Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1461 та А3200 Збройних Сил

України на 2019 – 2020 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Указ Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»

3.

Розробник Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

військові частини А1461 та А3200

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, військові частини A1461 та А3200

7.

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

200,0 тис.грн


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма надання шефської допомоги військовим частинам А1461 та А3200 Збройних Сил України на 2019-2020 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» з метою піднесення престижу військової служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, забезпечення виконання завдань шефства над військовими частинами Збройних Сил України та інформування про відповідні заходи, що вживаються у районі та країні для підтримання патріотичних настроїв населення.

Програма розрахована на 2 роки.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є активізація шефської роботи, сприяння вирішенню соціально–побутових та інших проблем військовослужбовців військових частин А1461 та А3200 Збройних Сил України, сприяння піднесенню престижу військової служби за контрактом.

Також, метою Програми є впровадження в життя спільних соціальних проектів, проведення акцій щодо військово-патріотичного виховання молоді та населення району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військових частин, будівельними матеріалами, електрообладнанням, запасними частинами, поліпшення асортименту продовольства для особового складу військових частин.

Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання вимог щодо здійснення шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення даної військової частини.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019-2020 років.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2019 рік

2020рік

Районний бюджет

200

100

100

Інші джерела

-

-

-

Всього

200

100

100

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Виконання визначених Програмою заходів:

– піднесе престиж військової служби;

– сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

– сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем військовослужбовців;

– задовольнить культурні і духовні потреби військовослужбовців;

– підвищить ефективність цивільно–військового співробітництва.

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військових частин А1461 та А 3200 Збройних Сил України на 2019-2020 роки

№з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

районного бюджету

інших джерел

2019 рік

2020 рік

районного бюджету

інших джерел

районного бюджету

інших джерел

1.

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, електрообладнання,     запасних частин для автомобільної техніки, покращення асортименту продовольства, оргтехніки

2019 - 2020 роки

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, військові частини А1461 та А3200 Збройних Сил України

200

-

100

-

100

-

покращення умов проживання військовослужбовців військових частин; відновлення військової інфраструктури; підтримання в постійній бойовій готовності техніки; піднесення престижу військової служби в Збройних Силах України.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій та контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації та відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до норм чинного законодавства України.