Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

 

ПРОГРАМА

вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті

внаслідок окупаційних режимів на 2012 рік

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Обласна програма вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, на 2011-2012 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 20 грудня 2011 року №1298.

3.

Розробник програми

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській області, виконавчий комітет  Бережанської міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення, відділи охорони здоров’я, культури і туризму, освіти, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській області, виконавчий комітет  Бережанської міської ради

7.

Термін реалізації програми

2012 рік

 

 

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

25,3 тис. гривень

9.1.

Коштів місцевого бюджету

25,3 тис. гривень

9.2.

Коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

 Вивчення історичного минулого та вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів у ХХ столітті є одним з пріоритетних напрямків внутрішньої політики держави та району. Однак аналіз опитувань громадської думки свідчить про те, що значна частина громадян є недостатньо поінформованою про злочини окупаційної політики іноземних держав на Бережанщині у ХХ столітті. Так само невивченими залишаються численні матеріали та факти цього періоду,  не популяризується героїчне минуле українського народу.

Звідси випливає визначення проблематики даної програми, яка полягає у необхідності  активізації роботи з вивчення матеріалів, інформування населення, облаштування, встановлення пам’ятних знаків про українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, та вшанування героїв національно-визвольної боротьби українського народу.

У ХХ столітті територія Бережанського району перебувала в складі Австро-Угорської імперії та Польської держави, під гнітом  гітлерівського та сталінського режимів. Ці державні утворення запроваджували національний, культурний та політичний гніт проти українського народу. Незважаючи на переслідування, українці у ХХ столітті вели безперервну боротьбу за створення незалежної національної держави.

В районі склалися сприятливі умови для покращення ситуації щодо вирішення цієї проблеми.

Зокрема, потреба у розробленні даної програми випливає з того, що:

- на початок 1990 року в районі проживало 987 політв’язнів та репресованих, на початок 2011 року проживає 361 репресованих і  політв’язнів;

- при облдержадміністрації з 1997 року діє комісія з питань визначення статусу учасників бойових дій ОУН, УПА. За цей час учасниками бойових дій визнано 137 жителів району, на початок 2012 року проживає лише 41 учасник бойових дій ОУН, УПА;

- з 1944 по 1948 роки, в тому числі в ході операції «Вісла», на територію району було переселено  більше 2000  українців, депортованих з Польщі; 

- з 1939 по 1953 роки з Бережанського району у РРФСР та республіки Середньої Азії  було примусово виселено більше 1 000 осіб;

- за участь у правозахисному русі в 60-80-х роках ХХ століття зазнали репресій сотні  бережанців.

На загальнодержавному рівні дана проблематика не розглядається. В Україні не прийнято жодного законодавчого акта, який би регламентував вивчення матеріалів, інформування населення, належного вшанування героїв національно-визвольної боротьби. У  Бережанському районі впродовж 20-ти років також відчувався брак коштів на проведення дослідницької роботи, підготовки теле-, радіопередач, спорудження монументів, реалізацію інформаційної політики, належного вшанування героїв національно-визвольної боротьби. 

Ця програма покликана стати концептуальною базою довгострокового вивчення, вшанування та інформаційного висвітлення боротьби українського народу у ХХ столітті за незалежність як важливого засобу національно-патріотичного, культурного та духовного виховання жителів і гостей району. Враховуючи масштабність поставлених завдань, виникає необхідність фінансування заходів програми з районного бюджету. 

3. Визначення мети програми

Пріоритетом у роботі, пов’язаній із реалізацією стратегії на вивчення історії національно-визвольної боротьби українського народу та встановлення історичної справедливості, є підвищення рівня поінформованості населення району про історичне минуле краю та  сучасні перспективи захисту національних інтересів України.

Метою програми є встановлення історичної справедливості, засудження злочинів проти українського народу, подолання негативних наслідків перебування України під владою інших країн, належного вшанування пам’яті українців, постраждалих у ХХ столітті від окупаційної політики іноземних держав на Бережанщині.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Виконання програми дасть змогу в повному обсязі вивчити історію національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті та провести комплекс робіт для вшанування українських патріотів, постраждалих від окупаційної політики іноземних держав на Бережанщині.

 Фінансування витрат на виконання заходів програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету  2012 років (додаток 1 до програми).

Основними структурами, що організаційно і методично забезпечуватимуть реалізацію програми, є структурні підрозділи райдержадміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл., виконавчий комітет  Бережанської міської ради разом з комунальними і недержавними засобами масової інформації та громадськими організаціями.

Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом:

- підвищення рівня поінформованості населення району про боротьбу українців за незалежність у ХХ столітті;

- формування запиту громадськості щодо подолання негативних наслідків перебування України під владою інших країн;

- організації та провадження інформаційно-просвітницької діяльності в районі з питань встановлення історичної справедливості та засудження злочинів проти українського народу.

Виконання цієї програми забезпечуватимуть місцеві органи виконавчої влади, зокрема, шляхом розміщення актуальної інформації на власних інтернет-сторінках та у ЗМІ, проведенням комплексу науково-дослідницької роботи та  участю у заходах з питань вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, із залученням:

- громадських організацій – для здійснення в установленому порядку заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на конкурсній основі. Конкурс проектів та програм з питань вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів;

- державних і недержавних засобів масової інформації – для підготовки та трансляції відповідно до законодавства теле- і радіопрограм, роликів, розміщення публікацій і розповсюдження додаткових тематичних інформаційних матеріалів до друкованих видань за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

- навчальних закладів – для формування всеукраїнської мережі центрів вивчення національно-визвольної боротьби і провадження інформаційної діяльності;

- Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській області – забезпечення вільного доступу представників громадськості, наукових установ та організацій до розсекречених архівних документів шляхом створення електронної бази даних. Створення автоматизованого обліку архівних кримінальних справ стосовно осіб засуджених за політичними мотивами.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- проведення наукових досліджень фактів національного, політичного, економічного та культурного гніту, фізичного насилля над мешканцями Бережанщини у 1900-1980 роках. Вивчення документів, збір спогадів;

- Сприяння Міжвідомчій комісії по вшануванню жертв політичних репресій та військових дій при Кабінеті Міністрів України в проведенні  заходів  по перепохованню жертв політичних репресій (розстрілів у Бережанській тюрмі у червні 1941 року), визвольних змагань та воєн на існуючі кладовища та меморіали;

- облаштування та встановлення пам’ятних знаків на місцях пам’яті українського народу (могили, пам’ятники, місця визначних подій тощо);

- проведення науково-практичних конференцій, «круглих столів» із залученням науково-освітніх установ та окремих науковців;

-  видання наукової літератури  даної проблематики;

- підготовка відповідних програм у засобах масової інформації, створення фільмів та відеосюжетів.

Програмою передбачені такі заходи:

- проведення цілеспрямованої, об’єктивної та інтенсивної інформаційної кампанії шляхом публікування в друкованих ЗМІ інформацій щодо національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті;

- розміщення в районних електронних ЗМІ матеріалів про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті;

- видання наукової літератури про історію Бережанщини у ХХ столітті;

- проведення заходів із вшанування героїв національно-визвольної боротьби українського народу;

- проведення за участю громадськості (студентів, науковців, представників громадських організацій) публічних заходів (конференції, семінари, “круглі столи”) з актуальних питань національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті;

- створення інформаційного центру з питань популяризації героїчного минулого українського народу на базі одного Бережанського краєзнавчого музею;

- розміщення у спеціально відведених громадських місцях довідково-інформаційної продукції (білбордів, сіті-лайтів тощо) з метою поширення інформації про героїчне минуле українського народу;

- автоматизація обліку архівних кримінальних справ стосовно осіб, засуджених за політичними мотивами;

Заходи програми реалізуються в межах коштів районного бюджету.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на виконання програми, визначається відділ фінансово-господарського забезпечення апарату  районної державної адміністрації.

Виконання програми дасть змогу в повному обсязі вивчити історію національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті та провести комплекс робіт із вшанування українських патріотів, постраждалих від окупаційної політики іноземних держав Бережанщині.

Здійснення заходів програми передбачає:

- зростання поінформованості громадян області про боротьбу українського народу за незалежність;

- збільшення наукових досліджень про національно-визвольні рухи українців у ХХ столітті;

- належне вшанування жертв політичних репресій;

- організацію  заходів із вшанування героїв національно-визвольної боротьби українського народу ХХ столітті. 

6. Напрями діяльності та заходи програми

Програмою пропонується реалізувати сім напрямів діяльності, серед яких відновлення історичної пам’яті про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті, налагодження діалогу влада – суспільство, започаткування громадської дискусії щодо актуальних проблем національно-визвольної боротьби українців, спрощення доступу представників громадськості, наукових установ та організацій до розсекречених архівних документів, вшанування пам’яті українців, постраждалих у ХХ столітті від окупаційної політики іноземних держав.

Напрями реалізації програми зазначені в додатку 2 до програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання передбачених програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію сектору з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації до 5 грудня 2012 років.

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації здійснює контроль за станом реалізації заходів цієї програми, обґрунтовує оцінку результатів виконання програми та подає узагальнену інформацію про стан її виконання  в головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації до 15 грудня  2012 року.

Відповідальність за стан виконання завдань програми покладено на структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради.

Контроль за виконанням програми здійснюється сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації та постійної комісії Бережанськкої районної ради з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту та засобів масової інформації.

Основні напрямки та заходи програми будуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.

 

                                                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                                            до програми

 

 

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2012 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

25,3

 

25,3

Районний  бюджет

25,3

 

25,3

Районні, міський міста Тернополя бюджети

 

-

 

 

 

-

Бюджети сіл, міст

-

 

-

Кошти небюджетних джерел

 

-

 

 -


Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                              до програми

Напрями діяльності та заходи програми

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги  фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Відновлення історичної пам’яті про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті

1.1. Провести  інформаційну кампанію шляхом публікування в друкованих ЗМІ інформацій щодо національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті

Впродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл.

районний бюджет

-

Підвищення рівня поінформованості громадськості щодо національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті

 

 

1.2. Розміщувати в районних електронних ЗМІ матеріали про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті

(з розрахунку 1 публікація – 100 гривень)

Впродовж року

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл.

районний бюджет

0,8

Створення нових та поповнення наявних інтернет-сторінок інформацією про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті 

 

 

1.3. Видання та розповсюдження наукової, публіцистичної, просвітницької  літератури, яка висвітлює національно-визвольну боротьбу українського народу у ХХ столітті

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл.

 

 

районний бюджет

12

Збільшення обсягу друкованої продукції  (книжок, інформаційних буклетів, брошур, довідників тощо) про національно-визвольну боротьбу українського народу у ХХ столітті

 

 

1.4. Проведення заходів із вшанування героїв національно-визвольної боротьби українського народу

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл.,

районний бюджет

1,5

Вшанування на належному рівні героїв національно-визвольної боротьби українського народу

 

 

1.5. Сприяння у проведення паспортизації та видання каталогу пам’ятних місць, знаків з історії національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті

 

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення, відділи охорони здоров’я, культури і туризму, освіти, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл., виконавчий комітет  Бережанської міської ради

 

обласний бюджет

_____

 

2.

Налагодження діалогу влада – суспільство, започаткування громадської дискусії щодо актуальних проблем національно-визвольної боротьби українців

 

 

2.1. Проводити за участю громадськості (студентів, науковців, представників громадських організацій) два публічних заходи на рік (конференції, семінари, “круглі столи” тощо) з актуальних питань національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації, Бережанський МРВ УСБУ в Тернопільській обл., Бережанська районна організація Спілки політв’язнів і репресованих України, Бережанська районна громадська організація «Лисоня»

районний бюджет

1

Широке вивчення подій національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті.

 

3.

Утворення інформаційних центрів з популяризації героїв національно-визвольної боротьби України на базі університетів та сприяння їх діяльності

3.1. Утворити інформаційний центр з питань популяризації героїчного минулого українського народу на базі Бережанського краєзнавчого музею

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації

районний бюджет

1

Забезпечення належного рівня виховання молодого покоління на прикладах героїчного минулого українського народу.

Створення умов безперервного доступу до систем зв’язку, організація науково-дослідної діяльності. 

4.

В рамках проведення Днів вшанування пам’яті українців, постраждалих у ХХ столітті від окупаційної політики іноземних держав

4.1. Виготовлення, розміщення та розповсюдження  довідково-інформаційної продукції (плакати, листівки, календарі, буклети, карти, схеми, брошури тощо) з метою поширення інформації про героїчне минуле українського народу

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації виконавчий комітет Бережанської міської ради

районний бюджет

1

Підвищення рівня поінформованості громадськості щодо національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті

5.

Вшанування пам’яті українців, постраждалих у ХХ столітті від окупаційної політики іноземних держав

5.1. Сприяння Міжвідомчій комісії по вшануванню жертв політичних репресій та військових дій при Кабінеті Міністрів України в проведенні  заходів  по перепохованню жертв політичних репресій (розстрілів у Бережанській тюрмі у червні 1941 року), визвольних змагань та воєн на існуючі кладовища та меморіали

 

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

районний бюджет

3

Проведення перепоховання

6.

-

6.1. Виготовлення, облаштування та встановлення пам’ятних знаків на місцях пам’яті українського народу (могили, пам’ятники, барельєфи, меморіальні та інформаційні таблиці тощо у місцях визначних подій)

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

4

Вшанування на належному рівні героїв національно-визвольної боротьби українського народу

Виготовлення, облаштування та встановлення 20 пам’ятних знаків на місцях пам’яті українського народу (могили, памятники, барельєфи, меморіальні та інформаційні таблиці тощо, місця визначних подій)

7.

Засудження злочинів проти українського народу у ХХ столітті

7.1. Підготовка відповідних програм у засобах масової інформації, створення фільмів, відеосюжетів,

радіопрограм та радіороликів

2012 роки

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації  та громадськістю апарату районної державної адміністрації, районне комунальне радіомовлення

районний бюджет

1

Виготовлення 2 інформаційних програм, 4 радіопрограм

 

 

 

 

 

Всього:

25,3