Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області

на 2020 - 2022 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”

3.

Розробник програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

4.

Співрозробники програми

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Бережанської районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

6.

Учасники програми

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Бережанської районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, районна, сільські ради, житлово-комунальні підприємства

7.

Термін реалізації програми

2020-2022 роки

7.1.

Етапи виконання програми

Поетапно – 2020, 2021 та 2022 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

150 000 тисяч гривень

9.1.

коштів районного бюджету

150 000 тисяч гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма.

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), яким створено новий орган, здатний надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 730 створено територіальний орган Національної поліції України – Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню району, відчуття громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

3. Мета і завдання програми.

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з районного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми.

4.1. Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в області. Програма розрахована на 3 роки.

Ресурсне забезпечення програми


(тис. гривень)   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання

програми

Обсяг ресурсів, усього:

50 тисяч грн.

50 тисяч грн.

50 тисяч грн.

150 тисяч грн.

у тому числі районний бюджет

50 тисяч грн.

50 тисяч грн.

50 тисяч грн.

150 тисяч грн.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники.

5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

- усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

5.2. У результаті виконання програми очікується:

- зростання динаміки довіри населення до Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;

- посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;

- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.


6. Напрями діяльності та заходи програми.


з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1.

Підвищувати рівень інформованості мешканців населених пунктів Бережанського району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених Законом поліцейських заходів.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Без

фінансування

-

Цілеспрямована

співпраця

з населенням області,

підняття рівня

правосвідомості, підняття рівня довіри населення до органів поліції

2.

Формування позитивного іміджу про Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Кошти районного бюджету

1000 грн

Забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

5.

Покращення забезпечення паливно-мастильними матеріалами та технічного обслуговування автомобілів для швидкого реагування на злочини та правопорушення в межах району

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Кошти районного бюджету

50 000 грн

Покращання стану реагування на повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх розкриття

6.

Поточний ремонт адмінбудівлі Бережанського ВП ГУНП, службових кабінетів, придбання комп'ютерної та оргтехніки.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Кошти районного бюджету

40000

Покращення умов праці та ефективності працівників поліції

7.

З метою контролю за роботою поліцейських, в тому числі з боку органів місцевого самоврядування та громадськості, обладнання службових автомобілів поліції відеореєстраторами та системою GPRS, придбання засобів відеоспостереження та комплектуючих частин

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Кошти районного бюджету

59000 грн

Забезпечення рівня задоволеності фізичних осіб роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події.

8.

Організація та здійснення спільних виїздів керівництва Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та інших органів виконавчої влади у населені пукти району для зустрічі з колективами підприємств, установ, організацій, здійснення особистого прийому громадян, комплексного вирішення порушених громадянами питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших держаних органів на місцях.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Без

фінансування

-

Підвищення рівня роботи поліції та органів державної влади при наданні послуг населенню

10.

Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Без

фінансування

-

Профілактика скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї

11.

Спільно з органами самоврядування визначити перелік осіб, в розрізі населених пунктів району, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе у разі виникнення необхідності звернутися про допомогу.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

сільські, селищні, житлово-комунальні підприємства та спілки власників багатоповерхових будинків

Без

фінансування

-

Підвищення безпеки незахищених верств населення

12.

Спільно з відповідними службами органів державної влади та місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, запобігати дитячій бездоглядності.

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

райдержадміні-страція, органи місцевого самоврядування

Без

фінансування

-

Підвищення рівня безпеки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та залишених без нагляду.

13.

Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень.

2020-

2022

, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

райдержадміні-страція, органи місцевого самоврядування

Без

фінансування

-

Забезпечення законних прав членів сім’ї

14.

Проводити у навчальних закладах району регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання потрапляння школярів та студентів у негативне середовище, попередження негативних соціальних наслідків

2020-

2022

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, управління у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

Без

фінансування

-

Зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

150 000

гривень

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється сектором з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Бережанської районної державної адміністрації.