Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 06 ” грудня 2019 р.                                   № 518

м.Бережани 

Звіт голови районної ради про

свою діяльність за звітний період 

Керуючись п. 17 ч. 6 ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а : 

Звіт голови районної ради про свою діяльність за звітний період прийняти до відома.

Голова Бережанської

районної ради                                   Василь БІЛИК