Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” квітня   2019 р.                                         № 463

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2019 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Курянівської сільської ради від 10 квітня 2019 року №307, Божиківської сільської ради від 16 квітня 2019 року №23, Саранчуківської сільської ради від 9 квітня 2019 року №451, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 116,4 тис.грн. за рахунок:

-   41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

116,4 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 606,162 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                           568,7 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                             1,2 тис.грн.

Культура                                                                                            2,5 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                       21,762 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                     12,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

568,7 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

568,7 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

327,5 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

220,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

107,5 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

114,7 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

90,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

24,7 тис.грн.

 • поточні видатки

126,5 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

76,0 тис.грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

25,0 тис.грн.

КПКВ 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»

25,5 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

1,2 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1,2 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

1,2 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

1,2 тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

2,5 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

2,5 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

2,5 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

2,5 тис.грн.

2.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

21,762 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

21,762 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

21,762 тис.грн.

КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

1,762 тис.грн.

КПКВ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

20,0 тис.грн.

2.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

12,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

12,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

12,0 тис.грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

7,0 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

5,0 тис.грн.

3. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 489,762 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                         189,762 тис.грн.

Культура                                                                                     300,0 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Зменшити асигнування на:

189,762 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

189,762 тис.грн.

КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 

189,762 тис.грн.

3.2.2.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

Зменшити асигнування на:

300,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

300,0 тис.грн.

КПКВ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» 

300,0 тис.грн.

4. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом на суму 489,762 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 489,762 тис.грн., та збільшивши за загальним фондом на – 489,762 тис.грн.

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за головним розпорядником коштів:

5.1.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

3164,5 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

3164,5 тис.грн.

КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

32,0 тис.грн.

КПКВ 0813087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях»

3132,5 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

3164,5 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

3164,5 тис.грн.

КПКВ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

32,0 тис.грн.

КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини»

3132,5 тис.грн.

6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком 1.

7. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

8. Затвердити міжбюджетні трансферти (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 2.

9. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 3.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                        Василь БІЛИК