.

Створено інформаційний банк даних туристичної галузі в районі, зокрема, екскурсійно-туристичні маршрути( Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого, музей переслідування церкви), сільський (зелений) туризм, молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній.

Проводиться збір інформації про наявну туристичну інфраструктуру району ( заклади харчування, заклади розміщення), про стан інфраструктури сільського туризму для інформування населення району. При центральній районній бібліотеці в Інтернет-центрі відкритий WEB-сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, завдання якого – забезпечення інформаційно-туристичних функцій ( реклама, пошук туристів та забезпечення відпочинку).

В 2011 році проведено моніторинг наявної туристичної інфраструктури (заклади розміщення, харчування, дозвілля, садиби сільського (зеленого) туризму.

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Внаслідок впливу загальнодержавної фінансово-економічної кризи на соціально-економічні процеси в районі у попередні роки виникло ряд проблемних питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2012 році.

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток району слід віднести:

      - суттєве скорочення замовлень на продукцію   промисловості будівельних матеріалів через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока вартість енергетичних ресурсів;

     - у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об”єктів;

      - низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції;

      - слабка матеріально-технічна база підприємств житлово-комунального господарства;

      -  уповільнення інвестиційних процесів;

       -   високий ступінь зносу основних фондів;

       -  зосередження значних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах;

       -   низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств;

       - на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості;

       - у бюджетній сфері та соціальному захисті населення: скорочення бюджетних видатків на усіх рівнях; ризики високих темпів зростання індексу споживчих цін; ризики зменшення реальних доходів громадян;

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік є покращення якості життя населення регіону.

Серед головних пріоритетів:

 • реалізація ефективної інвестиційно-інноваційної політики;
 • розвиток агропромислового виробництва, деревообробної промисловості та промисловості будматеріалів;
 • реформування та розвиток житлово-комунального господарства району, покращення екологічної ситуації;
 • збереження культурної спадщини та розвиток туристично-рекреаційного комплексу;
 • створення умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціонування ефективної системи соціальних послуг.

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік» та у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

НА 2012 РІК

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ 

Згідно проекту Програми соціально-економічного розвитку району на 2012 рік плановий обсяг валового сукупного продукту, виробленого в основних сферах матеріального виробництва очікується в сумі 238735,0 тис.грн., що складає 103,8% до виконання програми 2011 року.

Обсяг промислового виробництва у 2012 році складе 115437 тис.грн., що становитиме 105,3 % до виконання програми 2011 року: у деревообробній галузі – 32941,0 тис.грн. (108% до минулого року), промисловості будівельних матеріалів – 32734,0 тис.грн. (108,0% до 2011 року), харчовій галузі – 20429,0 тис.грн (104,9%).

За рахунок здешевлення енергоносіїв, а саме використання вугілля планується збільшення обсягів виробництва на ВАТ «Бережанський цегельний завод «Керамік» - 6110,0 тис.грн. (108%).

На ТОВ «САНЗА ТОП» обсяг виробленої продукції перевищить показники 2011 року на 108% .

ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» планує виконати товарної продукції на суму 26654,0 тис.грн, що складе 108,1% до показників 2011 року.

 На ТОВ «Христина» обсяг виробництва гофротари за 2012 рік складе 26796,0 тис.грн.(107,9% до минулого року).

 ЗАТ «Потутори ДОЗ»   виробить продукції на 3686,0 тис.грн.(107,7% до 2011 року). Планується заключити договори на виробництво паркетної продукції за кордон.

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2012 році прогнозується виробити валової продукції на суму 79078,0 тис.грн, або 100,9% до минулого року.

 Валовий сукупний продукт, вироблений в лісовому господарстві у 2012 році складе 17200 тис.грн.

 Обсяг капітальних інвестицій у 2012 році по очікуваних даних становитиме 18000,0 тис.грн.

В Програмі соціально-економічного розвитку на 2012 рік значна увага приділяється розвитку малого підприємництва. Обсяг роздрібного товарообороту у закладах торгівлі всіх форм власності зросте до 108,8 млн.грн., що складе 111,4% до минулого року. Обсяг реалізації платних послуг досягне 18,1 млн.грн.(108,2%).

Кількість діючих малих підприємств в 2012 році складе – 175.

Фонд оплати праці працівників, зайнятих в галузях економіки становитиме 136250 тис.грн.. – 113,5% до 2011 року. На тому ж рівні планується і ріст заробітної плати   у всіх сферах економіки району.

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку області за 2010 (факт), 2011 та 2012 (план) роки наведено у таблиці 3.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання району, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території області.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

–    постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми;

–    щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

–    підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;

–    відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює управління економіки районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація за підсумками 2011 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається районною радою при затвердженні місцевого бюджету.

На 2012 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення.

 

 

 

   Таблиця 1

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

 

 

з/п

Пріоритетне завдання соціально–економічного розвитку

Проблема, на розв’язання якої, буде спрямоване пріоритетне завдання

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Головний

розпорядник коштів або відп. виконавець

всього

Держ.

бюджет

Місц. бюдж.

Інші

джерела

1

Реалізація ефективної інвестиційно-інноваційної політики

Збільшення обсягів виробництва та реалізації товарної продукції підприємствами Бережанського району за рахунок розширення асортименту продукції, встановлення нового обладнання та переобладнання існуючого.

400

-

-

400

Керівники промислових підприємств

2

Розвиток високотехнологічних агропромислових комплексів

Виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції на ТОВ «Жива земля «Потутори»

1450

-

-

1450

Управління агропромислового розвитку РДА

 

 

 

Збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва: будівництво свинокомплексу ТОВ «Куляби-Агро»

150000

-

-

150000

Управління агропромислового розвитку РДА

3

Реформування та розвиток житлово-комунального господарства району, виробничої та соціальної інфраструктури району, сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій

Скорочення споживання енергоресурсів:

-       проведення модернізації котельного опалення , систем теплозабезпечен-

     ня, впровадження енергоефектив-

     них освітлювальних приладів, про-

     ведення сонації будівель в бюджет-

     них установах району 

403

-

403

 

 

 

 

       -

Відділ розвитку інфраструктури, освіти, культури і туризму, охорони здоров’я районної державної адміністрації

 

 

-         Будівництво біологічних очисних споруд в м. Бережани по вул..Корольова;

-         Будівництво та реконструкція діючих водопровідних мереж в м.Бережани

1200

1110

90

 

   -

Відділи архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури РДА

 

 

Будівництво, реконструкція та ремонт доріг і вулиць комунальної власності

В межах виділених асигнувань

-

     -

 

 

-

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, міська рада

5

Збереження культурної спадщини та розвиток туристично-рекреаційного комплексу

Нарощування потужностей туристично–рекреаційної інфраструктури в районі

7,01

-

7,01

 

       -

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

Забезпечення культурних потреб населення, збереження і примноження культурно-мистецьких традицій

- проведення VІІ регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» 

В межах виділених асигнувань

-

-

 

 

-

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури:

- ремонт фасаду районної центральної бібліотеки;

- ремонт глядацької зали районного будинку творчості

В межах виділених асигнувань

-

-

 

 

-

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

6

Створення умов для сталого розвитку людських ресурсів

Забезпечення подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти:

-         забезпечення шкіл району сучасними технічними засобами;

-         придбання «Шкільних автобусів»

В межах виділених асигнувань

-

-

 

 

-

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

Реформування первинної медико-санітарної допомоги з утворенням центру ПМСД як юридичної одиниці

В межах виділених асигнувань

 

 

 

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

 

 

Забезпечення подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

В межах виділених асигнувань

-

-

-

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 2

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК

 

п.п.

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Примітка

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

1.

Промисловість, транспорт і зв’язок

 

 

 

1.1

З метою зростання обсягів промислового виробництва:

- ЗАТ «Потутори ДОЗ» впровадити у виробництво паркету камеру для пропарювання паркетної заготовки та ефективно використовувати тирсовідходи, провести роботи по їх переробці на підприємстві;

- налагодити виробництво столярних виробів на ТОВ «САНЗА-ТОП» для реалізації на місцевому та зарубіжному ринках;

- ТОВ СП «Джерела» наростити об’єми виробництва товарної продукції за рахунок придбання нового обладнання для виробництва та розфасовки олії , розширення ринку збуту готової продукції. Для покращення обсягів реалізації продукції приймати участь в ярмарках розпродажах. З метою покращення фінансового стану підприємства залучити кошти інвесторів.

- ТОВ «Кеннер-Україна» розширити ринки збуту готової продукції за рахунок покращення якості та зниження її собівартості;

- ВАТ «Бережанський цегельний завод «Керамік» при виробництві будівельної цегли зменшити об’єми газопостачання за рахунок використання в процесі випічки вугілля.

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

 

1.2

З метою покращення матеріально-технічної бази ВАТ

«Бережаниавтотранс» забезпечити поновлення автотранспортного парку новими автобусами.

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації керівник підприємства.

 

1.3

Забезпечити розвиток маршрутної мережі автобусного сполучення та повне охоплення ним сільських населених пунктів району.

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

2.

Впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки

 

 

 

2.1

Висвітлювати результати реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» на офіційному сайті Бережанської районної державної адміністрації та у районній газеті «Бережанське віче».

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

2.2

Посилити роз’яснювальну роботу щодо положень Програми.

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

3.

Агропромисловий комплекс

 

 

 

3.1

Забезпечити підтримку збільшення об’ємів виробництва органічної продукції в ТОВ «Жива земля Потутори» в с.Потутори

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

3.2

Забезпечити стабілізацію виробництва тваринницької продукції

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

3.3

Відновити роботу ПАП «Промінь» в галузі виробництва плодово-ягідної продукції

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

3.4

Відновити роботу тепличного господарства відкритого типу на території Жуківської сільської ради

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

3.5

Використати за цільовим призначенням складські приміщення плодоовочевої продукції на території Жуківської сільської ради

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

4.

Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

4.1

Забезпечити формування привабливого інвестиційного іміджу району шляхом вивчення привабливих для потенційних інвесторів галузевих напрямів інвестування, регулярного поновлення інвестиційного паспорту району та портфелю інвестиційних пропозицій

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

4.2

Забезпечити організацію та проведення бізнес-зустрічей, презентацій, виставкових заходів, семінарів, круглих столів з питань залучення іноземного капіталу у район

Протягом 2012року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

4.3

Забезпечити підтримку ходу будівництва тваринницького комплексу на території Нараївської сільської ради ТОВ «Куляби-Агро»

 

 

Протягом 2012року

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

4.4

Забезпечити участь району у проведенні обласних форумів, круглих столів.

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

5.

Житлово–комунальне господарство

 

 

 

5.1

Сприяти будівництву біологічних очисних споруд в м.Бережани по вул.Корольова

Протягом 2012 року

Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, районної державної адміністрації, виконавчий комітет міської ради

 

5.2

Сприяти будівництву та реконструкції діючих водопровідних мереж в м.Бережани

Протягом 2012 року

Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, районної державної адміністрації, виконавчий комітет міської ради

 

5.3

Сприяти впровадженню енергоефективних освітлювальних приладів в закладах освіти району

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

5.4

Забезпечити проведення модернізації котельного обладнання та систем тепло збереження, сонації будівель закладів освіти району шляхом переведення систем опалення на місцеві види енергоресурсів та встановлення сучасних систем засклення та утеплення

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, виконавчий комітет міської ради

 

 

5.5

Завершення газифікації сіл Нараїв та Божиків

Протягом 2012 року

Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, районної державної адміністрації, відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

5.6

Вжити заходів щодо забезпечення повної поточної оплати у 2012 році за спожиті енергоносії організаціями та установами – споживачами паливно-енергетичних ресурсів незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

6.

Торгівля та послуги

 

 

 

6.1

Вжити заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавчих і нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг з питань якості товарів і послуг, цінової політики

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації, районна санітарно-епідеміологічна станція. Виконавчі комітети міської та сільських рад

 

6.2

Вжити заходів з легалізації роздрібного товарообороту, ліквідації місць стихійної торгівлі

Протягом 2012 року

Бережанська МРДПІ, виконавчий комітет міської ради, управління економіки районної державної адміністрації

 

6.3

Сприяти відкриттю торгівельних підприємств типу «Маркет» в селах Гиновичі та Божиків.

Протягом 2012 року

Виконавчий комітет сільських рад сіл Божиків та Гиновичі, Районне споживче товариство, управління економіки районної державної адміністрації

 

6.4

Сприяти відкриттю трьох підприємств побутового обслуговування, а саме з : надання перукарських послуг – 1, надання послуг по ремонту мобільних телефонів – 1, надання послуг по ремонту взуття – 1.

Протягом 2012 року

Виконавчий комітет міської ради, управління економіки районної державної адміністрації

 

7.

Мале підприємництво

 

 

 

7.1

Прийняти участь у конкурсах професійної майстерності серед підприємств та приватних підприємців сфери побуту

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

7.2

Сприяти в межах чинного законодавства ефективному використанню пустуючих приміщень і майна Бережанського районного споживчого товариства, відкриттю нових суб’єктів господарювання

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

7.3

Забезпечити участь підприємців району у конкурсі «Кращий роботодавець року»

ІІ півріччя 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації

 

7.4

Забезпечити видачу документів дозвільного характеру за принципом єдиного вікна

Протягом 2012 року

Державний адміністратор

 


8.

Фінансова діяльність

 

 

 

8.1

Сприяти у підвищенні ефективності роботи прибуткових підприємств та вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового стану збиткових підприємств через стабілізацію їх виробничої діяльності:

-         Заміна морально і фізично застарілих виробничих потужностей на ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік» за рахунок капітальних вкладень ( коштів інвесторів) з метою підвищення конкурентноздатності підприємства та освоєння нових ринків збуту

Протягом 2012 року

Управління економіки районної державної адміністрації,

Бережанська МРДПІ, керівники підприємств

 

8.2

Забезпечити своєчасність сплати підприємствами та організаціями району платежів до бюджетів усіх рівнів

Протягом 2012 року

Бережанська МРДПІ, керівники підприємств

 

9.

Населення та ринок праці

 

 

 

9.1

Забезпечити контроль за встановленням та виплатою заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати.

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації, керівники підприємств

 

9.2

Забезпечити нарахування заробітної плати на рівні вищому від мінімального розміру заробітної плати.

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації, керівники підприємств

 

9.3

Детінізація ринку праці та легалізація заробітної плати працівників

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації, керівники підприємств

 

9.4

З метою підвищення конкурентноздатності безробітних організувати професійне навчання та перенавчання незайнятого населення

Протягом 2012 року

Районний центр    зайнятості

 

10.

Освіта

 

 

 

10.1

Забезпечити підвіз учнів з віддалених сіл до навчальних закладів

Протягом 2012 року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

10.2

Виготовити проектну документацію на капітальний ремонт даху Жуківської та Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст., а також на капітальний ремонт фасаду Бережанської гімназії та Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Протягом 2012 року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

10.3

Забезпечити подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти

Протягом 2012 року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

10.4

Провести реорганізацію Рекшинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в навчально-виховний комплекс «ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ».

Протягом 2012 року

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

11.

Охорона здоров’я

 

 

 

11.1

Продовжити реорганізацію закладів первинної медико-санітарної допомоги

Протягом 2012 року

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

 

11.2

Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району, а саме: ФАП с.Куряни та ФАП с.Вербів

Протягом 2012 року

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

 

11.3

Надавати всебічну підтримку мережі медичних закладів недержавних форм власності та здійснювати контроль за рівнем медичної допомоги в них

Протягом 2012 року

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

 

12.

Культура

 

 

 

12.1

Проведення районного фольклорного свята «Прощання з колядою»

12 лютого 2012 року

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

12.2

Проведення регіонального фестивалю “Бережанська танцювальна весна – 2012”.

 

Травень 2012 року

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

12.3

Проведення VIІ регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні».

 

26 серпня 2012 року

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

13.

Туризм та рекреація

 

 

 

13.1

Активізувати роботу щодо рекламно-інформаційного забезпечення туристичної привабливості Бережанського району.

 

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

13.2

Сприяти рекламно-туристичній галузі шляхом видання друкованої продукції

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

13.3

Сприяти розбудові туристичної інфраструктури району для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

14.

Спорт

 

 

 

14.1

Проведення районних та участь в обласних та Всеукраїнських спортивно-масових змаганнях, в тому числі ФК «Бережани»

Протягом 2012 року

Відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації

 

14.2

Реконструкція східних трибун і капітальний ремонт адміністративного будинку міського стадіону

Протягом 2012 року

Відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації

 

14.3

Залучення населення до фізкультуро-масових та спортивно-оздоровчих заходів

Протягом 2012 року

Відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації

 

15.

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

15.1

Здійснити реконструкцію, будівництво та привести у відповідність до існуючих норм полігони твердих побутових відходів, а також організувати збір відходів у населених пунктах району

Протягом 2012 року

Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, районної державної адміністрації

 

15.2

Продовжити розбудову інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення екологічної ситуації, раціонального використання природних ресурсів

Протягом 2012 року

Управління Держкомзему в Бережанському районі Тернопільської області, виконавчий комітет міської ради, відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель, надр, біоресурсів та природно-заповідного фонду державно-екологічної інспекції Тернопільської області

 

 

 

Таблиця 3
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК
№ п/п Показники Одиниця виміру 2010 рік звіт 2011 рік 2012 рік
програма підсумки % виконання програма % до   підсумків 2011 року
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1. Валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матерільного виробництва , в тому числі: тис.грн. 210575,4 212428,4 229988,3 108,3 238735 103,8
- промисловість тис.грн. 100829,4 101978,4 107383,3 105,3 115437,0 107,5
- сільське господарство тис.грн. 73450 73580 78355 106,5 79078 100,9
- лісове господарство тис.грн. 11665,0 11700,0 17857,0 152,6 17200,0 96,3
- будівництво тис.грн. 2011,0 2050,0 3273,0 159,7 3400,0 103,9
- інші тис.грн. 22620,0 23120,0 23120,0 100,0 23620,0 102,2
Промисловість
Обсяг промислового виробництва (порівняльні ціни на 1.01.2012р.), всього тис.грн. 100829,4 101978,4 107383,3 105,3 115437,0 107,5
по галузях:              
- машинобудування та металообробка тис.грн.            
- легка тис.грн.            
- деревообробна тис.грн. 34067 22401,5 30510 136,2 32941,0 108,0
- промисловість будматеріалів тис.грн. 25201,9 25225,7 30312,3 120,2 32734,0 108,0
- харчова, з неї тис.грн. 14521,7 14006,9 19482,3 139,1 20429,0 104,9
       спиртова тис.грн.            
       консервна тис.грн. 11728,8 11243,0 18727,2 166,6 20054,0 107,1
       молочна тис.грн.            
       цукрова тис.грн.            
       хлібопекарська тис.грн. 384,3 454,0 214,5 47,2 67,0 31,2
       м'ясна тис.грн.            
       борошно-круп'яна тис.грн.            
Обсяг виробництва промислової продукції по району - всього тис.грн. 100829,4 101978,4 107383,3 105,3 115437,0 107,5
в т.ч. по підприємствах:              
РайСТ тис.грн. 640,6 462,9 409,2 88,4 0 0,0
ВАТ «Бережанський хлібозавод» тис.грн. 75,1 76 63,3 83,3 70 110,6
СМП ВКФ «Джерела» тис.грн. 2077,2 2225 282,6 12,7 305 107,9
ПП «Агроспецгосп» тис.грн. 10051,6 10808 15669,2 145,0 16907 107,9
ТОВ "Крона" тис.грн. 1256 0 2917 0,0 3147 107,9
ТОВ «Агросвіт» тис.грн. 421,2 435 141 32,4 0 0,0
ВАТ «Підвисоцький завод будматеріалів» тис.грн. 21778,1 21800,7 24656,6 113,1 26654 108,1
ТОВ «Христина» тис.грн. 19167,6 22094,3 24841,2 112,4 26796 107,9
ВАТ «Цегельний завод «Керамік» тис.грн. 3423,8 3425 5655,7 165,1 6110 108,0
ВАТ «Бережанський склозавод» тис.грн. 0 0 0 0,0 0 0,0
ТОВ «Бережанський склозавод» тис.грн. 4817,8 14800 0 0,0 0 0,0
ЗАТ «Поту тори ДОЗ» тис.грн. 3022,5 2970,8 3422,4 115,2 3686 107,7
ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн. 27634,5 19430,7 23404,4 120,5 25269 108,0
ТзОВ "Кеннер-Україна" тис.грн. 2604,4 3450 2230,3 64,6 2507 112,4
ТОВ "Надія-2" тис.грн. 449 0 0 0,0 0 0,0
ТОВ "Успіх" тис.грн. 3410 0 3690,4 0,0 3986 108,0
Виробництво найважливіших видів промислової продукції у натуральному вимірі:              
Продовольча група              
– цукор пісок із цукрових буряків тонн            
– м'ясо і субпродукти 1 категорії тонн 18,9 0 13,4 0,0 0 0,0
– ковбасні вироби тонн            
– масло вершкове тонн            
– сири жирні тонн            
– молоко оброблене рідке тонн            
– спирт тис.дал            
– борошно тонн            
– крупи тонн            
– хлібобулочні вироби тонн 81 82,7 35,96 43,5 11,22 31,2
– безалкогольні напої тис.дал 1,5 1,6 1,56 97,5 1,8 115,4
– вода мінеральна тис.дал 1,53 1,6 1,95 121,9 2,4 123,1
– соки фруктові та овочеві тонн 201,2 200 448,9 224,5 280 62,4
– макаронні вироби тонн 280,3 50 45,4 90,8 48 105,7
– овочі,фрукти консервовані тонн 1870,4 2000 3181 159,1 2250 70,7
– повидло тонн 75,1 15 24,5 163,3 14 57,1
– молоко згущене тонн 0,4 0,6 0,8 133,3 0,9 112,5
– оцет тонн 120,9 25 19,7 78,8 20 101,5
– олія тонн 131,2 15 6,3 42,0 9 142,9
Вино–горілчана продукція              
– горілчані вироби тис.дал            
– пиво тис.дал            
Непродовольча група              
– посуд фарфоро-фаянсовий тис.шт            
– тканини бавовняні тис.кв.м            
– ящики тарні тонн 2263 2608 2932 112,4 3164 107,9
– паркет штучний Потутори тис.кв.м 32,5 31,9 36,8 115,4 39,63 107,7
– паркет штучний Успіх тис.кв.м 5,12 0 17,22 0,0 18,6 108,0
– деревина розпилена Санза тис.куб.м 4,5 3,16 3,81 120,6 4,11 108,0
– деревина розпилена Успіх тис.куб.м 2,07 0 1,406 0,0 1,52 108,0
Будівельна індустрія
Будівельні матеріали, з них:              
– стінові будівельні матеріали млн.шт умовної цегли 4,2 4,2 6,88 163,8 7,43 108,0
у т.ч. цегла керамічна невогнетривка млн.шт умовної цегли 4,2 4,2 6,88 163,8 7,43 108,0
– вапно тис.тонн 18,1 18,2 20,9 114,8 21,36 102,2
– вапняк тис.тонн 26,4 27 26,3 97,4 28,44 108,1
– конструкції збірні для цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю тис.куб.м            
– суміші бетонні, готові до використання тис.тонн            
– пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва тис.куб.м 11,9 12 12,7 105,8 14 110,2
2. Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (ціни 2005 р.) – всього тис.грн. 85900 73580 78355 106,5 79078 100,9
в тому числі:              
– с/г підприємства тис.грн. 13259 13261 18035 136,0 18756 104,0
– населення тис.грн. 60191 60319 60320 100,0 60322 100,0
Валова продукція сільського господарства на душу населення грн. 1732,6 1735,7 1856 106,9 1874 101,0
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:              
– зернові культури тис.тонн 15,6 13,8 20,5 148,6 20,5 100,0
– цукрові буряки тис.тонн 0,7 1,1 1,1 100,0 1,2 109,1
– картопля тис.тонн 30,8 30 31,6 105,3 32,9 104,1
– овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 6,7 6,3 7,4 117,5 7,2 97,3
– молоко тис.тонн 15,2 15,1 13 86,1 12,5 96,2
– м'ясо тис.тонн 1,6 1,7 1,1 64,7 1 90,9
– яйця млн.шт. 10,4 10 8,2 82,0 8,2 100,0
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:              
– зернові культури тис.тонн 9,6 7,5 13,9 185,3 14,6 105,0
– цукрові буряки тис.тонн 0,2 0,3 0,1 33,3 0,3 300,0
– картопля тис.тонн 0,04 0,05 0,03 60,0 0,05 166,7
– овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 0,4 0,2 0,6 300,0 0,5 83,3
– молоко тис.тонн 0,35 0,4 0,25 62,5 0,25 100,0
– м'ясо тис.тонн 0,3 0,3 0,2 66,7 0,19 95,0
– яйця млн.шт. 0 0 0 0,0 0 0,0
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:              
– зернові культури тис.тонн 5,9 6,3 6,6 104,8 5,9 89,4
– цукрові буряки тис.тонн 0,5 0,8 0,9 112,5 0,9 100,0
– картопля тис.тонн 30,7 29,8 31,6 106,0 32,9 104,1
– овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 6,2 6,3 6,7 106,3 6,7 100,0
– молоко тис.тонн 14,9 14,7 12,7 86,4 12,2 96,1
– м'ясо тис.тонн 1,5 1,4 0,9 64,3 0,8 88,9
– яйця млн.шт. 10,4 10 8,2 82,0 8,2 100,0
Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
3. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування :              
у фактичних цінах тис.грн. 19780 17000 12400 72,9 13900 112,1
В тому числі: за рахунок державного бюджету розвитку тис.грн. 300 400 410 102,5 440 107,3
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування              
у фактичних цінах тис.грн. 19135 16000 11400 71,3 12800 112,3
Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення грн. 450 376 270 71,8 305 113,0
Загальна сума інвестицій в промисловість за рахунок всіх джерел фінансування, в тому числі: тис.грн. 250 300 320 106,7 350 109,4
за рахунок коштів державного бюджету тис.грн.            
Загальна сума інвестицій в сільське господарство за рахунок всіх джерел фінансування, в тому числі: тис.грн. 1285 1300 1310 100,8 1340 102,3
за рахунок коштів державного бюджету тис.грн.            
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього тис.дол. США 1654,9 1759,4 1845 104,9 1960 106,2
Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року тис.дол. США 53,0 104,5 190,1 181,9 115,0 60,5
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення дол. США 39,2 41,5 43,8 105,5 46,5 106,2
Зовнішньоторговельний оборот тис.дол. США 2839 2885 2890 100,2 2930 101,4
в тому числі:              
– експорт тис.дол. США 2562,6 2600 2600 100,0 2610 100,4
в тому числі:              
СНД тис.дол.   США            
Євросоюз тис.дол.     США 2562,6 2600 2600 100,0 2610 100,4
– імпорт тис.дол. США 276,4 285 290 101,8 310 106,9
в тому числі:              
СНД тис.дол. США            
Євросоюз тис.дол. США 276,4 285 290 101,8 310 106,9
Загальна сума інвестицій в будівництво житла за рахунок усіх джерел фінансування тис.грн. 5853 6100 6150 100,8 6200 100,8
в тому числі за рахунок коштів державного бюджету : тис.грн.            
Загальна площа житла, введеного за рахунок всіх джерел фінансування тис.кв.м 12,6 6,1 6,0 98,4 6,0 100,0
Введення за рахунок всіх джерел фінансування:              
– середні навчальні заклади уч.місць            
– дошкільні заклади освіти місць            
– лікарні ліжок            
– водопровід тис.куб.м на добу/км            
– каналізація тис.куб.м на добу/км            
– теплопостачання Гкал/добу/км            
– газові мережі км. 1,345 4 4 100,0 4,5 112,5
Автоматизовані телефонні станції тис.ном. 7,7 7,5 7,7 102,7 7,7 100,0
Транспорт та зв'язок
4. Обсяг перевезень вантажів тис.тонн 33 33,5 27,3 81,5 27,3 100,0
з нього залізничним транспортом тис.тонн 20 20 20 100,0 20 100,0
– автотранспортом тис.тонн 13 13,5 7,3 54,1 7,3 100,0
Обсяг перевезень пасажирів тис.чол. 3615,4 3475,2 3601 103,62 3255 90,4
з нього залізничним транспортом тис.чол. 15 15,2 9 59,2 9 100,0
– автотранспортом тис.чол. 3600,4 3460 3592 103,8 3246 90,4
Кількість домашніх телефонних апаратів в розрахунку на 100 сімей шт. 72 70 72 102,9 71 98,6
Торгівля та побутове обслуговування
5. Роздрібний товарооборот, включаючи громадське харчування (діючі ціни) млн.грн. 79,5 89 97,7 109,8 108,8 111,4
Обсяг реалізації платних послуг (діючі ціни) млн.грн. 15,5 17 16,7 98,24 18,1 108,4
Фінансова діяльність
6. Прибутки підприємств тис.грн. 4900,6 2500 3500 140,0 3900,0 111,4
в тому числі:              
– промисловість тис.грн. 1361,5 1105 1590 143,9 1800,0 113,2
– сільське господарство тис.грн. 1258 390 550 141,0 700,0 127,3
– будівництво тис.грн. 38,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Збитки підприємств тис.грн. 5931,3 6502,5 6800,0 104,6 6850,0 100,7
в тому числі:              
– промисловість тис.грн. 3625,9 2017,5 3025 149,9 3000,0 99,2
– сільське господарство тис.грн. 1197,3 809 910 112,5 900,0 98,9
– будівництво тис.грн. 39,3 0 0 0,0 0 0,0
Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання тис.грн.            
Сума кредитів, одержаних сільськогосподарськими підприємствами тис.грн. 0 200 0 0,0 0 0,0
Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки тис.грн. 108950 116400 120000 103,1 136250 113,5
Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності грн. 1508 1725 1705 98,8 1900 111,4
в тому числі:              
– у промисловості грн. 1491 1656,0 1942 117,3 2379 122,5
– у сільському господарстві грн. 925 1045,0 1026 98,2 1192 116,2
– будівництво грн. 1600 1830,0 1693 92,5 1786 105,5
Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у бюджетних установах грн. 1560 1730 1489 86,1 1723 115,7
Загальний обсяг поступлень із -за кордону на користь фізичних осіб-резидентів млн.дол. США       0,0   0,0
Обсяг поступлень із-за кордону на душу населення Дол. США       0,0   0,0
Розвиток малого підприємництва
7. Кількість діючих малих підприємств один. 87 170 90 52,9 95 105,6
Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення один. 20 41 20 48,8 21 105,0
Чисельність працюючих на малих підприємствах чол. 815 1120 835 74,6 845 101,2
Кількість діючих суб’єктів господарювання – фізичних осіб чол. 1599 1630 1574 96,6 1670 106,1
Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва тис.грн. 7757,3 8000 8002 100,0 8200 102,5
Кількість селянських (фермерських) господарств один. 14 19 19 100,0 19 100,0
Кількість фермерських сільськогосподарських угідь га 1520 1760 1570 89,2 1580 100,6
Населення та ринок праці
8. Середньорічна чисельність наявного населення чол. 42391 42391 42200 99,5 42200 100,0
Чисельність економічно–активного населення чол. 11900 11900 11900 100,0 11900 100,0
в тому числі працездатного віку чол.            
Чисельність незайнятих громадян працездатного віку чол. 4120 4050 4030 99,5 4100 101,7
Чисельність працівників у віці 15–70 років, зайнятих економічною діяльністю – всього чол. 6500 6400 5700 89,1 5700 100,0
в тому числі:              
– промисловість чол. 1400 1420 612 43,1 650 106,2
– сільське господарство, мисливство та лісове господарство чол. 569 570 357 62,6 360 100,8
– будівництво чол. 106 110 108 98,2 110 101,9
Чисельність безробітних на кінець року (за методологією МОП) чол.            
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності місць 959 530 730 137,7 550 75,3
в тому числі:              
– промисловості місць 249 100 146 146,0 121 82,9
– сільське господарство, мисливство та лісове господарство місць 107 100 6 6,0 6 100,0
– будівництві місць 7 4 9 225,0 7 77,8
Кількість створених нових робочих місць в малому підприємництві місць 360 221 545 246,6 530 97,2
Кількість працівників, зайнятих в бюджетних установах (без галузей культури) чол. 3397 3400 3405 100,1 3390 99,6
Розвиток соціальної сфери
9. Кількість учнів у дитячих загальноосвітніх навчальних закладах чол. 4326 4377 4163 95,1 4170 100,2
Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх навчально–виховних закладів (включаючи тих, хто навчається заочно) чол. 165 170 128 75,3 78 60,9
Кількість дітей у постійних дошкільних закладах чол. 826 841 830 98,7 840 101,2
Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у% до кількості дітей відповідного віку) % 43,4 45 44,5 98,9 45 101,1
Забезпеченість населення лікарняними закладами у розрахунку на 10 тис. населення ліжок 55,5 55,5 51,2 92,3 51,2 100,0
Забезпеченість населення амбулаторно – поліклінічними закладами у розрахунку на 10 тис. населення відвід. на зміну 217,3 217,3 217,3 100,0 217,3 100,0
Кількість масових бібліотек всіх видів одиниць 43 43 43 100,0 43 100,0
Книжковий фонд бібліотек тис. прим. 328,5 329 329,5 100,2 331,5 100,6
Кількість клубних установ всіх видів одиниць 43 43 43 100,0 43 100,0
В них місць місць 7216 7216 7216 100,0 7216 100,0
Кількість театральних колективів одиниць 52 52 52 100,0 52 100,0
Кількість театрів одиниць            
В них місць місць            
Відвідуваність театральних установ за рік відвідув.            
Кількість концертних залів одиниць            
В них місць місць            
Відвідуваність концертних установ за рік відвідув.            
Кількість музеїв одиниць 3 3 2 66,7 2 100,0
Відвідуваність музеїв за рік відвідув. 21055 21100 22680 107,5 21100 93,0