Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” квітня   2019 р.                                                № 461

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2019 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Підвисоцькрї сільської ради від 2 квітня 2019 року №224, Урманської сільської ради від 3 квітня 2019 року № 375, Потуторської сільської ради від 3 квітня 2019 року №207, Бережанської міської ради від 28 березня 2019 року № 1269 та від 4 квітня 2019 року №1297, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 305,376 тис.грн. за рахунок:

- 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

20,0 тис.грн.

-   41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

285,376 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 269,659 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                             156,985 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                            30,0 тис.грн.

Культура                                                                         38,974 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення               43,7 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

156,985 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

156,985 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

156,985 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

11,985 тис.грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

145,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

30,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

30,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

20,0 тис.грн.

КПКВ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

20,0 тис.грн.

  • поточні трансферти

10,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

10,0 тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

38,974 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

38,974 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

39,974 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

38,974 тис.грн.

2.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

43,7 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

43,7 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

43,7 тис.грн.

КПКВ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

32,0 тис.грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

11,7 тис.грн.

3. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 6,84 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                               6,84 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

6,84 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

6,84 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

6,84 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

5,64 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

1,2 тис.грн.

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 42,557 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 42,557 тис.грн.

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                             32,497 тис.грн.

Культура 10,06 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

32,497 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

32,497 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

32,497 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

17,34 тис.грн.

КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

15,157 тис.грн.

4.2.2.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

10,06 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

10,06 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

10,06 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

10,06 тис.грн.

5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 42,557 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 42,557 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 42,557 тис.грн.

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами класифікації доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік:

6.1.

Збільшити асигнування на:

291,0 тис.грн.

з них на:

- 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

291,0 тис.грн.

6.2.

Зменшити асигнування на:

291,0 тис.грн.

з них на:

- 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду»

291,0 тис.грн.

7. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

8. Затвердити міжбюджетні трансферти районному бюджету з інших місцевих бюджетів (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 1.

9. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 2.

10. Внести зміни у пункт 2 рішення Бережанської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» від 26 лютого 2019 року №446, виклавши його в такій редакції:

Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 1549,853 тис.грн. за рахунок:

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

378,0 тис.грн.

-   41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

776,853 тис.грн.

- 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду»

395,0 тис.грн.

11. Внести зміни в пункт 5 рішення Бережанської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» від 26 лютого 2019 року №446, виклавши його в такій редакції:

Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 2533,475 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 2533,475 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 2533,475 тис.грн.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                        Василь БІЛИК