Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” вересня 2019 р.                          № 488

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2019 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Урманської сільської ради від 12 серпня 2019 року №411 та 3 вересня 2019 року №423, Слов’ятинської сільської ради від 1 вересня 2019 року №201, Куропатницької сільської ради від 6 серпня 2019 року №538, Саранчуківської сільської ради від 15 серпня 2019 року №596, Рекшинської сільської ради від 22 серпня 2019 року №340, Бережанської міської ради від 8 серпня 2019 року №1416, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 142,285 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

142,285 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 326,235 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                       162,515 тис.грн.

Охорона здоров’я 98,52 тис.грн.

Культура                                                                                         11,2 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення 10,0 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп 44,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

162,515тис.грн

Збільшити асигнування на:

162,515тис.грн

з них на:

 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

49,0 тис.грн.

 

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

32,0 тис.грн.

 

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

17,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

11,75 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

8,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3,75 тис.грн.

 

 • продукти харчування

14,7 тис.грн.

 

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

14,7 тис.грн.

 

 • поточні видатки

87,065 тис.грн.

 

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

9,065 тис.грн.

 

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

78,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

98,52 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

98,52 тис.грн.

 

з них на:

 

 • поточні трансферти

98,52 тис.грн.

 

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

10,0 тис.грн.

 

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

88,52 тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

11,2 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

11,2 тис.грн.

 

з них на:

 

 • поточні видатки

11,2 тис.грн.

 

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

1,2 тис.грн.

 

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

10,0 тис.грн.

2.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

10,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

10,0 тис.грн.

з них на:

 

 • поточні видатки

10,0 тис.грн.

 

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

10,0 тис.грн.

3.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

44,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

44,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 • капітальні трансферти

44,0 тис.грн.

 

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

44,0 тис.грн.

 

3. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 183,95 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Культура                                                                                 183,95 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

183,95 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

183,95 тис.грн.

 

з них на:

 

 • капітальні видатки

183,95 тис.грн.

 

КПКВ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» 

183,95 тис.грн.

4. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 183,95 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 183,95 тис.грн., та збільшивши за загальним фондом на – 183,95 тис.грн.

5. Внести зміни у пункт 4 рішення Бережанської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» від 10 липня 2019 року №475, виклавши його в такій редакції:

Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 1434,793 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 1434,793 тис.грн.

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                    1243,643 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                        83,0 тис.грн.

Культура                                                                                108,15 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

1243,643 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1243,643 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

1243,643 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

1190,643тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

53,0 тис.грн.

4.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

83,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

83,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

83,0 тис.грн.

КПКВ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

83,0 тис.грн.

4.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

108,15 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

108,15 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

108,15 тис.грн.

КПКВ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

108,15 тис.грн.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році (додаток №7 типового рішення), згідно з додатком 1.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 2.

9. Затвердити міжбюджетні трансферти (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 3.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                 Василь БІЛИК