Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” вересня 2019 р.                                           № 492

м.Бережани

Про внесення змін до складу

районної видавничої ради

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами, керуючись рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, духовності, молоді, спорту, соціального захисту та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни в склад районної видавничої ради згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                   Василь БІЛИК