Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку

Бережанського району на 2019 рік


з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

1.Промисловість

1.1.

 

 

Сприяння у створенні нових видів конкурентоздатної промислової продукції шляхом модернізації виробничих потужностей та впровадження нових технологій

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації спільно із ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”

 

1.2.

 

 

Сприяння участі місцевих виробників у виставково-ярмаркових заходах, конкурсах, форумах, презентаціях

 

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

 

1.3.

Надання всебічного сприяння   відкриттю підприємства по пошиттю одягу (блузки жіночої) із забезпеченням 40 робочих місць в с.Лапшин Бережанського району ТОВ «Мануфактура»

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

1.4.

Опрацювання шляхів розвитку промислових підприємств району, зокрема на засіданні ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

 

1.5.

Надання сприяння у створенні індустріального парку на території району

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

1.6.

Сприяння участі місцевих виробників у навчаннях, тренінгах щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

 

1.7.

Вивчення питання влаштування технологічного парку, виготовлення проектно-кошторисної документації для його реалізації за рахунок державного фінансування чи грантових коштів

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


2. Сільське господарство

2.1.

Створення та сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в районі, зокрема в галузі бджолярства

2019

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.2.

Сприяння розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції, популяризація продукції ТОВ «Жива земля Потутори»

2019

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.3.

Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення в розрізі користувачів

2019

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.5.

Проведення   сільськогосподарських ярмаркових заходів в районі та участь у обласних заходах

2019

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок

3.1.

Впровадження інфраструктурних проектів, що покращать транспортно-експлуатаційний стан комунальних доріг та доріг загального користування у населених пунктах Бережанського району

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.2

Поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності, а також удосконалення системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху

2019

рік

органи місцевого самоврядування

 

3.3

Забезпечення контролю за дотриманням ліцензійних умов і договірних зобов’язань учасниками перевізного процесу

2019

рік

ТДВ “Бережаниавтотранс”

 

3.4.

Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі та об’єктів придорожнього сервісу у населених пунктах Бережанського району

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.6.

Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць у сільських населених пунктах Бережанського району

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.7.

Підвищення рівня безпеки перевезень   пасажирів та вантажів шляхом   посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства з питань безпеки дорожнього руху.

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


4. Енергоефективність

4.1.

Диверсифікація джерел енергопостачання шляхом переведення газових котелень на альтернативні/місцеві види палива

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.2.

Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва, розвиток відновлюваних джерел енергії (будівництво геліостанції та вітроелектростанції в с.Куряни; будівництво ПС-35/10кВ "Куряни" ТОВ "Біоенергопродукт")

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ТзОВ «Біоенергопродукт», "Енерго-Буд-Монтаж", м. Львів

 

4.3.

Забезпечення умов щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у реалізацію енергозберігаючих заходів

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.4.

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в бюджетних установах, в системах зовнішнього освітлення комунальних доріг та вулиць

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.5.

Проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення (проведення консультацій, проведення круглих столів, виступи у засобах масової інформації), стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5. Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність

5.1.

Стимулювання інфраструктурного розвитку сільських громад за рахунок коштів районного, обласного , державного бюджетів, грантових коштів (міжнародна технічна допомога) та коштів Державного фонду регіонального розвитку

2019

рік

відділи містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.3.

Створення банку даних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів та будівництва житла

2019

рік

Відділ у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області

 


5.4.

Використання, при реалізації проектів будівництва і реконструкції, місцевих будівельних матеріалів та залучення місцевих будівельних організацій

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

5.5.

Налагодження та підтримка каналів зв’язку з іноземними інвесторами шляхом організації зустрічей з ними в обласній, районній державних адміністраціях, постійної та ефективної взаємодії у процесі супроводження інвесторів, які розглядають можливість інвестування або уже інвестували в реалізацію проектів в районі

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.6.

Формування інформаційних матеріалів, презентацій, орієнтованих на іноземних інвесторів, з урахуванням конкурентних переваг та пріоритетних галузей району для інвестування та зазначенням прикладів здійснених успішних іноземних інвестицій

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.7.

Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу району, сталого сприйняття реальними та потенційними іноземними інвесторами можливостей успішного інвестування в економіку району шляхом поширення інформації про інвестиційні можливості, переваги та приклади здійснених успішних іноземних інвестицій в район

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.8.

Популяризація інвестиційних переваг району в Україні та за кордоном шляхом участі та проведення публічних заходів (міжнародні та інвестиційні форуми, презентації, конференції, «круглі столи», дні іноземних держав в області, виставки-ярмарки тощо)

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.9.

Забезпечення належного зворотного зв’язку з іноземними інвесторами шляхом здійснення їх опитування з метою отримання пропозицій та зауважень, з подальшим розглядом їх в районній державній адміністрації, а у разі необхідності, – на засіданнях робочої групи з питань іноземного інвестиційного співробітництва області, інвестиційної ради області

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


5.10.

Інформаційне забезпечення районної державної адміністрації в розрізі Бережанського району щодо залучення прямих іноземних інвестицій та державної реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями з метою сприяння іноземній інвестиційній діяльності в районі

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.11.

Залучення міжнародної технічної  допомоги, підготовки фахівців з проектної роботи та безпосереднє написання проектів

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.12.

Освоєння нових видів продукції та впровадження нових технологічних процесів, спрямованих на енергозбереження та підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованих товарів

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність

6.1.

Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів району щодо можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2019 році

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6.2.

Сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності району у здійсненні торгівлі з міжнародним бізнес-середовищем шляхом розповсюдження двосторонніх ініціатив до налагодження (розширення) співпраці та поширення корисної інформації у сфері міжнародних виставково-ярмаркових заходів, умов провадження торгівлі з окремими країнами світу

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6.3

Забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі шляхом участі у тренінгах, семінарах, конференціях, засіданнях за круглим столом з питань розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


6.4.

Забезпечення участі у семінарах, конференціях, навчаннях з метою сприяння бізнесу у формуванні власних ефективних експортних стратегій, зокрема, на європейському напрямку; участь у інших публічних заходах за участю іноземних ділових кіл (бізнес-зустрічей, коопераційних бірж, торговельних місій тощо) з метою сприяння виходу на нові зовнішні товарні ринки та розширення географії налагоджених поставок товарів за кордон, пошуку цільових споживачів

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6.5.

Інформаційне забезпечення районної державної адміністрації даними по району щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою сприяння процедурі просування експорту

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

7.1.

Розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій; удосконалення системи підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7.2.

Сприяння поширенню інформації з питань європейської інтеграції, у т. ч. досвіду сусідніх країн щодо набуття членства в ЄС та інших стратегічних напрямів, з метою підвищення рівня поінформованості громадян про зміст національних інтересів, мету європейської інтеграції України, історію ЄС, стандарти життя в європейських державах

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7.3.

Залучення допомоги ЄС у всіх сферах інвестування чи соціальних ініціатив

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7.4

Забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі шляхом участі у тренінгах, семінарах, конференціях, засіданнях за круглим столом з питань розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

8.1.

Сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунального комплексу на основі сучасних технологій і матеріалів, а також залучення інвесторів на принципах державно-приватного партнерства, з метою проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, установ

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

8.2.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення сільського населення якісною питною водою, в тому числі за рахунок використання енергоощадного обладнання та технологій

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

8.3.

Вжиття заходів з благоустрою населених пунктів району, організації роздільного збирання твердих побутових відходів

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

8.4.

Впровадження органами місцевого самоврядування системного моніторингу технічного стану об'єктів інженерної, соціальної інфраструктури житлово-комунального комплексу

2019

рік

органи місцевого самоврядування

 

8.5.

Забезпечення безперебійної роботи системи житлових субсидій з метою мінімізації втрат сектору житлово-комунального господарства внаслідок недостатньої платоспроможності споживачів в умовах зростання тарифів

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

8.6.

Виконання заходів, передбачених районною програмою енергоефективності та енергозбе­ре­ження на 2016-2019 роки

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

8.7.

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в системах зовнішнього освітлення сільських населених пунктів району

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

8.6.

Постійний контроль за станом рахунків підприємств та умов за спожиті електроенергію і природний газ та вжити заходів щодо ліквідації наявної заборгованості всіх категорій споживачів та посилення відповідальності керівників підприємств у частині забезпечення своєчасної та у повному обсязі оплати за використані енергоносії

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


8.7.

Стимулювання населення до енергозбереження шляхом популяризації енергоощадного використання енергеоносіїв та участі у програмі державної підтримки енергоефективності для населення АТ “Ощадбанк” “Теплий дім”

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

8.8.

Реалізація проектів зі скорочення та заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед, на об’єктах соціальної сфери

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг

9.1.

Виконання заходів в районі щодо плану реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.2.

Ефективне впровадження заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Бережанському районі на 2019-2020 роки

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.3.

Забезпечення належного функціонування Центру підтримки підприємництва при відділі економічного розвитку районної державної адміністрації

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.4.

Підтримка та наповнення сторінки Центру підтримки підприємництва при відділі економічного розвитку районної державної адміністрації у мережі Фейсбук та підтримання активного діалогу із суб’єктами підприємницької діяльності через електронну пошту та інші засоби обміну інформацією

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.5.

Активізація роботи гарячої телефонної лінії для підприємців

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.6.

Забезпечення виконання норм регуляторного законодавства, дотримання нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг

2019

рік

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

 


9.7.

Створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в частині якісного надання адміністративних послуг через відділ з питань надання адміністративних послуг. Впровадження автоматизованої системи електронного документообігу.

2019

рік

відділ з питань надання адміністративних послуг, сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

 

9.8.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо можливостей започаткування власної справи, сприяння організації та проведення підприємницької діяльності. Забезпечення здійснення професійного навчання безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю. Сприяти безробітним у започаткуванні підприємницької діяльності

2019

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 

9.9.

Збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, формування його ефективної інфраструктури з орієнтацією на освоєння малоефективних зон сільської місцевості

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.10.

Забезпечення збільшення обсягів реалізації продукції місцевого виробника в торговій мережі

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.11.

Надання в оренду та продажі через аукціон земельних ділянок, нежитлових приміщень і майна комунальної власності

2019

рік

органи місцевого самоврядування

 

9.12.

Сприяння розширення мережі торговельних та побутових підприємств паралельно з підвищенням ефективності їх діяльності та збільшенням нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах

2019

рік

органи місцевого самоврядування

 

9.13.

Забезпечення участі працівників сфери побутового обслуговування, малого підприємництва у конкурсах, виставках та інших заходах

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність

10.1

Забезпечення надходження   коштів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України

2019

рік

Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління державної фіскальної  служби у Тернопільській області,

 


 

 

 

Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

10.2

Підвищення ефективності роботи прибуткових підприємств та вжиття додаткових заходів щодо покращення фінансового стану збиткових підприємств через стабілізацію їх виробничої діяльності

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області

 

10.3.

Здійснення аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення

2019

рік

Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській   області

 

10.4.

Здійснення постійного моніторингу податкового боргу платників податків до місцевих бюджетів та вжиття своєчасних заходів щодо його зменшення

2019

рік

Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській   області

 

10.5.

Забезпечення організації роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів

2019

рік

Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській  області, Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

10.6.

Розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в разі систематичної несплати орендної плати громадянами,

2019

рік

Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління

 


 

фізичними особами - суб’єктами господарювання та юридичними особами

2019

рік

Головного управління державної фіскальної   служби у Тернопільській області

 

10.7.

Посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна

2019

рік

фінансове управління районної державної адміністрації

 

10.8.

Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни та недопущення формування не бюджетної заборгованості, забезпечення оптимізації мережі установ та видатків на їх утримання, ефективного використання бюджетних призначень

2019

рік

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

10.9.

Забезпечення дієвої роботи комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при районній державній адміністрації, а також робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

10.10.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо закупівлі на торгівельних електронних майданчиках у системі електронних державних закупівель PROZORRO

2019

рік

фінансове управління районної державної адміністрації, Бережанське державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління державної фіскальної служби   у Тернопільській області

 

10.11.

Залучення фінансових ресурсів у енергозберігаючі та енергоефективні інноваційні проекти з метою економії бюджетних коштів

2019

рік

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


11. Населення, заробітна плата та ринок праці

11.1.

Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого державного мінімального розміру оплати праці

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

11.2.

Забезпечення покращення ситуації у сфері оплати праці району, у тому числі шляхом підвищення рівня легалізації зайнятості та заробітної плати працюючих

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

11.3.

Забезпечення постійного здійснення контролю щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

11.4.

Здійснення заходів щодо запобігання настанню безробіття: контроль за поданням підприємствами, організаціями та установами інформації про вакантні посади та вільні робочі місця; сприяння розвитку підприємництва

2019

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 

11.5.

Сприяння працевлаштуванню населення, у тому числі залучення громадян до тимчасової зайнятості, зокрема організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

2019

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 

11.6.

Забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів за замовленням роботодавців

 

2019

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 

11.7.

Сприяння розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості шляхом: сприяння розвитку підприємництва, розвитку зеленого туризму

 

2019

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 

11.8.

Підвищення результативності співпраці з роботодавцями у пошуку вакансій та забезпечення їх потреби в укомплектуванні вільних робочих місць

 

2019

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 


12. Соціальний захист населення

12.1.

Забезпечення гарантованого соціального захисту, в тому числі тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців та учасників антитерористичної ситуації

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.2.

Надання адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій, інвалідам війни з числа учасників АТО

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.3.

Розширення цільової аудиторії отримувачів субсидій для сплати послуг ЖКГ та енергоносіїв шляхом широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою 100%-го охоплення мешканців Бережанського району

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.4.

Забезпечення інвалідів та ветеранів санаторно-курортними путівками на оздоровлення, а також технічними та іншими засобами реабілітації

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.5.

Підвищення якості соціального обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, а також одиноких непрацездатних громадян

2019

рік

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району

 

12.6.

Забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями, своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.7.

Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.8.

Організація співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями з числа вимушених переселенців

2019

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

13. Охорона здоров’я

13.1.

Перепрофілізація ліжкового фонду у відповідності до аналізу ефективності його використання в 2019 році та до сучасних вимог

2019

рік

Бережанська районна комунальна лікарня

 


13.2.

Дотримання якості лікувально-діагностичного процесу шляхом трьохступеневого контролю за дотриманням виконання клінічних протоколів, удосконалення їх у відповідності до міжнародних стандартів

2019

рік

Бережанська районна комунальна лікарня

 

13.3.

Проведення капітального ремонту харчоблоку із заміною віконних та дверних блоків та реконструкція пральні Бережанської центральної комунальної лікарні

2019

рік

Бережанська районна комунальна лікарня

 

13.4.

Покращення матеріально-технічної бази центральної районної комунальної лікарні шляхом оснащення лікувально-діагностичною апаратурою та медичним обладнанням

2019

рік

Бережанська районна комунальна лікарня

 

13.5.

Забезпечення виконання районної цільової соціальної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017-2021»

2019

рік

Бережанська районна комунальна лікарня

 

13.6.

Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва приймального відділення з відділенням невідкладної медичної допомоги в Бережанській центральній районній комунальній лікарні для забезпечення на перспективу функціонування на її базі багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня медичної допомоги

2019

рік

Бережанська районна комунальна лікарня

 

13.7.

Будівництво Стриганецької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з житлом для працівника

2019

рік

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

 

13.8.

Будівництво Курянівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини

 

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

 


13.9.

Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною вікон, утепленням фасадів та внутрішнім ремонтом сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Слов'ятин Бережанського району Тернопільської області

 

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

 

13.10.

Енергоефективний проект; реконструкція адмінбудинку в якому розміщені приміщення ФАПу по вул.Дубник, 18 в с.Лапшин Бережанського району Тернопільської області

 

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

 

14. Освіта і наука

14.1.

Модернізація освітлення навчальних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл) Бережанського району

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.2.

Реконструкція Рекшинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Центральна, 50а, в с.Рекшин Бережанського району Тернопільської області

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.3.

Капітальний ремонт Курянівської ЗОШ I-IIІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шевченка, 57 в с.Куряни Бережанського району Тернопільської області

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.4.

Реконструкція Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шкільна, 4, в с.Рогачин Бережанського району Тернопільської області

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.5.

Капітальний ремонт їдальні Потуторського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Некрасова, 42 в с.Потутори Бережанського р-ну, Тернопільської обл.

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 


14.6.

Реконструкція покрівлі з утепленням горищного перекриття дошкільного підрозділу Потуторського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Некрасова, 42 в с.Потутори Бережанського р-ну, Тернопільської обл.

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.7.

Капітальний ремонт будівлі Урманського НВК «ЗНЗ I-II ступенів – ДНЗ» в с.Урмань вул.Сонячна, 5 Бережанського району Тернопільської області

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.8.

Забезпечення ефективного та раціонального використання коштів для оснащення сучасною матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.9.

Розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

15. Культура

15.1.

Реконструкція районного будинку культури по вул. Міцкевича, 4 у м.Бережани Тернопільської області

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.2.

Реконструкція будівлі сільського клубу з енергозберігаючими заходами по вул.Бічна, 1 в с.Баранівка Бережанського району Тернопільської області

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.3.

Організація та проведення культурно-мистецьких заходів по відзначенню історичних та державних дат:

- - районне фольклорне свято «Прощання з колядою»;

- - Європейська Ніч в музеї;

- - День української молоді;

- - урочистості до Дня Конституції України;

- - урочистості з нагоди Дня Незалежності України;

- - V Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії»;

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 


 

- районне свято родинної творчості «Родинне перевесло»

 

 

 

15.4.

Організація та проведення фестивалів та конкурсів:

- - районний фестиваль вертепних дійство «Ясна зірка засяла»;

- - районний огляд-конкурс читців, присвячений 205-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;

- - районний фестиваль театральних колективів «Театральна мозаїка 2019»;

- районний фестиваль хореографічних колективів «Бережанська танцювальна весна – 2019»;

- районний дитячий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»;

- фестиваль повстанської пісні «Чорна вишиванка»;

- районний фестиваль лемківської культури «Єднаймося, братове, з лемківського роду» у с. Гутисько;

- регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної патріотичної пісні «Дзвони Лисоні»;

- районний огляд-конкурс вокальних колективів

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.5.

Організація та проведення творчих звітів мистецьких колективів району присвячених до державних свят та пам’ятних дат України.

-

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.6.

Реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.7.

Реалізація завдань Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.8.

Реалізація завдань Програми розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Бережанського району на 2017-2021 роки

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 


15.9.

Реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

16. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей

16.1.

Проведення районних змагань з різних видів спорту та участь спортсменів Бережанщини у обласних змаганнях

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.2.

Проведення паспортизації площинних спортивних споруд загальноосвітніх шкіл та   визначення потреб у їх забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.3.

Проведення профілактичного ремонту і благоустрою футбольних полів, спортивних майданчиків, інших спортивних об’єктів

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.4.

Використання спортивних споруд закладів освіти для проведення фізкультурно-спортивної роботи під час канікул й у вихідні дні

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.5.

Сприяння інтеграції української молоді в європейське молодіжне співтовариство, організація тренінгів та інших інтерактивних форм формування європейської свідомості у молоді

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.6.

Виконання заходів програми “Молодь Бережанщини” на 2016-2020 роки та районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки

2019

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.7.

Забезпечення виконання заходів районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки

2018

рік

служба у справах дітей районної державної адміністрації

 

17. Туризм та рекреація

17.1.

Розробка та виготовлення іміджевої продукції для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 


17.2.

Сприяння повноцінному та раціональному використанню туристичних ресурсів та культурного потенціалу району

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

17.3.

 

Організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, фестивалів, акцій тощо

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

17.4.

Відновлення туристичного потенціалу району шляхом сприяння у реконструкція архітектурних пам’яток за рахунок грантових коштів на відновлення культурної спадщини та міжнародного співробітництва

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

17.5.

Реалізація завдань програм збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки та розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2019

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

18. Охорона навколишнього природного середовища

18.1.

Здійснення реконструкції, будівництво та приведення у відповідність до існуючих норм полігонів твердих побутових відходів, а також організація роздільного збору відходів у населених пунктах району

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

18.2.

Удосконалення системи захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, а також від підтоплення сільських територій

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

18.3.

Продовження розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення екологічної ситуації, раціонального використання природних ресурсів

2019

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

18.4.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою, підготовка проектних пропозицій для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 


18.4.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою, підготовка проектних пропозицій для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

19. Розвиток новостворених територіальних громад

19.1.

Методичний супровід процесу створення територіальних громад, надання юридичної та контекстної допомоги. Забезпечення постійного діалогу, тренінгів, спілкування з громадянами і місцевими органами влади, що дасть змогу підвищити рівень ініціативності місцевої влади

2019

рік

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту   районної державної адміністрації

 

19.2.

При утворенні об’єднаних територіальних громад надавати  організаційно-методичну допомогу в розробленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури, в доступності та якості адміністративних послуг, в галузі освіти та ін.

2019

рік

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту   районної державної адміністрації

 

19.3.

Участь у реалізації проектів розвитку громад в частині покращення економічного потенціалу, залучення інвестицій, обміну досвідом та методичного супроводу

2019

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

20. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

20.1.

Проведення   заходів   з   поповнення   матеріальних запасів районного резерву використаних для проведення аварійно - відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2019

рік

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

20.2.

Забезпечення виконання робіт згідно проекту «Розчистка русла річки Золота Липа” з метою ліквідації підтоплень садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі,Підлісне Бережанського району Тернопільської області»

2019

рік

відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 


20.3.

Облаштування приміщення пункту управління працівника цивільного захисту району на мирний час та особливий період, його технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та програмним забезпеченням

2019

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

21. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку

21.1.

Розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

2019

рік

структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

 

21.2.

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

2019

рік

структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

 

21.2.

Забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі

2019

рік

управління соціального захисту населення,   відділ освіти районної державної адміністрації, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, Бережанський відділ поліції  Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

 

Начальник відділу економічного розвитку

районної державної адміністрації                                                                                                    Володимир УРДЕЙЧУК