Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі

на 2019 рік


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про культуру», постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Указ Президента України від 30 грудня 2013 року №717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні»

3.

Розробник Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

фінансове управління, відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, централізована бібліотечна система, краєзнавчий музей, Жуківська державна музична школа, сільські клубні заклади культури, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2019 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього,
у тому числі:

1626,00 тис. грн.

8.1.

кошти районного бюджету

1626,00 тис. грн.

8.2.

кошти інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма,

Сьогодні особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства потребує питання

розвитку культури.

Рівень задоволення культурних потреб мешканців району, особливо дітей та молоді, не відповідає вимогам часу.

Станом на 31 грудня 2018 року мережа закладів культури в Бережанському районі становила: 40 закладів культури клубного

типу (в т.ч: 1 районний будинок культури, 6 сільських будинків культури, 33 сільських клуби), 39 бібліотек (в т.ч: 1

центральна районна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 1 районна дитяча бібліотека імені Лесі Українки, 37 бібліотек-філіалів), 1

початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (Жуківська державна музична школа), 1 краєзнавчий музей.

В районі діють 11 колективів, які носять звання «народний», «зразковий».

З місцевого бюджету фінансуються 153 працюючих в закладах культури.

У сільській місцевості функціонує 143 аматорські художні колективи, у складі яких 1685 учасників.

Традиційними в районі стали творчі звіти майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів. Впродовж 2018 року

відбулося 9 звітів аматорських колективів сільських закладів культури.

Проведення творчих звітів виявляє нових виконавців автентичного фольклору, майстрів народних художніх промислів.

Разом з тим, відсутність нового інструментарію, технічних засобів, сучасної аудіотехніки, звукопідсилюючої апаратури не в

повній мірі забезпечує рівень виконавської майстерності, розвиток творчого потенціалу аматорського мистецтва.

Бережанщина є місцем проведення Регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» та

фестивалю повстанської пісні «Чорна вишиванка». Щорічними стали районні фестивалі:

- фестиваль-конкурс театральних колективів «Театральна мозаїка»;

- фестиваль-конкурс «Бережанська танцювальна весна»;

- дитячий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»;

- фестиваль лемківської культури в с. Гутисько «Єднаймося, братове, з лемківського роду»;

- фестиваль родинної творчості «Родинне перевесло».

Через відсутність відповідного автотранспорту для аматорських художніх колективів району гостро стоїть питання участі у

фестивалях та конкурсах, які відбуваються в області та за її межами.

Бібліотечний фонд централізованої бібліотечної системи станом на 31 грудня 2018 року книгозбірень налічував 213124 прим

. літератури. Загальний обсяг документів, що надійшли у 2018 році складав понад 3199 примірників літератури, з них 905

примірників періодичних видань. При центральній районній бібліотеці та 3 сільських бібліотеках-філіалах функціонують

інтернет-центри, що забезпечують для населення вільний доступ до мережі Інтернет. На жаль, наявний книжковий фонд,

особливо у сільських бібліотеках, є застарілим, що не дозволяє на належному рівні задовільнити потреби населення.

Музейний фонд краєзнавчого музею станом на 01 січня 2019 року нараховує 20 900 експонатів.

Працівниками музею у 2018 році зібрано та науково опрацьовано 900 предметів, організовано 66 масових заходів,

влаштовано 57 виставок, в т.ч.: 14 виставок поза межами музею, 5 навчальних заходів з метою вдосконалення навиків

працівників музею, проведено 3 презентації книг, організовано і проведено 21 майстер-клас. Музей відвідали 15343

відвідувачів.

У Жуківській державній музичній школі навчається 98 учнів із 7 навколишніх сіл (Жуків, Гиновичі, Підлісне, Надрічне,

Урмань, Поручин, Біще) та з м. Бережани. В школі є 2 відділи: художньо-хореографічний і музичний (фортепіано, бандура,

цимбали, скрипка, баян, сопілка, труба, вокал).

Впродовж 2018 року було прийнято та частково профінансовано Програму підтримки та розвитку культури і мистецтва в

Бережанському районі на 2018 рік, схвалену рішенням сесії Бережанської районної ради від 01 лютого 2018 року №310.

Кошти, які виділялися за цією Програмою, а це 227,8 тис.грн., були спрямовані на організацію та проведення основних

культурно-мистецьких заходів, переважно на придбання пального для перевезення на заходи учасників художньої

самодіяльності.

Завдяки Програмі було підтримано проведення таких культурно-мистецьких заходів:

- районий фестиваль «Ясна зірка засіяла»;

- «Дзвінкі соловейки»;

- «Єднаймося, братове, з лемківського роду»;

- «Чорна вишиванка»;

- «Дзвони Лисоні»;

- Міжнародний проект «Ніч в музеях»;

- конференція «Бережанська гімназія. Сторінки історії».

Окрім того, для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району та покращенню умов їхньої діяльності у

2018 році реалізовано проект регіонального розвитку: «Капітальний ремонт із заміною покрівлі даху з утепленням

горищного перекриття та заміною вікон Тростянецького сільського клубу по вул. Шевченка, 67 в с. Тростянець

Бережанського району Тернопільської області» (замінено вікна 10 шт. на загальну суму 52015,00 грн.; проведено ремонт

покрівлі на загальну суму 412101,95 грн.).

Впродовж року за кошти фонду «Світ дитини» проведено поточні ремонти в сільському будинку культури с. Куропатники на

загальну суму 164300,00 грн., встановлено металопластикові вікна 13 шт. на суму 29300,00 грн.

Встановлено металопластикові двері в закладах: сільський будинок культури с. Куропатники (6 дверей на суму 13700,00 грн.,

благодійна допомога); бібліотека-філіал с. Шибалин (1 двері на суму 4000,00 грн., кошти Шибалинської сільської ради),

краєзнавчий музей (2 дверей на суму 8000,00 грн., кошти з платних послуг), сільський клуб с. Мечищів (1 двері на суму

10000,00 грн., кошти Мечищівської сільської ради).

Закуплено та встановлено 1 електроконвектор в сільському клубі с.Лапшин на суму 2000,00 тис. (кошти з платних послуг).

Однак, ці поодинокі заходи, не вирішують нагальних проблем закладів культури району в цілому. Складна ситуація в галузі

культури потребує здійснення комплексу заходів, що дозволять в умовах соціально-економічної кризи зберегти мережу та

покращити матеріально-технічну базу закладів культури, вдосконалити рівень художнього аматорського мистецтва, зміст

культурно-дозвіллєвої діяльності, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля населення.

Для вирішення проблемних питань щодо підтримки та розвитку закладів культури району, керуючись Указом Президента

України від 30 грудня 2013 року № 717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в

Україні», пропонується прийняти Районну програму підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на

2019 рік.

3. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського

народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери,

незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

- вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури,

поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних послуг галузі культури для населення;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій Бережанщини;

- створення умов для розвитку аматорської  народної творчості,

- популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та

конкурсів, розвиток народної творчості, популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне, духовне та національно-патріотичне виховання дітей і юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збереження національної культурної спадщини, як основи національної культури, подальший розвиток  культур

національних меншин району;

- поповнення бібліотечних фондів;

Вище викладені концептуальні основи та завдання визначають характер районної програми підтримки та розвитку культури і

мистецтва в Бережанському районі на 2019 рік.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи

виконання Програми.

Для якісного проведення культурно-масових заходів у сільській місцевості необхідно покращити технічне оснащення

сільських клубних закладів шляхом придбання звукопідсилюючої апаратури.

З метою належного розвитку аматорського мистецтва, покращення виконавського рівня народних та зразкових аматорських

художніх колективів необхідно придбати комплекти музичних інструментів та костюмів.

Необхідно придбати автотранспорт для виїздів аматорських художніх колективів за межі району району та покращення їх

гастрольної діяльності.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти з

інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 1400,00 тис. гривень.

Термін дії Програми –2019 рік.

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                                                                        тис. гривень

Джерела фінансування Програми

Обсяг фінансування програми

(тис. грн.)

У тому числі витрат

на 2019 рік

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

1626,00

районний бюджет

1626,00

кошти інших джерел

-

-

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники.

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:

1) забезпечити:

- якісне проведення культурно-мистецьких заходів;

- реалізацію проекту «Локальна історія» та інших музейних проектів;

2) придбати:

- автобус;

- комплекти костюмів для народних аматорських колективів району, колективів Жуківської державної музичної школи;

- комп’ютерну техніку для закладів культури;

- комплекти музичних інструментів для народних аматорських колективів та Жуківської державної музичної школи;

- звукопідсилюючу апаратуру для сільських клубних закладів;

3) поповнити бібліотечні фонди бібліотек району;

4) провести ремонт експозиційної зали «Друга світова війна та Українська Повстанська Армія» краєзнавчого музею;

5) закупка музейних предметів;

6) провести ремонт сцени та глядацького залу районного будинку культури;

7) впровадити енергозберігаючі технології (заміна вікон, дверей, встановлення енергоощадних систем опалення), з метою

забезпечення підвищення енергоефективності експлуатації будівель;

8) встановити охоронну та протипожежну систему сигналізацій в краєзнавчому музеї.


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації районної програми підтримки та розвитку культури і мистецтва

в Бережанському районі на 2019 рік

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

Вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,

Очікуваний

результат

1.

Розвиток аматорського мистецтва, фольклору, народних ремесел

Забезпечення прове-дення культурно-мистецьких заходів, суспільно-громадських та релігійних заходів

у тому числі:

1) святкування дер-жавних, релігійних, професійних та календарних свят

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, заклади культури району, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет, бюджети сільських рад

100,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, забезпечення відзначення на належному рівні державних, професійних та календарних свят

2) районне свято вертепних дійств «Прощання з колядою»

лютий 2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет, бюджети сільських рад

1,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання відродження народних звичаїв і традицій

3) районний огляд-конкурс читців, приурочений 206-ій річниці від дня народження Т.Шевченка

березень 2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, заклади культури району

районний бюджет, бюджети сільських рад

1,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення читацької майстерності виконавців

4) районний фести-вальконкурс

«Театральна мозаїка»

квітень 2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

2,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення театральної майстерності виконавців

5) районний фести-валь «Бережанська танцювальна весна - 2019»

травень

2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

3,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення танцювальної майстерності виконавців

6) V районний дитя-чий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»

червень

2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

2,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення вокальної майстерності виконавців, популяризація дитячої творчості

7) ІV районний фестиваль лемківської культури «Єднаймося, братове, з лемківського культури

серпень 2019 року

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адміністра-ції, заклади культури

районний бюджет, бюджети сільських рад

5,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, підтримка малого підприємництва та розвитку народних промислів

8) VІІ районний огляд-конкурс вокальних колективів

жовтень

2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

3,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення вокальної майстерності виконавців

9) районне свято родинної творчості

«Родинне перевесло-2019»

листопад

2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

5,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, збереження родинних традицій

10) участь художніх колективів та вико-навців району у Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах та по обміну концертно-культурними програ-мами з іншими районами області та за її межами

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

115,0

популяризація аматорських художніх колективів району, стимулювання вдосконалення їхньої виконавської майстер-ності

11) представлення культурного потенціалу Бережанського району у фестивалях, конкурсах, святах, виставках закордоном.

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

30,0

представлено культурного потенціалу Бережанського району у фестивалях, конкурсах, святах, виставках закордоном

12) нагородження переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкур-сів, фестивалів та кращих працівників культури району

9 листо-пада

2019 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

10,0

відзначення кращих праців-ників культури району, стимулювання їх до нових творчих здобутків

2.

Розвиток музейної справи

1) реалізація проекту «Локальна історія Бережанщини»: закупівля оргтехніки (диктофон, сканер, принтер)

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

20,0

забезпечення збору відео

та фотоматеріалів з історії Бережанщини

2) проведення VІІ Міжнародної наукової конференції «Бережанська гімназія: сторінки історії»

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

5,0

проведення VІІ Міжнародної наукової конференції «Бережанська гімназія: сторінки історії»

3) поповнення музей-них фондів

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

10,0

придбання музейних експонатів

4) видавнича діяльність музею

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

10,0

здійснюється видавнича діяльність музею.

5) встановлення систе-ми охорони музею

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

15,0

встановлення сигналізації в музеї

6) встановлення протипожежної сигналізації   краєзнавчого музею

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

10.0

встановлення сигналізації в музеї

7) заміна 3-х вікон, встановлення металевих дверей у фондосховищі музею, вхідних дверей у музей, облаштування фондосховища

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

60,0

заміна 3-х вікон, встановлення металевих дверей у фондосховищі музею

8) придбання та встановлення модемів для газових лічильників

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

20,00

обладнання модемами газових лічильників

3.

Розвиток бібліотечної справи

поповнення бібліотечних фондів (придбання літератури, передплата періодичних видань)

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, централізована бібліо-течна система

районний бюджет

100,0

оновлення бібліотечного фонду району

4.

Охорона праці в закладах культури

1) придбання вогне-гасників

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

15,0

забезпечення охорони праці та безпечних умов праці в закладах культури

2) придбання та встановлення модемів для газових лічильників

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

100,0

обладнання модемами газових лічильників

3) проведення техніч-ного обслуговування наявних вогнегасників

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

2,0

забезпечення охорони праці та безпечних умов праці в закладах культури

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району

1) придбання автобуса

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

350,0

розширення географії кон-цертної діяльності аматор-ських художніх колективів

2) ремонт експозицій-ного залу краєзнав-чого музею «Друга світова війна та Українська Повстанська Армія»

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

100,0

забезпечення умов для належного зберігання та експонування музейних предметів

3) підвищення енергоефективності експлуатації будівель, впровадження енерго-зберігаючих техно-логій (заміна вікон, дверей, встановлення енергоощадних систем опалення, енергозбері-гаючих ламп)

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет, бюджети сільських рад

в межах виділених асигнувань

забезпечення економії бюджетних коштів, збереженості приміщень закладів культури, надання їм зовнішнього естетичного вигляду, створення гідних умов праці

4) придбання звуко-підсилюючої, звуко-відтворюючої апара-тури та світлового обладнання для закладів культури

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет, бюджети сільських рад

50,0

покращення рівня проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, свят у сільських клубних закладах

7

5) придбання ком-плектів костюмів

впродовж року

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

50,0

покращення рівня проведення культурно-масових заходів, забезпечення гідних умов праці

6) придбання музич-них інструментів для народних аматорських колективів та закладів культури

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

200,0

покращення рівня освітніх послуг, забезпечення гідних умов праці

7) придбання комп’ю-ерної та копіювальної техніки для закладів культури

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

100,0

покрашення рівня надання послуг закладами культури, забезпечення гідних умов праці

8) придбання стільців для закладів культури

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

25,0

покращення рівня проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, свят

9) ремонт сцени районного будинку культури

впродовж року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації,районний будинок культури

районний бюджет

100,0

забезпечення естетичного вигляду сцени та сприятливих умов роботи закладу культури

Коштів інших бюджетів

-

Всього

1626,00


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ культури, національностей, релігій і туризму

районної державної адміністрації.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу культури, національностей, релігій і

туризму районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід реалізації Програми районну державну адміністрацію до 25 грудня 2019 року.