Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” вересня 2019 р.                                        № 493

м.Бережани

Про виділення коштів на видавництво

третьої книги з бібліотеки «Бережанське

віче» «Повітові хроніки» (упорядник

І. Мельник)

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми розвитку видавничої справи та інформаційного простору в Бережанському районі (рішення районної ради від 20.04.2017 р.), рішення видавничої ради ( протокол №1 від 08.08.2019, додається), беручи до уваги рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, духовності, молоді, спорту, соціального захисту та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

   1. Виділити 30 тис.грн. на фінансування видавництва книги з бібліотеки «Бережанське віче» «Повітові хроніки» (упорядник І. Мельник).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити виконання рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації. 

Голова Бережанської

районної ради                                         Василь БІЛИК