Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 26 ” лютого   2019 р.                                            № 451

м.Бережани

Про районну цільову соціальну

програму   оздоровлення     та

відпочинку дітей на 2019-2021

роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                         Василь БІЛИК