Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 20 ” грудня   2018 р.                              № 418

м.Бережани

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, рішення Бережанської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1169, рішення Тернопільської обласної ради від 10 грудня 2018 року № 1270 та від 20 грудня 2018 року № 1309, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 грудня 2018 року № 909-од та від 19 грудня 2018 року № 942-од, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 10733,471 тис.грн. за рахунок:

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

136,0 тис.грн.

- 41050100 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

9383,7 тис.грн.

- 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

554,556 тис.грн.

- 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»

300,0 тис.грн.

- 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції»

200,0 тис.грн.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

159,215 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 10042,915 тис.грн.:

2.1. За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                               300,0 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                            300,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення 9442,915 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

300,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

300,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

300,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

300,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

300,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

300,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

300,0 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

281,198 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

18,802 тис.грн.

2.2.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

9442,915тис.грн.

Збільшити асигнування на:

9442,915тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

9442,915тис.грн.

КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»

1102,974тис.грн.

КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

8280,726тис.грн.

КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звязку»

59,215 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 690,556 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 690,556 тис.грн.

3.1. За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                     52,0 тис.грн.

Охорона здоров’я 84,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                           554,556 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

52,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

52,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

52,0 тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»

52,0 тис.грн.

3.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

84,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

84,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

84,0 тис.грн.

КПКВ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»

84,0 тис.грн.

3.2.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

554,556тис.грн.

Збільшити асигнування на:

554,556тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

554,556тис.грн.

КПКВ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»

554,556 тис.грн.

4. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 690,556 тис.грн. в тому числі бюджет розвитку – 690,556 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 690,556 тис.грн.

5. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 11749,115 тис.грн. за рахунок:

- 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

700,0 тис.грн.

- 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

10661,5 тис.грн.

- 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

366,4 тис.грн.

- 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

12,0 тис.грн.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

9,215 тис.грн.

6. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 11749,115 тис.грн.:

6.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта 12,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                     11737,115 тис.грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів:

6.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

12,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

12,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

12,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

12,0 тис.грн.

6.2.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

11737,115тис.грн.

Зменшити асигнування на:

11737,115тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

11737,115тис.грн.

КПКВ 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»

100,0 тис.грн.

КПКВ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»

600,0 тис.грн.

КПКВ 0813041 «Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами»

103,5 тис.грн.

КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини»

4617,915тис.грн.

КПКВ 0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування»

380,964 тис.грн.

КПКВ 0813045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям»

889,378 тис.грн.

КПКВ 0813046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям»

59,5 тис.грн.

КПКВ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

2722,674тис.грн.

КПКВ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

1413,766тис.грн.

КПКВ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд»

217,498 тис.грн.

КПКВ 0813083 «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»

124,849 тис.грн.

КПКВ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

97,0 тис.грн.

КПКВ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку»

34,456 тис.грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

9,215 тис.грн.

КПКВ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя»

366,4 тис.грн.

7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів:

7.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

24,749 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

19,52 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

16,396 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3,124 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

4,674 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

4,674 тис.грн.

 • поточні видатки

0,555 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

0,555 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

24,749 тис.грн.

з них на:

 • нарахування на заробітну плату

0,1 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

0,1 тис.грн.

 • оплата   комунальних послуг та енергоносіїв

22,71 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

20,025 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

2,685 тис.грн.

 • поточні видатки

1,939 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

1,6 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

0,339 тис.грн.

7.2.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

43,885 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

30,42 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

27,32 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

3,1 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

13,465 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

12,82 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

0,645 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

43,885 тис.грн.

з них на:

 • оплата   комунальних послуг та енергоносіїв

43,885 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

40,14 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

3,745 тис.грн.

7.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

24,421 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

24,421 тис.грн.

КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»

0,557 тис.грн.

КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

7,809 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

10,348 тис.грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

5,707 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

24,421 тис.грн.

з них на:

 • оплата   комунальних послуг та енергоносіїв

10,348 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

10,348 тис.грн.

 • поточні видатки

14,073 тис.грн.

КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

0,557 тис.грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

13,516 тис.грн.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком № 1

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                             В.Ф. БІЛИК