Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 29 ” травня   2019 р.                                 № 474

м.Бережани

Про хід виконання програми  

збільшення площ посадки та

нарощування обсягів виробництва

плодів та ягід у Бережанському

районі на 2011-2025 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації «Про хід виконання програми збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Бережанському районі на 2011-2025 роки», беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, Бережанська районна рада 

в и р і ш и л а :

1. Інформацію про хід виконання програми збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Бережанському районі на 2011-2025 роки взяти до відома.

2. Районній державній адміністрації здійснювати контроль за дотриманням збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Бережанському районі протягом 2011-2025 років.

Заст. голови Бережанської

районної ради                                                        Роман ВИСОЦЬКИЙ