Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 12 ” березня 2019 р.                         № 457

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2019 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Вербівської сільської ради від 27 лютого 2019 року №321, Бережанської міської ради від 28 лютого 2019 року № 1239, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на видатки загального фонду районного бюджету на 2019 рік 80,565 тис.грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2019 року, в тому числі за рахунок залишку коштів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 45,649 тис.грн.

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 46,5 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

46,5 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 127,065 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                         45,649 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                           64,5 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                         16,916 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

45,649 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

38,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

38,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

7,649 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

7,649 тис.грн.

3.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

115,612 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

115,612 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

64,5 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

64,5 тис.грн.

3.2.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

16,916 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

16,916 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

16,916 тис.грн.

КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

7,697 тис.грн.

КПКВ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

9,219 тис.грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів:

4.1. 

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

464,351 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

376,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

376,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

88,351 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

88,351 тис.грн.

4.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

Збільшити асигнування на:

15,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

15,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

15,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

1536,351 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

1536,351 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

1536,351 тис.грн.

4.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

6,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

6,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

3,0 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

3,0 тис.грн.

4.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

215,807 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

215,807 тис.грн.

КПКВ 0813042 «Надання допомоги при усиновленні дитини»

8,6 тис.грн.

КПКВ 0813049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"»

112,2 тис.грн.

КПКВ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку»

9,5 тис.грн.

КПКВ 0813086 «Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність»

60,8 тис.грн.

КПКВ 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

24,707 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

191,1 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

191,1 тис.грн.

КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини»

191,1 тис.грн.

4.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

961,228 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

961,228 тис.грн.

з них на:

 • капітальні трансферти

961,228 тис.грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

961,228 тис.грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 65,065 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 65,065 тис.грн.,

5.1. За програмною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я                                                                                       65,065 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

65,065 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

65,065 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

65,065 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»»

65,065 тис.грн.

6. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 65,065 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 65,065 тис.грн., та збільшивши за спеціальним фондом на – 65,065 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 1.

8. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 2.

9. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                        Василь БІЛИК