Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом, для

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2019 році


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону України"

3.

Розробник Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

7.

Термін реалізації Програми

2019 рік

7.1.

Етапи виконання Програми

відповідно до етапів відбору на військову службу за контрактом

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

400,0 тисяч гривень

9.1.

коштів районного бюджету

400,0 тисяч гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Своєчасне та якісне виконання визначених для Бережанського району планових завдань з відбору кандидатів на військову

службу за контрактом у Збройні Сили України.

 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян, які відібрані Бережанським ОМВК для проходження військової

служби за контрактом у Збройних Силах України у 2019 році.

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території району.


4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги у сумі 10,0 тис. гривень кожному

громадянину, який направлений Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили

України, та заключили контракт.

Програма розрахована на 2019 рік та стосується громадян, які відібрані та направлені для проходження військової служби за

контрактом у Збройні Сили України протягом 2019 року з розрахунку виконання планового завдання для району, яке

доводиться щоквартально Тернопільською обласною державною адміністрацією.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних бюджетах органів місцевого

самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.


Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

у 2019 році:

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Районний бюджет

400

100

100

100

100

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

400

100

100

100

100

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

- матеріальне стимулювання відібраних кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України шляхом

виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 10,0 тис.гривень;

- створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв кандидатами для проходження військової служби за контрактом

у Збройних Силах України.


 6. Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним міським

військовим комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2019 році


з/п

Перелік

заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансуван-ня, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним та направленим Бережанським ОМВК, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України

2019 рік

Управління соціального захисту населення, відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

районний бюджет

400,0

виконання доведених планових завдань для району з відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Збройні Сили України

Загальний обсяг

 

400,0

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Координація та контроль за виконанням Програми покладається на військового комісара Бережанського ОМВК та відділ

управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату районної державної адміністрації. Розпорядником коштів є Бережанська районна державна адміністрація. Виплату

коштів відібраним кандидатам на військову службу за контрактом у 2019 році відповідно до наданих Бережанським ОМВК

завірених списків та звіт за використанням коштів здійснює управління соціального захисту населення Бережанської

районної державної адміністрації.