Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” вересня 2019 р.                                 № 489

м.Бережани

Про делегування повноважень Бережанській                                                                  

міській раді щодо надання послуг Інклюзивно - 

ресурсного центру дітям з особливими освітніми 

потребами, що проживають на території  

Бережанського району 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту», ст.16-1 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права осіб з інвалідністю, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно - ресурсний центр», а також з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами та недопущення дискримінації, беручи до уваги лист комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Бережанської міської ради від 23 серпня 2019 року №40 «Про надання послуг дітям з особливими освітніми потребами», розглянувши лист Бережанської районної державної адміністрації від 28 серпня 2019 року №02-934/01-17, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, соціального захисту населення та охорони здоров’я, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Делегувати до 31.12.2019 року повноваження щодо надання послуг Інклюзивно-ресурсного центру дітям з особливими освітніми потребами Бережанського району комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради (далі – ІРЦ) .
 

2.Фінансовому управлінню Бережанської районної державної адміністрації передбачати в районному бюджеті субвенцію Бережанській міській раді на надання послуг Інклюзивно-ресурсного центру дітям з особливими освітніми потребами Бережанського району.
 

3.Умови надання субвенції на послуги Інклюзивно-ресурсного центру дітям з особливими освітніми потребами Бережанського району визначаються відповідним договором між Бережанською районною радою та Бережанською міською радою, що додається.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                        Василь БІЛИК