Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Програма

організаційного забезпечення діяльності Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції на 2012 – 2016 роки

 

Розділ 1.      Паспорт програми

 

1

Ініціатор розроблення програми

Бережанська МДПІ

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації

„Програма Організаційного забезпечення діяльності Бережанської міжрайонної податкової інспекції на 2012 – 2016 роки»

3.

Розробник програми

Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція

4.

Співрозробники програми

----

5.

Відповідальний виконавець програми

Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція

6.

Учасники програми

Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція

7.

Термін реалізації програми

2012–2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм )

Районний бюджет, кошти з інших джерел фінансування, незаборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього.

У тому числі :

 

 

100,0 тис.грн.

9.1

Коштів районного бюджету

100,0 тис.грн.

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Бережанська МДПІ постійно вдосконалює роботу з суб’єктами господарської діяльності по збільшенню сплати податків для наповнення районного та державного бюджетів. В результаті чого завдання по збору платежів до бюджетів усіх рівнів перевиконуються із року в рік, що дає можливість залишки вільних коштів спрямувати на реалізацію ряду проектів районного рівня.

В даний час впроваджуються новітні технології прийомки звітності в електронному вигляді, що значно зменшує затрати часу на її подачу, адже бухгалтера в змозі подати звіти без відриву від робочого місця.

Однак частина комп’ютерної та копіювально - розмножувальної техніки застаріла. Тривалий час ці засоби не поновлювались. І це не дає можливості на високому професійному рівні впроваджувати в життя дані технології.

Також велика кількість громадян звертається в МДПІ за різного роду довідками, але по скільки техніка застаріла, то це приводить до незручностей, а час обслуговування клієнтів є значним і в окремі дні створюються черги.

На сьогодні Бережанською МДПІ заключено договір користування не житловим приміщенням, що належить Бережанській районній раді за адресою м. Бережани, вул. Шевченка, 15. Розміщення на четвертому поверсі затру днює доступ у приміщення громадян з обмеженими фізичними можливостями. Інженерно-технічне облаштування даного приміщення  також вимагає сучасного обладнання. Відсутні можливості належного обслуговування платників податків, немає належних умов для прийомки звітності. Потребують  проведення ремонту усі кабінети, архів, коридори та сходові клітки.

Пропонована Програма передбачає часткове оновлення комп’ютерної та копіювальної техніки, що дасть змогу ефективніше впроваджувати в роботу Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції новітні технології при поданні звітності в електронному вигляді, та зменшить час на обслуговування клієнтів, у першу чергу фізичних осіб – жителів Бережанського району, зокрема при видачі різного роду довідок та інших необхідних документів,  покращення обліку фізичних осіб платників податків, зокрема земельного податку та податку з доходів фізичних осіб, надходження від яких становлять значну частку у наповненні районного бюджету, а також проведення часткового ремонту приміщення.

Розділ 3.  Мета  Програми.

Метою програми є створення та функціонування центру обслуговування платників податків, проведення внутрішніх робіт по ремонту приміщення, суттєве вирішення питань матеріально-технічного забезпечення організації, створення належних умов праці та для виконання завдань, які поставлені перед Бережанською міжрайонною державною податковою інспекцією.

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми.

 

Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету в обсягах, передбачених рішеннями районної ради  про районний бюджет на відповідний рік :

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2012 – 2016 роки становить 100,0 тис. грн.

4.1. Ресурсне забезпечення районної програми підтримки Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції на 2012 -2016 роки.

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання програми

Виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :

Районний бюджет

 

33,0

 

20,0

 

15,0

 

16,0

 

16,0

 

100,0

 

 

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Напрямки діяльності та заходи районної програми організаційного забезпечення діяльності Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції на 2010 -2011 роки

п/п

Назва напряму  діяльності

Перелік заходів програми

Строк вико-

нання заходу

Вико-навці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування

( вартість ) тис. грн.. у тому числі :

Очікуваний результат

1.

 

Забезпе-

чення функціонування  Бережанської МДПІ

 

1. Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки

 

2012-

2016

Бережанська МДПІ

Районний бюджет, кошти з інших джерел

2012 – 25,0

2013 – 7,0

2014 – 10,0

2015 – 10,0

2016 – 5,0

Якісне виконання функціональних обов’язків

2. Видатки на ремонт приміщення

2012-2016

2012 – 8,0

2013 – 10,0

2014 – 10,0

2015 – 10,0

2016 – 5,0

Покращення благоустрою

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює замовник, координатор та відповідальний виконавець – Бережанська  міжрайонна державна податкова інспекція, постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.