Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” листопада 2019 р.                                             № 509

м.Бережани

Про подання Теребовлянської

місцевої прокуратури

Тернопільської області 

Керуючись ст.43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.1, 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ч.1 ст.3, ст.45, ч.2 ст.49, ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», розглянувши подання Теребовлянської місцевої прокуратури від 30.09.2019 року №21.33/1/605 вих 19,  Бережанська районна рада

вирішила: 

 1. Подання Теребовлянської місцевої прокуратури взяти до відома.

2. Довести до відома депутатів Бережанської районної ради про дотримання Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов’язкового та своєчасного подання декларацій з достовірними відомостями та подання письмового повідомлення у Національне агентство з питань запобігання корупції у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування у встановлений Законом термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                  Василь БІЛИК