Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 31 ” липня 2019 р.                                                № 487

м.Бережани

Про подання Теребовлянської  

місцевої прокуратури  

Тернопільської області

Керуючись ст.43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.1, 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ч.1 ст.3, ст.45, ч.2 ст.49, ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», розглянувши подання Теребовлянської місцевої прокуратури від 28.05.2019 року №21.33/1/354 вих 19, беручи до уваги рекомендацію комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Подання Теребовлянської місцевої прокуратури взяти до відома.

2. Довести до відома депутатів Бережанської районної ради про дотримання Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов’язкового та своєчасного подання декларацій з достовірними відомостями.

3. Доручити виконавчому апарату районної ради розробити та подати на розгляд сесії (до 01.09.2019 року) проект заходів щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю за поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників виконавчого апарату районної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

Голова Бережанської

районної ради                                                        Василь БІЛИК