Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

_____________сесія_

Р І Ш Е Н Н Я

від “_____________ 2019 р.                                                                №____

м. Бережани

Про хід виконання районної програми

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа на 2017-2019 роки 

Керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про виконання районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки, на виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рад

вирішила:

1. Взяти до відома інформацію про виконання районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки.

2. Бережанській районній державній адміністрації її відділам та управлінням, органам місцевого самоврядування району забезпечити виконання заходів даної програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бережанської районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації

Голова Бережанської

районної ради                                                     Василь БІЛИК

 

 

ДОВІДКА

про хід виконання районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки»

 

На виконання листа Бережанської районної ради від 22 липня № 120 «Про хід виконання районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки» інформуємо, що рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання Бережанської районної ради від 23 грудня 2016 року № 171 затверджено районну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 201 7-2019 роки».

Програмою передбачено заходи, які реалізуються без залучення бюджетних коштів:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування;

вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення;

формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програмою передбачені заходи, які потребують залучення коштів з місцевого бюджету:

упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тобто реконструкція чи капітальний ремонт житла, шо знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу прийомній сім'ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом (орієнтовний обсяг фінансування на період 2017-2019 років - 250 тис. гри.);

виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського  піклування, в першу чергу, які перебувають в інтернатних закладах (орієнтовний обсяг фінансування на період 201 7-2019 років - 50 тис. гри.).

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на 2017-2019 роки - 300 тис. грн. (коштів районного бюджету).

З 2017 року коштів на реалізацію програми не виділялось.