Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” квітня   2019 р.                                   № 465

м.Бережани

Про програму збереження та забезпечення

епідемічної (біологічної) безпеки дитячого

населення на території Бережанського

району на 2019-2023 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект програми збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) безпеки дитячого населення на території Бережанського району на 2019-2023 роки, з метою всебічного вивчення умов перебування та виховання дітей в дитячих дошкільних закладах та навчально-виховних комплексах району, визначення загроз та запобігання критичним ситуаціям, небезпечним для здоров’я дітей, ризиків, які мають виражений вплив на показники здоров’я дітей, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) безпеки дитячого населення на території Бережанського району на 2019-2023 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                        Василь БІЛИК