Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 29 ” травня   2019 р.                                              № 467

м.Бережани

Про   внесення   змін   до   програми

розвитку футболу в Бережанському

районі  на  2015-2020   роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до програми розвитку футболу на  2015-2020 роки, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, районна рада

вирішила:

1.Внести зміни до програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської районної ради від 31 березня 2015 року №384 «Про програму розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки» та внесеними змінами рішенням Бережанської районної ради від 20 жовтня 2016 року №151 «Про внесення змін до програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки», виклавши підпункт 3.2. пункту 3 напрями діяльності та заходи програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки у редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Заст. голови Бережанської

районної ради                                                            Роман ВИСОЦЬКИЙ