Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток

до рішення районної ради

від «26» лютого 2019 р. № 447


ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Найменування послуги

Ціна послуги

Ксерокопіювання

 

1 аркуш – розмір А4 (одна сторінка)

1,00

Ксерокопіювання з малюнком

 

1 аркуш – розмір А4 (одна сторінка)

2,00

Роздрук документів

 

Роздрукувати текст на принтері (одна сторінка)

1,00

Роздрукувати малюнок (одна сторінка)

2,00

Кольоровий друк тексту (одна сторінка)

2,00

Кольоровий друк (малюнок) (одна сторінка)

4,00

Кольоровий друк (фотопапір) (одна сторінка)

10,00

Користування документами на нічному абонементі

 

Газета (один документ)

1,00

Журнал (один документ)

2,00

Оприлюднено 25 січня 2019 року

 

  Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення районної ради «Про затвердженя переліку платних послуг  централізованої бібліотечної системи»

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 На виконання ст.ст.27,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про культуру», бюджетного кодексу України, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року №1004/1113/1556 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за №1590/28035, постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг» (зі змінами від 12 липня 2017 року №493, у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги ( підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення витрат на амортизацію основних засобів, придбання канцелярських матеріалів) виникла необхідність переглянути попередні розміри платних послуг  централізованої бібліотечної системи. Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки лежить за межами їх дії.

  2. Визначення цілей державного регулювання.

 Метою проекту рішення є:

  - впорядкування цін на платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки централізованої бібліотечної системи.

  3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акту пропонується встановлення чітко визначених розмірів  платних послуг централізованої бібліотечної системи.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення витрат на амортизацію основних засобів, придбання канцелярських матеріалів  залишити на теперішньому рівні витрати на утримання централізованої бібліотечної системи є неможливим.

  Обраний спосіб:

 - відповідає вимогам чинного законодавства;

 - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

 - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

 - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

  4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

На сьогодні фінансовий ресурс бюджету району не забезпечує у повному обсязі потреби централізованої бібліотечної системи. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання централізованої бібліотечної системи.

 Для розв’язання існуючих проблем централізовано бібліотечної системи пропонується надання платних послуг. Перелік платних послуг, які можуть надаватися у вищезгаданих закладах, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг» (зі змінами від 12 липня 2017 року №493, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року №1004/1113/1556 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за №1590/28035 .

Згідно вищезгаданих нормативно-правових актів були розроблені розміри платних послуг. В розрахунок розмірів платних послуг були включені фактичні витрати централізованої бібліотечної системи . Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану вищезгаданого закладу, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з місцевого бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень.

 5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акту централізованою бібліотечною системою  будуть реалізовані повноваження надані:

- Законом України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг» (зі змінами від 12 липня 2017 року №493, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 року №1004/1113/1556.

Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акту не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акту – незначне збільшення витрат щодо оплати платних послуг.

  6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, та суб’єктів господарювання усіх форм власності. Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

 7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту, аналіз вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигода

Інтереси органів місцевого самоврядування:

 

 Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту)

збільшення  власних надходжень у ЦБС

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням ЦБС необхідних послуг

- розширення та покращення видів платних послуг у ЦБС

Інтереси громади

 

 

Часові витрати, пов’язані з наданням ЦБС необхідних послуг

- надання можливості відвідувачам отримувати якісні послуги без значних фінансових витрат

 8. Строк дії регуляторного акту:

 Термін дії запропонованого регуляторного акту пропонується не обмежувати у часі.


 9. Показники ефективності регуляторного акту.

 Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акту передбачається за наступними критеріями:

 1. Обсяг коштів, які надійдуть на рахунок ЦБС від оплати наданих послуг.

 2. Кількість суб’єктів господарювання  на яких поширюватиметься дія акту.

 3. Кількість суб’єктів господарювання  яким надано платні послуги.

 4. Кількість скарг на дії посадових осіб.


 10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

   Цільові групи та строки проведення відстеження: базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності

рішення;

  повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

  Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

  Для відстеження використовуватимуться дані відділу культури національностей, релігій і туризму Бережанської районної

державної адміністрації.

 

В.о. начальника відділу культури

національностей, релігій і туризму                                                                                                                Дарія ГОЛОВАЧ

 


Найменування послуги

Ксерокопіювання

1 аркуш – розмір А4 (одна сторінка)

Ксерокопіювання з малюнком

1 аркуш – розмір А4 (одна сторінка)

Роздрук документів

Роздрукувати текст на принтері (одна сторінка)

Роздрукувати малюнок (одна сторінка)

Кольоровий друк тексту (одна сторінка)

Кольоровий друк (малюнок) (одна сторінка)

Кольоровий друк (фотопапір) (одна сторінка)

Користування документами на нічному абонементі

Газета (один документ)

Журнал (один документ)