Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Основні показники програми соціально-економічного та
культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік

Показники

Одиниця виміру

2017

рік звіт

2018 рік

2019 рік

Програма

Очік/

факт виконання

% вико-нання

Програма

% до очік/

факт 2018 року

1. Економічна ефективність

1.1. Промисловість

Індекс промислового виробництва

%

91,6

105

107

-

104

-

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ

млн.грн.

57,8661

59,1176

59,0237

99,8

61,3846

104,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у   розрахунку на одну особу населення

грн.

2770,0

2733,0

2825,3

103,4

2938,3

104,0

Виробництво найважливіших видів промислової продукції у натуральному вимірі:

Продовольча група:

- м'ясо і субпродукти

тонн

-

-

-

-

-

-

- вироби ковбасні

тонн

-

-

-

-

-

-

- соки фруктові та овочеві

тонн

-

-

-

-

-

-

- олія соєва нерафінована та її фракції

тонн

-

-

-

-

-

-


- молоко рідке оброблене

тонн

-

-

-

-

-

-

- масло вершкове

тонн

-

-

-

-

-

-

- сири свіжі неферментовані та сичужні

тонн

-

-

-

-

-

-

- борошно

тонн

-

-

-

-

-

-

- крупи

тонн

-

-

-

-

-

-

- хліб та вироби хлібобулочні

тонн

-

-

-

-

-

-

- корми готові для тварин

тонн

-

-

-

-

-

-

- води натуральні мінеральні газовані

тис. дал

-

-

-

-

-

-

- цукор пісок із цукрових буряків

тонн

-

-

-

-

-

-

- овочі, фрукти консервовані

тонн

602

262,5

200

76,2

208

104,0

- горошок зелений

тонн

189

367,5

370

100,7

385

105,0

- квасоля консервована

тонн

53

57,7

57

98,8

59,2

104,9

- молоко згущене

тонн

0

1,05

0,5

48,0

0,52

105,0

Непродовольча група:

- спирт

тис. дал.

-

-

-

-

-

-

- люстри , лампи і освітлювальне обладнання

тис. штук

-

-

-

-

-

-

- меблі

штук

-

-

-

-

-

-

- паркет штучний

тис.кв.м.

4,4

5,6

8,5

152,0

8,84

104

- двері та їх коробки

шт

23

18

5

28

7

140,0

- меблі для спалень дерев’яні

шт

141

148

20

13,5

25

125,0


1.2. Сільське господарство

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (в порівняльних цінах 2010 року) – всього

млн.грн.

247,1

252,93

258,87

102,3

264,03

102,0

в тому числі:

- с/г підприємства

млн.грн.

85,6

88,2

100,4

113,83

102,4

102,0

- населення

млн.грн.

161,5

164,73

158,47

96,2

161,63

102,0

Валова продукція сільського господарства на одну особу

грн.

5973

5152

5929

113,1

5945

103,0

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:

- зернові культури

тис.тонн

49,29

51,3

46,3

90,3

48,63

105,0

- цукрові буряки

тис.тонн

5,08

5,5

7,91

143,8

8,03

101,5

- картопля

тис.тонн

39,7

39,9

40,5

101,5

40,6

100,2

- овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

9,00

9,22

9,39

101,8

9,68

103,1

- молоко

тис.тонн

17,057

17,2

11,46

66,65

11,75

102,5

- м'ясо

тис.тонн

2,0

2,05

2,0

97,6

2,06

103,0

- яйця

млн. шт.

11,4

11,5

11,5

100,0

11,5

100,0

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:

- зернові культури

тис.тонн

38,9

40,8

37,5

92,0

39,7

106,0

- цукрові буряки

тис.тонн

4,83

5,2

7,6

146,15

7,75

102,0


- картопля

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

- овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

0,30

0,35

0,44

125,7

0,46

104,5

- молоко

тис.тонн

1,157

1,2

1,264

105,3

1,5

118,7

- м'ясо

тис.тонн

0,20

0,20

0,25

125,0

0,3

120,0

- яйця

млн.шт.

-

-

-

-

-

-

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:

- зернові культури

тис.тонн

10,39

10,5

8,8

84,0

8,93

101,05

- цукрові буряки

тис.тонн

0,25

0,3

0,31

100,0

0,31

100,0

- картопля

тис.тонн

39,7

39,9

40,5

101,5

40,6

100,2

- овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

8,7

8,87

8,95

101,0

9,22

102,0

- молоко

тис.тонн

15,9

16

10,2

64,0

10,25

100,5

- м'ясо

тис.тонн

1,8

1,85

1,75

95,0

1,76

101,0

- яйця

млн.шт.

11,4

11,5

11,5

100,0

11,5

100,0

1.3. Будівництво

Індекс будівельної продукції

%

0

0

52,3

-

514,0

982,8

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу

грн

0

476,0

250,0

52,5

1306

522,4

Виробництво будівельних матеріалів

- цегла керамічна будівельна

млн. шт. ум. цегли

-

-

-

-

-

-


- елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного –

тис.м3

-

-

-

-

-

-

- розчини бетонні, готові для використання

тис.т

-

-

-

-

-

-

- пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва

тис.м3

-

-

-

-

-

-

- блоки дверні й віконні, з пластмас

тис.шт

-

-

-

-

-

-

- вікна засклені з пластмас

тис.шт

-

-

-

-

-

-

- вапно

тис. тонн

15,1

15,5

15,5

100

16,1

104,0

- вапняк

тис. тонн

48,8

52,5

54,0

103

56,1

104,0

Загальна площа житла, введеного в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування

тис. кв.м

0,415

0,8

0,3

37,5

0,5

166,6

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення

кв. м.

199,0

0,383

0,191

50,0

0,198

104,0

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн.грн.

24,9

13,526

73,2

541,2

95,22

130,1

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

1176,4

644,7

3553,4

551,5

4622,3

130,1

Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:

- в промисловість

млн.грн.

7,47

4,057

60,0

1478,9

60,0

100,0


- в сільське господарство, лісове та рибне господарства

млн.грн.

9,97

5,410

8,0

148

8,32

104

- в будівництво

млн.грн.

6,2

3,4

5,2

152,9

26,9

517,3

Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком – всього

тис. дол. США

11,1

11,0

14,0

127,2

14,56

104,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року (надходження)

тис. дол. США

-

-

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

531

527

670

127,2

696,8

100,4

Зовнішньоторговельний оборот товарами, в тому числі:

тис. дол. США

-

-

-

-

-

-

- експорт

тис дол. США

-

-

-

-

-

-

- імпорт

тис. дол. США

-

-

-

-

-

-

3. Розвиток інфраструктури

Обсяг перевезень вантажів:

тис.тонн

6,5

6,6

6,6

100,0

6,6

100,0

- залізничним транспортом

тис.тонн

- автотранспортом

тис.тонн

41,7

6,6

6,6

100,0

6,6

100,0

Обсяг перевезень пасажирів:

тис.чол.

4150

4150

0,0

4160

- залізничним транспортом

тис.чол.

10

- автотранспортом

тис.чол.

87,6

4150

4150

100,0

4150

100,0

Кількість користувачів мережі Інтернет

одиниць

1209

1220

1220

100,0

1220

100,0


4. Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств

один.

36

30

37

123,3

38

102,7

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення

один.

17

14

18

128,5

18

100,0

Чисельність працюючих на малих підприємствах

тис.осіб

0,229

0,420

0,249

59,2

0,259

104

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб

тис.осіб

0,310

0,315

0,320

101,5

0,350

109,3

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва

млн.грн.

40,025

38,0

10,0

26,3

10,4

104,0

Кількість створених робочих місць в малому підприємництві

тис.місць

0,52

0,140

0,80

57,0

0,84

104,0

5. Торгівля і побутове обслуговування

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

млн. грн.

10,0

8,5

9,0

105

9,36

104

Обсяг реалізованих послуг

млн грн.

0,074

0,087

0,115

132

119,7

104

6. Ефективність ринку праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.осіб

21,4

21,3

21,3

100,0

20,9

98,1

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені робочі місця

місць

337

337

340

100,9

300

88,0


Фонд оплати праці усіх працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності

млн.грн.

56,5

66,3

64

96,5

106,2

165,9

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

1260

1260

1286

102,1

1320

102,6

Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності

грн.

3636

4382

6447

123,7

6705

118,9

в тому числі:

- у промисловості

грн.

4885

5000

8000

160,0

8100

101,3

- у сільському господарстві

грн.

4029

4250

5600

131,8

6105

109,0

- у будівництві

грн.

1804

3200

5100

159,4

5100

100,0

Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у бюджетних установах

грн.

2399

3200

3800

118,8

4800

126,3

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

тис. осіб

1769

1770

1619

91,4

1695,6

104,0

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

осіб

325

378

330

87,3

343,2

104,0

Охоплення дітей (від 3 до 6 років) постійними дошкільними закладами (у% до кількості дітей відповідного віку)

%

80

68

90

132,3

100

111,0

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому від загальної кількості учнів, які того потребують

%

95

100

100

100,0

100

100


8. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

ліжок

45,6

47,6

46,0

96,6

46,2

100,4

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. населення

осіб

7,2

7,4

7,5

101,4

7,5

100,0

Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими

проміле

6,1

7,3

7,2

98,6

7,0

97,2

Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на100 тис. населення

осіб

48,9

47,2

47,2

100,0

43,2

98,0

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

56,2

63,2

58,8

93,0

60,0

102,0

Кількість осіб, в яких вперше виявлено онкозахворювання на100 тис.населення

осіб

305,8

265,0

262,0

98,9

258,0

98,5

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

262,7

257,9

260,1

101,2

260,0

99,9

9. Доступність послуг у сфері культури

Кількість масових бібліотек всіх видів

одиниць

41

41

41

100%

41

100%

Книжковий фонд бібліотек

тис. прим.

221

4,5

2,4

53

4,7

104

Кількість клубних установ всіх видів

одиниць

40

40

40

100%

40

100%

10. Раціональне природокористування та якість довкілля

Відведено (скинуто) зворотніх вод,

тис.куб.м

5,15

5,16

5,78

112,0

5,78

100,0

в тому числі:

забруднених

тис.куб.м

5,15

5,16

5,78

112,0

5,78

100,0

- з них без очищення

тис.куб.м

5,15

5,16

5,78

112,0

5,78

100,0


Викиди шкідливих речовин у повітря

тис.тонн

13,81

11,687

10,87

93,0

10,1

92,9

в тому числі:

стаціонарними джерелами забруднення

тис. тонн

13,81

11,687

10,87

93,0

10,1

92,9

автомобільним транспортом

тис. тонн

-

-

-

-

-

-

 

 

     Начальник відділу економічного розвитку

     районної державної адміністрації                                                                                                     Володимир УРДЕЙЧУК