Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 31 ” липня 2019 р.                                    № 486

м.Бережани

Про затвердження Статуту

Потуторського НВК «ЗНЗ

І-ІІІ ст. – ДНЗ» у новій редакції 

Відповідно до Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання рішення Бережанської районної ради від “10” липня 2019 року № 477 «Про внесення змін до Статуту Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Статут Потуторського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» у новій редакції (додається).

2. Уповноважити начальника відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації, здійснити організаційно-правові заходи з державної реєстрації Статуту Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ».

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                          Василь БІЛИК