Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 07 ” грудня   2018 р.                            № 415

м.Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки, яка знаходиться на території

Курянівської сільської ради

Розглянувши лист від 09.11.2018 року № 404 дирекції ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка знаходиться на території Курянівської сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

вирішила:

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки :

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки, наданої у постійне користування Національному університету біоресурсів і природокористуван-ня України площею 33,5146 га, кадастровий номер 6120482700:01:001:1124, на території Курянівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 55590,68 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень, 68 коп.).

Голова Бережанської

районної ради                                                                   В.Ф.БІЛИК