Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 31 ” липня 2019 р.                              № 482

м.Бережани

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за I півріччя 2019 року

Розглянувши поданий Бережанською районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2019 року, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва та відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2019 року:

по загальному фонду:

- по доходах в сумі 124977689,86 грн.;

- по видатках в сумі 125318733,99 грн.;

по спеціальному фонду:

- по доходах в сумі 562095,52 грн.;

- по видатках в сумі 1312256,51 грн.

Голова Бережанської

районної ради                                                            Василь БІЛИК