Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 31 ” липня 2019 р.                                № 483

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2019 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Бережанської районної ради від 10 липня 2019 року № 476 «Про ліквідацію Літятинської філії Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 83,82 тис.грн.:

1.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                          70,0 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                          13,62 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                        0,2 тис.грн.

1.2. За головними розпорядниками коштів:

1.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

70,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

70,0 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

40,4 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

24,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

16,4 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

9,6 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

6,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3,6 тис.грн.

  • поточні видатки

20,0 тис.грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

20,0 тис.грн.

1.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

13,62 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

13,62 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

13,62 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

13,62 тис.грн.

1.2.3.

Фінансове управління райдержадміністрації

0,2 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

0,2 тис.грн.

з них на:

  • капітальні трансферти

0,2 тис.грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

0,2 тис.грн.

2. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 83,82 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Культура                                                                                                   83,82 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

83,82 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

83,82 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

83,82 тис.грн.

КПКВ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» 

83,82 тис.грн.

3. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом на суму 83,82 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 83,82 тис.грн., та збільшивши за загальним фондом на – 83,82 тис.грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів:

4.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Зменшити асигнування на:

200,0 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

164,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

164,0 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

36,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

36,0 тис.грн.

4.2.

Фінансове управління райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

200,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

200,0 тис.грн.

КПКВ 3719310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»

200,0 тис.грн.

5. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком 1.

7. Затвердити міжбюджетні трансферти (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 2.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                  Василь БІЛИК