Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Програма

захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки 

1. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва   розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення       Програми

статті 17, 24, і 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2017 року № 50 дск «Про схвалення проекту програми захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки»

3.

Розробник Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

районний відділ Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області

5.

Відповідальні виконавці Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, районний відділ Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, виконавчі комітети сільських рад

6.

Учасники Програми

районний відділ Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, фінансове управління, відділи економічного розвитку та освіти районної державної адміністрації, служби цивільного захисту району, Цех ТП №1 ПАТ «Укртелеком», виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2018-2022 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний бюджет, бюджети сільських рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

3758,8 тис. гривень

1)

коштів районного бюджету

1323,2 тис. гривень

2)

коштів сільських рад

2435,6 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади розроблена програма захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки (далі ‑ Програма).

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в районі відповідно до вимог статті 19 Кодексу цивільного захисту України.

Вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в Бережанському районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення Бережанського району, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій потребує залучення коштів районного бюджету та коштів місцевих бюджетів. Подальше виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою дозволить у повному обсязі виконати заходи, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є захист населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захисту територій від наслідків таких ситуацій відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та

джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо їх захисту за рахунок коштів районного та сільських бюджетів.

Фінансове забезпечення Програми передбачено здійснювати шляхом затвердження відповідних бюджетних призначень у межах наявного фінансового ресурсу районного та сільських бюджетів на відповідний бюджетний період. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 3758,8 тис. гривень, у тому числі 1323,2 тис. гривень - кошти районного бюджету та 2435,6 тис. гривень за рахунок коштів сільських бюджетів.

Програма не поділяється на етапи, оскільки заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

Ресурсне забезпечення Програми

захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми по роках

Усього витрат на виконання Програми

2018

рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

472,2

2626,4

197,2

268,0

185,0

3758,8

районний бюджет

462,2

240,8

187,2

258,0

175,0

1323,2

сільські бюджети

10,0

2385,6

10,0

10,0

10,0

2435,6

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програмою передбачено:

- щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- виконання проектно-кошторисних робіт на нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення;

- впровадження основного автоматизованого робочого місця системи централізованого оповіщення АРМ «Район»;

- впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення територій (БО-FM-05) у населених пунктах району;

- впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення всередині приміщень (БО-FM-04) у населених пунктах району;

- модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період, його технічне оснащення оргтехнікою та їх програмним забезпеченням;

- дообладнання робочого місця в відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації комп’ютерною технікою;

- проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів у рамках проведення щорічних змагань «Школа безпеки» і забезпечення участі у обласних та всеукраїнських заходах;

- придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання для районного підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту району;

- фінансування витрат на залучення водолазно-рятувального підрозділу для проведення рятувально-водолазних робіт на водоймах району (за угодою з рятувально-водолазною службою області);

- виконання заходів по приведенню захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у готовність за призначенням.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Здійснення заходів, визначених Програмою, покладається на виконавців, визначених у Програмі.

Координатором виконання заходів та головним розпорядником коштів програми визначається відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, який забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів Програми.

Головним розпорядником коштів районного бюджету для виконання заходів Програми визначається районна державна адміністрація.

Виконавці, зазначені у Програмі, щорічно до 15 січня впродовж терміну дії Програми подають інформацію у районну державну адміністрацію про стан та результати її виконання.

Узагальнену інформацію про хід виконання Програми проводить відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації щороку до 20 січня упродовж 2019-2023 років.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.


Показники продукту виконання заходів програми по роках

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Вихідні дані на завершення Програми

З них по роках

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показники продукту програми

1.

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

відсотки

0

100

20

20

20

20

20

2

Виконання проектно-кошторисних робіт на нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення

комплекти

0

1

1

-

-

-

-

3.

Впровадження основного автоматизованого робочого місця системи централізованого оповіщення   АРМ «Район»

комплекти

0

1

-

1

-

-

-

4.

Впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення територій (БО-FM-05) в населених пунктах району

відсотки

0

100

-

100

-

-

-

5.

Впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення всередині приміщень (БО-FM-04) у населених пунктах району

відсотки

0

100

-

100

-

-

-

6.

Модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період, його технічне оснащення оргтехнікою, ПЕОМ та їх програмним забезпеченням

відсотки

0

100

20

20

20

20

20

7.

Виконання заходів по приведенню захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у готовність за призначенням

відсотки

0

100

20

20

20

20

20

8.

Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання для районного підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

відсотки

0

100

39

8

10

36

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.

Фінансування витрат на залучення водолазно-рятувального підрозділу для проведення рятувально-водолазних робіт на водоймах району

відсотки

0

100

17

20

20

20

23

10.

Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів у рамках проведення щорічних змагань «Школа безпеки» і забезпечення участі у всеукраїнських заходах

щорічні змагання

0

10

2

2

2

2

2

11.

Дообладнання робочого місця в відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації комп’ютерною технікою

відсотки

0

100

100

-

-

-

-


6. Напрями діяльності та заходи Програми захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки 

 

№ з/п

Назва

напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат 

 

роки

всього 

 

2018 

2019

2020

2021

2022

 

1

Створення та накопичення місцевого матеріального резерву цивільного захисту

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2018-2022 роки

фінансове управління, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

районний бюджет

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

425,0

створення місцевого матеріального резерву та щорічне його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів (основні показники):

- автобензин А-92 –1500 літрів;

- дизельне паливо –3000 літрів; -

- засоби РХЗ та інше майно відповідно до номенклатури.

 

2.

Нове будівни-цтво місцевої системи централізова-ного оповіщення

1) виконання проектно-кошторисних робіт

на нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення;

2018 рік

фінансове управління, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, ТОВ «НВП «ОЗОН-С», ПАТ «Укртелеком»

районний бюджет

50,0

-

-

-

-

50,0

виготовлення проектно-кошторисної документації для місцевої системи оповіщення

 

2) впровадження основного автоматизованого

робочого місця системи централізованого оповіщення

АРМ « Район»;

2018 рік

фінансове управління, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, ТОВ «НВП «ОЗОН-С», ПАТ «Укртелеком»

районний

бюджет

-

55,0

-

-

-

55,0

введення в дію автоматизованого робочого місця системи централізованого оповіщення АРМ «Район»:

1) придбання устаткування –

45 тис. гривень, в тому числі:

- ноутбук (персональний комп’ютер) з операційною системою Windows 10 Home- 1шт.

- пристрій модемний універсальний ПМУ-01-2шт.

-джерело безперебійного живлення ДБЖ-12 -1шт.

-програмне забезпечення модуль «Оповіщення» - 1 шт.

-програмне забезпечення «Пульт керування оповіщенням» - 1 шт.

- принтер HP Laser Jet Pro M102a(G3Q34A)+USB cable-1шт.

2) монтажні та пусконала-годжувальні роботи –

100,0 тис. гривень.

 

3) впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення територій (БО-FM-05) в населених пунктах району;

2019

рік

виконавчі комітети сільських рад, ТОВ «НВП «ОЗОН-С», ПАТ «Укртелеком»

сільські бюджети

-

1997,6

-

-

-

1997,6

доведення до населення сигналу оповіщення «Увага всім» на відкритих територіях;

введення в дію сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення у сільських та радах:

- придбання устаткування           46 одиниць по – 38,0 тис. гривень;

-монтажні та пусконалагоджувальні роботи: 46 населених пунктів по 7,4 тис. грн.

 

4) впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення в середині приміщень (БО-FM-04) населених пунктів району

2019

рік

виконавчі комітети сільських рад, ТОВ «НВП «ОЗОН-С», ПАТ «Укртелеком»

сільські бюджети

-

388,0

-

-

-

388,0

доведення до населення сигналу оповіщення «Увага всім» в адміністративних приміщеннях;

Введення в дію сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення в адміністративних приміщеннях центрів сільських рад, спеціалізованих служб цивільного захисту, в приміщеннях медичних, навчальних закладів, тощо:

- придбання устаткування           40 закладів   по   8,0 тис. грн. за од.; - монтажні та пуско-налагоджувальні роботи – 40 закладів по –1,7 тис. грн.

 

3.

Модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період, його технічне оснащення оргтехнікою, ПЕОМ та їх програмним забезпеченням.

Встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту району сучасних систем та засобів зв’язку і оповіщення, комп’ютерної та іншою оргтехніки, програмного забезпечення

2018 -

2022

роки

фінансове управління і відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

районний

бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

приведення пункту управління начальника цивільного захисту району у готовність за призначенням

Щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 20 %,

2019 рік – 20 %,

2020 рік – 20 %,

2021 рік – 20 %,

2022 рік - 20 %.

 

4.

Утримання захисних споруд цивільного захисту.

Виконання заходів по приведенню захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у готовність за призначенням

2018 -

2022

роки

власники       (балансоутри-мувачі ) захисних споруд цивільного

захисту

бюджет Жуківськоїсільської ради

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

приведення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у готовність за призначенням (до 12 годин).

Щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 20 %,

2019 рік – 20 %,

2020 рік – 20 %,

2021 рік – 20 %,

2022 рік - 20 %.

5.

Технічне переоснащен-ня районного підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання для районного підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

2018-

2022

роки

районний відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

районний бюджет

266,2

52,8

64,2

240,0

50,0

673,2

оновлення матеріально-технічної бази підрозділу:

у 2018 році:

- заміна апаратів захисту органів дихання;

- придбання пожежних касок;

придбання сучасного аварійно - рятувального обладнання та засобів пожежогасіння:

у 2019 році:

- пожежні чоботи - 16 шт..

у 2020 році

- пожежні рукавиці (краги) -     16 шт..

- пожежні рукава - 30 шт.

у 2021 році:

- комплект бойового одягу –

16 шт.

у 2022 році:

- піноутворювач - 2 тонни.

 

6.

Організація рятування людей на водних об’єктах району.

Проведення заходів з організації рятування людей на водних об’єктах району (за угодою з рятувально – водолазною службою області)

2018- 2022 роки

рятувально – водолазна служба Тернопільської області

районний бюджет

11,0

13,0

13,0

13,0

15,0

65,0

залучення сил та засобів, які можуть виконувати рятувальні роботи з пошуку та рятування людей на водних об’єктах району.

Щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 17%,

2019 рік – 20 %,

2020 рік – 20 %,

2021 рік – 20 %,

2022 рік – 23 %

 

7.

Виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяль-ності, діям в екстремаль-них ситуаціях.

Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Школа безпеки” і забезпечення участі в обласних змаганнях

2018-

2022

роки

відділ освіти

районної державної адміністрації, районний відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

популяризація серед дітей та молоді здорового способу життя, формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях.

Щорічне проведення:

- дружин юних пожежних 1 раз;

- «Школа безпеки» 1 раз.

 

8.

Забезпечення функціону- вання відділу містобудуван-ня, архітекту-ри, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації  

Дообладнання робочого місця в відділі містобудуван-ня, архітекту-ри, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації комп’ютерною технікою

2018-2022 роки

фінансове управління, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

районний   бюджет

15,0

-

-

-

-

15,0

дообладнання робочого місця в відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, ноутбуком (комп’ютером), принтером (сканером),               блоком живлення.

 

Всього районний бюджет:

462,2

240,8

187,2

258

175

1323,2

 

Всього сільські бюджети:

10

2385,6

10

10

10

2435,6

 

Всього за програмою:

472,2

2626.4

197,2

268

185

3758,8