Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 26 ” лютого   2019 р.                                    № 453

м.Бережани

Про встановлення розміру батьківської

плати за харчування дітей у закладах

дошкільної   освіти   та   у   дошкільних

підрозділах   навчально-виховних

комплексів Бережанського району

З метою покращення якості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Бережанського району, беручи до уваги звернення Бережанської районної державної адміністрації, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пункти 2.1. та 2.2. розділу 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за №953/7241, спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року №661/10941, керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015р №911-VІІІ, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Встановити на 2019 рік вартість харчування однієї дитини на день в розмірі 12 грн (в т.ч. 7 грн з районного бюджету, 5грн - батьківська плата в сільській місцевості) у закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексах Бережанського району.

2. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах НВК Бережанського району у розмірі 40 відсотків від вартості харчування на день.

3. Застосувати пільгу на оплату за харчування дітей сім’ям, які мають трьох та більше дітей - на 50 відсотків від розміру батьківської плати.

4. Застосувати пільгу на оплату за харчування для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, батьки яких мобілізовані в зону проведення АТО, та дітям, батьки яких загинули в зоні проведення АТО – 100 відсотків.

5.Батьки сплачуватимуть лише за дні відвідування дитиною ДНЗ, дошкільного підрозділу НВК. За дні, які дитина не відвідувала закладу батьківська плата не сплачується.

6. Батьківська плата вноситься не пізніше 10-го числа поточного місяця.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони, здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації. 

Голова Бережанської

районної ради                                                        Василь БІЛИК