Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “26” грудня 2018 р.                                         № 436

м. Бережани

Про плату за навчання у Жуківській

державній музичній школі

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», беручи до уваги постанови Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», рекомендацію постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації та враховуючи пропозиції директора Жуківської державної музичної школи, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Погодити запропонований директором Жуківської державної музичної школи розмір щомісячної плати за навчання у вищезгаданій школі (додаток 1) і ввести в дію з 1 січня 2019 року.

2. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання (додаток 2) та порядок використання коштів, одержаних від плати за навчання у вищезгаданих закладах (додаток 3).

3. Затвердити контингент учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додаток 4).

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії районної ради від 26 вересня 2017 року №253 «Про встановлення пільг з плати за навчання у школах естетичного виховання Бережанського району».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                               В.Ф.Білик