Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку патронажної служби в Бережанському районі

на 2018-2021 роки 

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України “Про Товариство Червоного Хреста України”, Указ Президента України від 28 жовтня 1992 року №548/1992 “Про Товариство Червоного Хреста України”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 серпня 2018 року №469-од “Про проект обласної програми підтримки та розвитку патронажної служби в Тернопільській області на 2018-2022 роки”

3.

Розробник Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад “Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”

4.

Співрозробники Програми

Бережанська районна організація Товариства Червоного Хреста України

5.

Відповідальні виконавці

Програми

Бережанська районна організація Товариства Червоного Хреста України

6.

Учасники Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад “Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”, Бережанська районна організація Товариства Червоного Хреста України

7.

Терміни реалізації Програми

2018 – 2021 роки

1)

етапи виконання Програми

І етап – 2018-2019 роки

ІІ етап – 2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі

262.0 тис.гривень

1)

кошти районного бюджету

242.0 тис.гривень

2)

кошти інших джерел (благодійні кошти)

20,0 тис.гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Законом України “Про Товариство Червоного Хреста України”, Указом Президента України від 28 жовтня 1992 року №548/1992 “Про Товариство Червоного Хреста України” визначені особливості правового статусу та функції Товариства Червоного Хреста України (далі – Товариство), порядок його взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади, юридичними та фізичними особами.

Вищезазначені нормативні документи визначають соціальну спрямованість і дають змогу організації Товариства покращити роботу з питань надання медико-соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення, допомоги потерпілим в результаті збройних конфліктів, навчанню населення елементарним правилам надання першої долікарської допомоги потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій, популяризації безоплатного донорства.

Районна організація Товариства Червоного Хреста України – одна з громадських благодійних організацій, яка надає підтримку органам державної влади і органам місцевого самоврядування у розв’язанні важливих гуманітарних питань, коли вишукуються нові можливості поліпшення життя найбільш соціально незахищених верств населення.

Патронажна служба Червоного Хреста, заснована в 1961 році, має на меті надавати безкоштовну медичну допомогу, здійснювати догляд та соціально-побутове обслуговування самотніх непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, а також проводити освітні та профілактичні програми серед населення.

Медико-соціальна допомога одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, репресованим, реабілітованим, учасникам бойових дій і учасникам війни, учасникам антитерористичної операції, дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з кризових категорій, малозахищеним багатодітним сім’ям і одиноким матерям та внутрішньо переміщеним особам, які проживають у край важких умовах, здійснюється патронажними медичними і молодшими сестрами милосердя.

Фінансування районної організації Товариства Червоного Хреста України частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів, які безпосередньо перераховуються Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста України на бюджетний рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в області.

В районі надається допомога у медико-соціальній кімнаті Червоного Хреста. Обов’язки голови районної організації Червоного Хреста виконує особа на громадських засадах.

Разом з тим, в останні роки на території України спостерігається значне збільшення транспортних, техногенних, природних катастроф та інших випадків, що загрожують життю та здоров’ю людини. Як свідчить досвід минулих років, для ліквідації наслідків потрібно надавати невідкладну допомогу в перші хвилини нещастя, тому в кабінеті при районній організації Товариства Червоного Хреста проводяться навчання населення з надання першої допомоги, а також навчання населення основ догляду за хворими на дому. Люди, які володіють знаннями з надання першої медичної допомоги, повинні бути на кожному підприємстві, в установі та організації, школі, у кожній родині, що забезпечуватиме збереження власного здоров’я, здоров’я працівників та оточуючих.

Також, важлива роль при надзвичайних ситуаціях належить психологам і саме - підготовку цих спеціалістів з числа волонтерів передбачається здійснювати Товариством Червоного Хреста.

У зв’язку із недостатнім фінансуванням патронажної служби за рахунок коштів державного бюджету та потребою у вирішенні актуальних проблем існує необхідність у залученні коштів районного і місцевих бюджетів для реалізації відповідних напрямків.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення і підтримка патронажної служби району, зміцнення її потенціалу та створення відповідних організаційних, матеріальних умов для виконання своїх статутних обов’язків з надання допомоги малозахищеним верствам населення та її подальшого сталого розвитку.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямках розвитку району.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Вирішення проблем передбачається здійснити шляхом реалізації комплексу заходів, узгоджених з ресурсним забезпеченням Програми, зокрема щодо:

- удосконалення організаційно-координаційної діяльності районної організації Товариства Червоного Хреста України, створення міської організації Червоного Хреста України та надання медико-соціальних послуг патронажною службою найбільш уразливим верствам населення;

- матеріально-технічного забезпечення патронажної служби;

-агітаційно-пропагандистської діяльності та підвищення престижу Бережанської районної організації Товариства Червоного Хреста України;

- утримання та забезпечення діяльності патронажної служби;

- матеріальної підтримки соціально незахищених верств населення.

Для більш ефективної соціальної підтримки, надійного захисту прав та гідності малозахищених категорій населення необхідно об’єднати зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Програма буде реалізовуватись протягом 2018-2021 років в два етапи:

І етап - 2018-2019 роки;

ІІ етап - 2020-2021 роки.

Першочерговими на першому етапі виконання Програми є реалізація заходів з організації роботи центру та кабінетів для підготовки інструкторів першої медичної допомоги в екстремальних умовах, покращення медикаментозних ресурсів медико-соціальних центрів, кімнат, пунктів першої допомоги, забезпечення виплати заробітної плати працівникам та оплати комунальних послуг.

Реалізацію районної Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету та благодійних пожертвувань.

Загальний обсяг коштів, які передбачається спрямувати на виконання Програми, становить 262.0 тисяч гривень, з яких: 242,0 тисяч гривень – кошти районного бюджету та 20,0 тисяч гривень – кошти не бюджетних джерел.

Ресурсне забезпечення програми розвитку патронажної служби в Бережанському районі на 2018-2022 роки

тисяч гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання Програми

І етап

II етап

2018 рік

2019 рік

2021 рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

65.5

65.5

65.5

65.5

262,0

районний бюджет

60.5

60.5

65.5

65.5

242,0

кошти не бюджетних джерел

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Первинні органiзацiї Товариства, червонохреснi активісти, патронажні медичні i молодші сестри милосердя опікуються малозахищеними ветеранами та інвалідами різних категорій, учасниками війни та бойових дій, одинокими громадянами похилого віку, дiтьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, малозахищеними багатодітними сім’ями, одинокими матерями, приїжджими громадянами з інших регіонів. Значну підтримку вищезгадані категорії отримують в медико-соціальних центрах, медико-соціальних кімнатах, лікарні i палатах Червоного Хреста, пунктах першої допомоги, патронажі на дому.

Основні завдання програми:

- зміцнити фінансовий стан районної органiзацiй Товариства Червоного Хреста України;

- систематично проводити професійні семінари, навчання голів первинних органiзацiй Товариства Червоного Хреста України, працівників патронажної служби разом із сімейними лікарями;

- в районній органiзацiї Товариства створити консультативну базу даних, соціальний паспорт району про одиноких громадян похилого віку, iнвалiдiв, репресованих, реабілітованих, учасників бойових дій i учасників війни, дiтей-iнвалiдiв, дiтей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з кризових категорій, малозахищених багатодітних сімей i одиноких матерів, одиноких громадян, які проживають в край важких умовах, для визначення обсягу необхідної допомоги;

- удосконалення роботи з питань зміцнення патронажної служби Товариства, покращення медикаментозного забезпечення медико-соціальних центрів i кімнат Червоного Хреста, пунктів першої допомоги, а також сумок патронажних сестер для обслуговування на дому;

- спільно з лiкувально-профiлактичними закладами здійснити відбір для оздоровлення в санаторіях, будинках відпочинку осіб з малозахищених категорій населення, особливо iнвалiдiв i дітей;

- забезпечити медико-соціальний центр, допомоги Червоного Хреста дезинфікуючими та гiгiєнiчними засобами;

- покращити роботу з обслуговування пільгових категорій громадян та малозабезпечених осіб шляхом вручення їм гуманітарної допомоги, формування продуктових наборів, пакетів з гігієнічними засобами;

- створити тематичні виставки художньо-прикладного мистецтва малозахищених громадян на базі закладів культури.

Для виконання заходів програми буде залучено 1 патронажну медичну та 1 молодшу сестер, поновлено у необхідному асортименті медикаменти з метою своєчасного надання першої допомоги 1,5 тис. особам, які знаходяться на обслуговуванні в Товаристві, окрім цього, буде проведено навчання інструкторів з надання першої допомоги.

Для забезпечення виконання даних завдань періодично буде закуплятися за рахунок коштів районного бюджету необхідна кількість медикаментів для осіб, які перебувають у край важких умовах. Крім цього буде забезпечено належну роботу центру та кабінету з надання першої допомоги, обладнання медико-соціального центру і кімнати необхідною методичною літературою.

Отже, для більш ефективної соціальної підтримки малозахищених категорій населення необхідно об’єднати зусилля органiв виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, районної органiзацiї Товариства Червоного Хреста України задля зміцнення матеріальної бази Товариства з метою надійного захисту прав та гідності малозахищених громадян району.

6. Напрями реалізації та заходи районної програми підтримки та розвитку патронажної служби в районні на 2018-2021 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень (тис)

у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організацій-но-координа-ційна діяльність

1.Закупівля медикаментів, дезинфікуючих i гiгiєнiчних засобів (поповнення сумок патронажних медичних сестер, медико-соціального центру, кімнати, першої допомоги Червоного Хреста)

2018-2021

Міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України

Районнийбюджет

2

2

2

2

2

Забезпечення безоплатного надання медико-соціальних послуг малозахищеним громадянам району при медико-соціальних центрах i кімнатах (не менше 8 тис осіб щороку).

Покращиться медикаментозне забезпечення:

медико-соціального центру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Бережанська центральна районна комунальна лікарня.

Виконавці Програми про проведену роботу інформують районну державну адміністрацію щороку до 10 січня упродовж терміну дії Програми.

Бережанська центральна районна комунальна лікарня забезпечує подання узагальненої інформації про виконання Програми державної адміністрації управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації щороку до 15 січня упродовж терміну дії Програми.