Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПЕРЕЛІК

пріоритетних інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається за кошти

кошти іноземних та вітчизняних інвесторів, а також інших джерел, не заборонених законодавством,


з/п

Найменування об’єкта, його місцезнаходження, вид робіт

Рік початку і закінче-ння

Орієн-товна кошто-рисна вартість проекту, тис.грн

Інвестор (ініціатор) проекту

Проектна потуж-ність, у відповід-них одиницях

Запланована кількість створе-них робочих місць

Джерела фінансування,

тис.грн

всього

в тому числі за рахунок:

міжнародної технічної допомоги

коштів інвесто-рів

інших дже-рел

1

Будівництво вітроелектростанції в с.Куряни, вул.Бережанка, 57 Бережанського району

2014-2019

450000,0

ТзОВ «Біоенергопродукт», вул.Пасічна, 8, к1 с.Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12 МВт

20

450 000,0

-

450 000,00

-

2

Будівництво геліостанції в с.Куряни, вул.Бережанка, 57 Бережанського району

2014-2019

150000,0

ТзОВ «Біоенергопродукт», вул.Пасічна, 8, к1 с.Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

5 МВт

20

150 000,00

-

150 000,00

-


3

Будівництво цеху пошиття блузки жіночої ТОВ «Мануфактура» в с.Лапшин Бережанського району Тернопільської області

2019

8000,0

ТОВ «Мануфактура», с.Жуків, Бережанський район, Тернопільська область

н.д.

45

8 000,0

-

8 000,0

-

 

   Начальник відділу економічного розвитку

   районної державної адміністрації                                                                                                                          Володимир УРДЕЙЧУК