Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

матеріально-технічного забезпечення підрозділу

територіальної оборони на 2019 – 2020 роки

 

                                                                                       1. Паспорт Програми

1. 

Ініціатор розроблення Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

2.

Нормативні документи

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Укази Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 “Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави”, від 23 вересня 2016 року №406/2016 “Про територіальну оборону України”, розпорядження командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 27 грудня 2018 року № 116/1/18433, лист обласної державної адміністрації від 21 січня 2019 року № 02-442/34-21 

3.

Розробник Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробник Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ управління персоналом, правового забезпечення взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

6.

Учасники Програми

відділи управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи, фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації фінансове управління районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат, районна, міська та сільські ради району, Саранчуківська сільська ОТГ

7.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний, міський, Саранчуківської сільської ОТГ

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

670,0 тис. грн.

                                          

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

   Матеріально-технічне забезпечення підрозділу територіальної оборони району, який створено для захисту суверенітету і

незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і

населення району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також

підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового

фінансування створених підрозділів з районного, міського та сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених

законодавством.

                                                                          

3. Визначення мети Програми

   Метою програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділу

територіальної оборони району, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного

виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів

і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно

створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій техногенного і природного характеру.


 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання

Програми

   Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділу

територіальної оборони району засобами захисту, предметами речового майна і спорядження.   Виконання програми дасть

можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони

району, які формуються Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених в відповідних бюджетах органів місцевого

самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,  

(тис. грн.)

У тому числі (тис.грн.):

2019 рік

2020 рік

Районний бюджет

300,0

150,0

150,0

Міський бюджет

310,0

155,0

155,0

Бюджет Саранчуківської сільської ОТГ

60

30,0

30,0

Всього

670,0

335,0

335,0

 

5. Реалізація Програми сприятиме:

   В результаті виконання Програми очікується:

- підвищити обороноздатність держави;

- забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і

населення району;

- ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

- підтримувати безпеку і правопорядок на території району ;

- підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони на

2019 – 2020 роки


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритети і завдання) 

Перелік заходів районної Програми

Термін вико- нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. в тому числі:

Очікуваний результат

2019 рік

2020 рік

1.

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони району

придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для особового складу

2019 -2020 роки

відділи управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохо-ронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, фінан-сове управління районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий коміса-ріат, Бережанська міська рада, Саранчуківська сільська об’єднана територіальна громада

районний бюджет

150,0

150,0

забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони району матеріально-технічними засобами

міський бюджет

155,0

155,0

бюджет Саранчуківської сільської ОТГ

30

30

Всього:

335,0

335,0

 

 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

   Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється Бережанським об’єднаним міським військовим

комісаріатом, який щорічно до 20 січня наступного за звітним узагальнює інформацію та інформує районну державну

адміністрацію про хід її виконання.