Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” листопада 2019 р.                                                                № 508

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2019 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Урманської сільської ради від 22 жовтня 2019 року №431, Підвисоцької сільської ради від 04 листопада 2019 року №248, Рогачинської сільської ради від 02 жовтня 2019 року №275, Саранчуківської сільської ради від 04 листопада 2019 року №640, Потуторської сільської ради від 06 листопада 2019 року №282 та від 15 листопада 2019 року №329, Куропатницької сільської ради від 01 жовтня 2019 року №557 та від 11 листопада 2019 року №585, Нараївської сільської ради від 04 листопада 2019 року №751, Шибалинської сільської ради від 22 жовтня 2019 року №686, Біщівської сільської ради від 13 листопада 2019 року №340, Надрічнянської сільської ради від 04 жовтня 2019 року №370 та від 05 листопада 2019 року №380, Бережанської міської ради від 31 жовтня 2019 року №1483, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 жовтня 2019 року №656-од та від 06 листопада 2019 року №711-од, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 2852,529 тис.грн. за рахунок:

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що     сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»

504,0 тис.грн.

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

30,428 тис.грн.

- 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»

1528,6 тис.грн.

- 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

435,9 тис.грн.

-   41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

353,601 тис.грн.

2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі   8,526 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

8,526 тис.грн.

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 46,655 тис.грн. за рахунок:

-   41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

18,9 тис.грн.

-   41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

27,755 тис.грн.

4. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 4806,648 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                 100,0 тис.грн.

Освіта                                                                                                           2660,46 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                      738,813 тис.грн.

Культура                                                                                                         270,8 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                       491,047 тис.грн.

Служба у справах дітей 3,7 тис.грн.

Проведення місцевих виборів 1,6 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп 540,228 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Районна рада

100,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

100,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

82,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

82,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

18,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

18,0 тис.грн.

4.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

2660,46 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

2660,46 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1041,495 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

956,195 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

43,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

42,3 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

158,14 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

129,84 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

19,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

9,3 тис.грн.

 • продукти харчування

3,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

3,0 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

4,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

4,0 тис.грн.

 • поточні видатки

1453,825 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

1420,525 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

2,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

2,2 тис.грн.

КПКВ 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»

29,1 тис.грн.

4.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація 

740,413 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

740,413 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

592,6 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

208,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

384,6 тис.грн.

 • поточні видатки

147,813 тис.грн.

КПКВ 0210191 «Проведення місцевих виборів»

1,6 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

146,213 тис.грн.

4.2.4.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

270,8 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

270,8 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

214,8 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» 

44,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

146,3 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

24,5 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

20,2 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» 

10,9 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

7,0 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

2,3 тис.грн.

 • поточні видатки

35,8 тис.грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

7,8 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

6,0 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

22,0 тис.грн.

4.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

491,047 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

491,047 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

337,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

337,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

70,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

70,0 тис.грн.

 • поточні видатки

84,047 тис.грн.

КПКВ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

55,872 тис.грн.

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

1,835 тис.грн.

КПКВ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

6,34 тис.грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

20,0 тис.грн.

4.2.6.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

3,7 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

3,7 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

3,7 тис.грн.

КПКВ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

3,7 тис.грн.

4.2.7.

Фінансове управління райдержадміністрації

540,228 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

540,228 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

540,228 тис.грн.

КПКВ 3719620 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

434,3 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

20,0 тис.грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

85,928 тис.грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 24,932 тис.грн. (бюджет розвитку).

5.1. За функціональною класифікацією видатків:

 Освіта                                                                                                         24,932 тис.грн.

 

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

24,932 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

24,932 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

24,932 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

10,0 тис.грн.

КПКВ 0617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

14,932 тис.грн.

6. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 16,406 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 16,406 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 16,406 тис.грн.

7. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 146,655 тис.грн.:

7.1. За програмною класифікацією видатків:

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                          46,655 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп 100,0 тис.грн.

7.2. За головними розпорядниками коштів:

7.2.1.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

46,655 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

46,655 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

46,655 тис.грн.

КПКВ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

3,5 тис.грн.

КПКВ 0813172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи»

0,084 тис.грн.

КПКВ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (доплата до пенсій ветеранам ОУН-УПА; щомісячна допомога членам сімей загиблих в Афганістані)

12,171 тис.грн.

КПКВ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків»

18,9 тис.грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Надання допомоги учасникам антитерористичної операції об’єднаних сил, членам сімей Героїв Небесної сотні, сім’ям загиблих (померлих, пропавши безвісти) учасників антитерористичної операції, мобілізованим особам)

12,0 тис.грн.

7.2.2.

Фінансове управління райдержадміністрації

100,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

100,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

100,0 тис.грн.

КПКВ 3718700 «Резервний фонд»

100,0 тис.грн.

8. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 1870,525 тис.грн.:

8.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                      1457,725 тис.грн.

Культура                                                                                                       412,8 тис.грн.

8.2. За головними розпорядниками коштів:

8.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

1457,725 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

1457,725 тис.грн.

з них на:

1457,725 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

1157,725 тис.грн.

КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

300,0 тис.грн.

8.2.2.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

412,8 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

412,8 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

412,8 тис.грн.

КПКВ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» 

412,8 тис.грн.

9. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 1870,525 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 1870,525 тис.грн., та збільшивши за загальним фондом на – 1870,525 тис.грн.

10. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів:

10.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

263,24 тис.грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

230,0 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

230,0 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

31,0 тисч.грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

31,0 тис.грн.

 • поточні видатки

2,24 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

2,24 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

263,24 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

31,0 тис.грн.

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

31,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

20,0 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

20,0 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

62,85 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

26,95 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

35,9 тис.грн.

 • поточні видатки

149,39 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

149,39 тис.грн.

10.2.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

16,0 тис.грн.

з них на: 

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

16,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

16,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

16,0 тис.грн.

з них на: 

 • поточні видатки

16,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

12,0 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

4,0 тис.грн.

10.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

675,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

15,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

15,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

8,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

8,0 тис.грн.

 • поточні видатки

652,0 тис.грн.

КПКВ 0813087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях»

652,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

675,0 тис.грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

23,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

23,0 тис.грн.

 • поточні видатки

652,0 тис.грн.

КПКВ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

652,0 тис.грн.

11. В підпунктах 7.1. та 7.3. пункту 7 рішення сесії районної ради від 16 жовтня 2019 року №501 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» суму 218,0 тис.грн. змінити на суму 132,072 тис.грн.

12. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

13. Договір від 16 жовтня 2019 року про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, а саме передача коштів із районного бюджету Бережанської районної ради до сільського бюджету Саранчуківської сільської ради у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 218,0 тис. грн. для утримання Літятинського ЗЗСО І-ІІ ст. Саранчуківської сільської ради, який затверджений рішенням сесії районної ради від 16 жовтня 2019 року №501 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», вважати нечинним.

14. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком 1.

15. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 2.

16. Затвердити міжбюджетні трансферти (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 3.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                Василь БІЛИК