Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 26 ” грудня   2018 р.                                                    № 432

м.Бережани

 

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2018 року № 950-од, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 1062,0  тис.грн. за рахунок:

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»

150,0 тис.грн.

- 41040100 «Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету»

808,0 тис.грн.

- 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

104,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 1776,811 тис.грн.:

2.1. За функціональною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                  33,0 тис.грн.

Освіта                                                                                                             698,811 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                             460,0 тис.грн.

Культура                                                                                                          205,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                            315,0 тис.грн.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю                                    35,0 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                         30,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Районна рада

33,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

33,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

21,352 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

21,352 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

4,698 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

4,698 тис.грн.

 • оплата  комунальних послуг та енергоносіїв

6,95 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

6,95 тис.грн.

2.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

698,811 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

698,811 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

557,611 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

553,511 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

4,1 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

130,9 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

130,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

0,9 тис.грн.

 • поточні видатки

10,3 тис.грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

10,3 тис.грн.

2.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація 

460,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

460,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

460,0 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

460,0 тис.грн.

2.2.4.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

205,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

205,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

136,6 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

8,5 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

51,0 тис.грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

11,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

66,1 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

13,4 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

3,6 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

0,25 тис.грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

2,1 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

7,45 тис.грн.

 • поточні видатки

55,0 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

55,0 тис.грн.

2.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

315,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

315,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

260,0 тис.грн

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

260,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

55,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

55,0 тис.грн.

2.2.6.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

35,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

35,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

35,0 тис.грн.

КПКВ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»

35,0 тис.грн.

2.2.7.

Фінансове управління райдержадміністрації

30,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

30,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

30,0 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

30,0 тис.грн.

 

3. Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 104,0 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 104,0 тис.грн.

3.1. За функціональною класифікацією видатків:

Культура                                                                                                              104,0 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

104,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

104,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

104,0 тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»

104,0 тис.грн.

 

4. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 104,0 тис.грн. в тому числі бюджет розвитку – 104,0 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 104,0 тис.грн.

 

5. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 818,811 тис.грн.:

5.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                            683,511 тис.грн.

Культура                                                                                                           135,3 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

683,511 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

683,511 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

683,511 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

683,511 тис.грн.

5.2.2.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

135,3 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

135,3 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

135,3 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

135,3 тис.грн.

6. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом на суму 818,811 тис.грн. в тому числі бюджет розвитку –818,811 тис.грн. та збільшивши за загальним фондом на – 818,811 тис.грн.

 

7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації  видатків  загального фонду районного бюджету на 2018 рік  за головними розпорядниками коштів:

7.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

373,236 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

346,451 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

66,633 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

226,993 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

39,424 тис.грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

13,401 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

25,785 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

25,785 тис.грн.

 • оплата  комунальних послуг та енергоносіїв

1,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

1,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

373,236 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

1,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

238,411 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

226,993 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

5,779 тис.грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

5,639 тис.грн.

 • продукти харчування

36,204 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

20,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

16,204 тис.грн.

 • оплата  комунальних послуг та енергоносіїв

36,316 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

30,0 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

6,316 тис.грн.

 • поточні видатки

61,305 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

25,09 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

10,915 тис.грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

25,3 тис.грн.

 

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення),  згідно з додатком № 1.

 

9. Внести зміни в додаток № 2 до рішення Бережанської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» від 3 грудня 2018 року № 411, виклавши його в новій редакції згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова

Бережанської районної ради                                                                              В.Ф. БІЛИК