Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

збереження архівних фондів у

Бережанському районі на 2012 – 2016 роки                                         

1.Паспорт  Програми

 

1

Ініціатор  розробки  програми

Архівний відділ районної  державної адміністрації

2

Дата, номер  і  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення   програми

 

3

Розробник  програми

Архівний відділ районної  державної адміністрації

4

Співрозробник  програми

 

5

Відповідальний  виконавець  програми

Архівний відділ районної  державної адміністрації

6

Учасники  програми

Архівний відділ районної  державної адміністрації

7

Термін  реалізації  програми

2012 – 2016 роки

7.1.

Етапи  виконання програми   (для  довгострокових  програм)

                          

8

Перелік    бюджетів,  які  беруть участь у  виконанні  програми (для  комплексних  програм):

Районний бюджет

 9

Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів, необхідних  для  реалізації  програми, всього,

 у  тому числі: (тис.грн.)

            

                    170 тис.грн

1. Загальні положення.

Архівні документи, що зберігаються в архівному відділі райдержадміністрації, є складовою частиною історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів району. Збереження цієї спадщини є важливим завданням органів державної влади та місцевого самоврядування..

Запорукою виконання цього завдання є:

-         належна матеріально-технічна база архіву ( окреме приміщення, оснащене охоронно-пожежною сигналізацією, сучасним стелажним обладнанням, комп’ютером та засобами оргтехніки);

-         утримання приміщень в належному стані, шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів;

-         належний облік документів Національного архівного фонду та створення науково-довідкового апарату до них;

-         комплектування архівного фонду документами Національного архівного фонду за встановлені роки;

-         належний і систематичний контроль за станом діловодства та архівних підрозділів установ, організацій та підприємств, шляхом проведення громадських оглядів, комплексних, тематичних та контрольних перевірок;

-         обов’язкове впровадження в практику роботи із затвердженням інструкцій з діловодства та номенклатури справ, як основних організаційно-облікових документів у діловодстві;

-         створення джерельної бази, що є підставою для задоволення потреб громадян соціально-правового характеру.

Розв’язати проблему збереженості архівних документів установ, підприємств та організацій, що ліквідовувалися без правонаступників, стане можливим завдяки створенню районного комунального архіву. Це дасть змогу забезпечити централізоване зберігання документів, що мають велике соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян.

      Програма розрахована на 2012 – 2016 роки, визначає стратегію вирішення завдань збереження документів, нагромаджених в процесі документування управлінської діяльності службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб. 

2. Основні принципи програми.

      Основними принципами програми є:

-         координування роботи у справах обліку, збереження та використання документів НАФ;

-         координація фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для забезпечення збереження документів НАФ та їх використання;

-         покращення матеріально-технічної бази архівного відділу районної державної адміністрації ;

-         створення та забезпечення роботи районного комунального трудового архіву. 

3. Фінансове забезпечення програми.

При формуванні місцевого бюджету щорічно слід передбачити кошти на реалізацію програми.

            Розрахунок вартості окремих завдань визначається окремими кошторисами в залежності від нагальних потреб. 

Завдання щодо забезпечення збереженості

архівних документів, що є складовою Національного

архівного фонду України

№з/п

Найменування завдання

Термін виконання

відповідальні

Вартість (тис.грн)

Прим.

1.Забезпечення збереженості архівних документів

1.

Здійснити аналіз стану матеріально-технічної бази архівного відділу районної державної адміністрації, за результатами якого подати доповідну записку керівництву районної державної адміністрації.

Ікв.2012 р

Архівний відділ районної державної адміністрації

 

 

2.

Виділити кошти для виготовлення кошторисної документації та проведення ремонтних робіт у приміщенні, яке буде пристосоване для архівного відділу районної державної адміністрації

2012 – 2014 роки

Районна державна адміністрація, районна рада

50 тис.грн

 

3.

Виділити кошти для встановлення опалення в сховищі архівного відділу районної державної адміністрації

2013 – 2014 роки

Районна державна адміністрація, районна рада

50 тис.грн

 

4.

Виділити кошти для встановлення охоронно-протипожежної сигналізації в приміщенні

2015 рік

Районна державна адміністрація, районна рада

40 тис.грн

 

5.

Виділити кошти для встановлення стелажного обладнання в приміщенні

2015 – 2016 роки

Районна державна адміністрація, районна рада

30 тис.грн

 

2. Облік документів НАФ

1.

Привести облікові документи у відповідність з фактичною наявністю справ, що зберігаються в архівному відділі

постійно

Архівний відділ районної державної адміністрації

 

 

3. Комплектування архівного відділу районної

 державної адміністрації документами НАФ

1.

Здійснювати своєчасне приймання документів НАФ від архівних підрозділів установ, організацій, підприємств району в архівний відділ райдержадміністрації.

постійно

Архівний відділ районної державної адміністрації

 

 

4. Контроль за станом діловодства та відомчих архіві

 в установах, підприємствах та організаціях району.

1.

Провести огляд стану діловодства та збереженості документів в архівних підрозділах:

-         сільських рад

-         відділів, управлінь райдержадміністрації, підприємств, організацій району

2012 – 2016 роки

Архівний відділ районної державної адміністрації

 

 

2.

Забезпечити своєчасне науково-технічне упорядкування документів установ, організацій та підприємств – джерел комплектування архівного відділу райдержадміністрації та подання відповідних описів, актів та довідкового апарату до них на розгляд експертно-перевіряльної комісії державного архіву області.

2012 – 2016 роки

Архівний відділ районної державної адміністрації

 

 

3.

Домагатися своєчасного  складання та затвердження номенклатури справ установ, підприємств та організацій району.

2012 – 2016 роки

Архівний відділ районної державної адміністрації