Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 07 ” грудня   2018 р.                                           № 416

м.Бережани

Про затвердження технічної документації

 з нормативної грошової оцінки земельних

ділянок, користувачем яких є ПОП

 « Урманське» на території Урманської 

сільської ради

Розглянувши заяву представника по довіреності Кутніва Н.С. від 21.11.2018 року щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, користувачем яких є ПОП «Урманське» на території Урманської сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

вирішила:

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок:

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 3,7663 га, кадастровий номер 6120489100:01:001:0824, за межами населеного пункту на території Урманської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 101951,36 грн. (сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят одна гривня, 36 коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 7,2710 га, кадастровий номер 6120489100:01:001:0823, за межами населеного пункту на території Урманської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 196821,38 грн. (сто дев'яносто шість тисяч вісімсот двадцять одна гривня, 38 коп.).

Голова Бережанської

районної ради                                            В.Ф.БІЛИК