Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку

Бережанського району на 2020 рік


з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

1.Промисловість

1.1.

Просування продукції промислового комплексу району на внутрішньому і зовнішньому ринках

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

1.2.

Введення в експлуатацію лінії із виробництва вапна гідратного (гашеного) фасованого

2020

рік

ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”

1.2.

Сприяння участі місцевих виробників у виставково-ярмаркових заходах, конкурсах, форумах, презентаціях

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

1.3.

Надання всебічного сприяння відкриттю підприємства по пошиттю одягу (блузки жіночої) із забезпеченням 40 робочих місць   в с.Лапшин Бережанського району ТОВ «Мануфактура»

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

1.4.

Опрацювання шляхів розвитку промислових підприємств району, зокрема на засіданні ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

1.5.

Надання сприяння у створенні індустріального парку на території району

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

1.6.

Сприяння участі місцевих виробників у навчаннях, тренінгах щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

1.7.

Актуалізація бази інвестиційних проектів та їх промоція

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації


2. Сільське господарство

2.1.

Надання сприяння у забезпеченні матеріально-технічною базою діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів району

2020

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.2.

Сприяння розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції, популяризація продукції ТОВ «Жива земля Потутори»

2020

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.3.

Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення в розрізі користувачів

2020

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.4.

Проведення сільськогосподарських ярмаркових заходів в районі та участь у обласних заходах

2020

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.5.

Активізація роботи щодо створення сімейних молочних ферм

2020

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок

3.1.

Впровадження інфраструктурних проектів, що покращать транспортно-експлуатаційний стан комунальних доріг та доріг загального користування у населених пунктах Бережанського району

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

3.2

Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування та комунальної власності в населених пунктах району

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, управління капітального будівництва ода, служба автомобільних доріг в області, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

3.3

Забезпечення безпеки дорожнього руху, зниження дорожнього травматизму

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, управління капітального будівництва ода, служба автомобільних доріг в області, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

3.4

Забезпечення контролю за дотриманням ліцензійних умов і договірних зобов’язань учасниками перевізного процесу

2020

рік

ТДВ “Бережаниавтотранс”

3.5.

Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць у сільських населених пунктах Бережанського району

2020

рік

органи місцевого самоврядування

3.6.

Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства з питань безпеки дорожнього руху.

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4. Енергоефективність

4.1.

Диверсифікація джерел енергопостачання шляхом переведення газових котелень на альтернативні/місцеві види палива

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.2.

Інтенсифікація розвитку та підтримка ОСББ через механізм фінансування проектів з енергоефективності з Фонду енергоефективності та Урядової програми „теплих кредитів”, ПРООН

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.3.

Проведення енергетичного аудиту (сертифікації енергетичної ефективності) будівель і споруд бюджетної сфери

2020

рік

структурні підрозділи районної державної адміністрації, бюджетні установи району

4.4.

Впровадження системи енергетичного менеджменту (в тому числі, дистанційний облік споживання енергоносіїв, встановлення датчиків температури, вологості, освітлення і тощо)

2020

рік

структурні підрозділи районної державної адміністрації, бюджетні установи району

4.5.

Забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту та моніторингу енергоспоживання

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.6.

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в бюджетних установах, в системах зовнішнього освітлення комунальних доріг та вулиць

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.7.


Проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення (проведення консультацій, проведення круглих столів, виступи у засобах масової інформації), стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків


2020

рік


відділ економічного розвитку районної державної адміністраціїкредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів

5. Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність

5.1.

Стимулювання інфраструктурного розвитку сільських громад за рахунок коштів районного, обласного , державного бюджетів, грантових коштів (міжнародна технічна допомога) та коштів Державного фонду регіонального розвитку

2020

рік

відділи містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, економічного розвитку районної державної адміністрації

5.2.

Створення банку даних про підприємства, які потребують інвестицій,

земельних ділянок (типу greenfield, brownfield) для реалізації інвестиційних проектів

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації спільно з

відділом у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області


5.3.

Використання, при реалізації проектів будівництва і реконструкції,   місцевих будівельних матеріалів та залучення місцевих будівельних організацій

2020

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

5.4.

Налагодження та підтримка каналів зв’язку з іноземними інвесторами шляхом організації зустрічей з ними в обласній, районній державних адміністраціях, постійної та ефективної взаємодії у процесі супроводження інвесторів, які розглядають можливість інвестування або уже інвестували в реалізацію проектів в районі

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

5.5.

Формування інформаційних матеріалів, презентацій, орієнтованих на іноземних інвесторів, з урахуванням конкурентних переваг та пріоритетних галузей району для інвестування та зазначенням прикладів здійснених успішних іноземних інвестицій

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

5.6.

1

Проведення роботи щодо сприяння створенню в районі індустріальних парків та розбудови їх інфраструктури для розміщення на територіях

2

2020

рік

3

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4

5

вказаних парків високотехнологічних виробництв

5.7.

Популяризація інвестиційних переваг району в Україні та за кордоном шляхом участі та проведення публічних заходів (міжнародні та інвестиційні форуми, презентації, конференції, «круглі столи», виставки-ярмарки тощо)

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації


5.8.

Інформаційне забезпечення районної державної адміністрації в розрізі Бережанського району щодо залучення прямих іноземних інвестицій та державної реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями з метою сприяння іноземній інвестиційній діяльності в районі

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

5.9.

Залучення міжнародної технічної  допомоги, підготовки фахівців з проектної роботи та безпосереднє написання проектів

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

5.10

Освоєння нових видів продукції та впровадження нових технологічних процесів, спрямованих на енергозбереження та підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованих товарів

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6. Зовнішньоекономічна діяльність

6.1.

Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів району щодо можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2020 році

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6.2.

Сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності району у здійсненні торгівлі з міжнародним бізнес-середовищем шляхом розповсюдження двосторонніх ініціатив до налагодження (розширення) співпраці та поширення корисної інформації у сфері міжнародних виставково-ярмаркових заходів, умов провадження торгівлі з окремими країнами світу

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6.3

Забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі шляхом участі у тренінгах, семінарах, конференціях, засіданнях за круглим столом з питань розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації


6.4.


Забезпечення участі у семінарах, конференціях, навчаннях з метою сприяння бізнесу у формуванні власних ефективних експортних


2020

рік


відділ економічного розвитку районної державної адміністраціїстратегій, зокрема, на європейському напрямку; участь у інших публічних заходах за участю іноземних ділових кіл (бізнес-зустрічей, коопераційних бірж, торговельних місій тощо) з метою сприяння виходу на нові зовнішні товарні ринки та розширення географії налагоджених поставок товарів за кордон, пошуку цільових споживачів

6.5.

Інформаційне забезпечення районної державної адміністрації даними по району щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою сприяння процедурі просування експорту

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

7.1.

Розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій; удосконалення системи підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

7.2.

Сприяння поширенню інформації з питань європейської інтеграції, у т. ч. досвіду сусідніх країн щодо набуття членства в ЄС та інших стратегічних напрямів, з метою підвищення рівня поінформованості громадян про зміст національних інтересів, мету європейської інтеграції України, історію ЄС, стандарти життя в європейських   державах

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

7.3.

Забезпечення участі делегації району у Міжнародному інвестиційному форумі Тернопільщини для презентації інвестиційного та економічного потенціалу району

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації


8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

8.1.

Сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунального комплексу на основі сучасних технологій і матеріалів, а також залучення   інвесторів на принципах державно-приватного партнерства, з метою проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, установ

2020

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

8.2.


Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення сільського населення якісною питною водою, в тому числі за рахунок використання енергоощадного обладнання та технологій


2020

рік


відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районноїдержавної адміністрації

8.3.

Вжиття заходів з благоустрою населених пунктів району

2020

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

8.4.

Впровадження органами місцевого самоврядування системного моніторингу технічного стану об'єктів інженерної, соціальної інфраструктури житлово-комунального комплексу

2020

рік

органи місцевого самоврядування

8.5.

Забезпечення безперебійної роботи системи житлових субсидій з метою мінімізації втрат сектору житлово-комунального господарства внаслідок недостатньої платоспроможності споживачів в умовах зростання тарифів

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

8.6.

Виконання заходів, передбачених районною програмою “Питна вода Бережанщини”

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

8.7.

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в системах зовнішнього освітлення сільських населених пунктів району

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

8.6.

Постійний контроль за станом рахунків підприємств та умов за спожиті електроенергію і природний газ та вжити заходів щодо ліквідації наявної заборгованості всіх категорій споживачів та посилення відповідальності керівників підприємств у частині забезпечення своєчасної та у повному обсязі оплати за використані енергоносії

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

8.7.

Стимулювання населення до енергозбереження шляхом популяризації енергоощадного використання енергеоносіїв та участі у програмі державної підтримки енергоефективності для населення АТ “Ощадбанк” “Теплий дім”

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

8.8.

Реалізація проектів зі скорочення та заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед, на об’єктах соціальної сфери

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг

9.1.

Ефективне впровадження заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Бережанському районі на 2019-2020 роки

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.2.

Забезпечення постійного інформування щодо інструментів підтримки бізнесу, в тому числі фінансово-кредитних

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.3.

Забезпечення належного функціонування Центру підтримки підприємництва при відділі економічного розвитку районної державної адміністрації

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.4.

Інформування щодо навчань та тренінгів для власників і менеджерів МСП із менеджменту, маркетингу, планування діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського обліку тощо

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.5.

Активізація роботи гарячої телефонної лінії для підприємців та сприяння проведення засідань ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.6.

Збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, формування його ефективної інфраструктури з орієнтацією на освоєння малоефективних зон сільської місцевості

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.7.

Забезпечення збільшення обсягів реалізації продукції місцевого виробника в торговій мережі

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

9.8.

Надання в оренду та продажі через аукціон земельних ділянок, нежитлових приміщень і майна комунальної власності

2020

рік

органи місцевого самоврядування

9.9.

Сприяння розширення мережі торговельних та побутових підприємств паралельно з підвищенням ефективності їх діяльності та збільшенням нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах

2020

рік

органи місцевого самоврядування

9.10.

Забезпечення участі працівників сфери побутового обслуговування, малого підприємництва у конкурсах, виставках та інших заходах

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність

10.1


Забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України

2020

рік

Бережанська Державна податкова інспекція Козівського управління ГУ ДФС У Тернопільській області, Бережанський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного Фонду України в Тернопільській області

10.2

Підвищення ефективності роботи прибуткових підприємств та вжиття додаткових заходів щодо покращення фінансового стану збиткових підприємств через стабілізацію їх виробничої діяльності

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, Бережанська Державна податкова інспекція Козівського управління ГУ ДФС У Тернопільській області

10.3.

Здійснення аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення

2020

рік

Бережанська Державна податкова інспекція Козівського управління ГУ ДФС У Тернопільській області

10.4.

Здійснення постійного моніторингу податкового боргу платників податків до місцевих бюджетів та вжиття своєчасних заходів щодо його зменшення

2020

рік

Бережанська Державна податкова інспекція Козівського управління ГУ ДФС У Тернопільській області

10.5.

Забезпечення організації роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів

2020

рік

управління соціального захисту районної державної адміністрації

10.6.

Розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в разі систематичної несплати орендної плати громадянами,

фізичними особами - суб’єктами господарювання та юридичними особами

2020

рік

органи місцевого самоврядування

1

2

3

4

5

10.7.

Посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна

2020

рік

фінансове управління районної державної адміністрації

10.8.

Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни та недопущення формування не бюджетної заборгованості, забезпечення оптимізації мережі установ та видатків на їх утримання, ефективного використання бюджетних призначень

2020

рік

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, комунальне некомерційне підприємство “Бережанська центральна районна лікарня” Бережанської районної ради

10.9.

Забезпечення дієвої роботи комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при районній державній адміністрації, а також робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

10.10.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо закупівлі на торгівельних електронних майданчиках у системі електронних державних закупівель PROZORRO

2020

рік

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації,

10.11.

Залучення фінансових ресурсів у енергозберігаючі та енергоефективні інноваційні проекти з метою економії бюджетних коштів

2020

рік

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації


11. Населення, заробітна плата та ринок праці

11.1.

Здійснення   контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого державного мінімального розміру оплати праці

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

11.2.

Забезпечення покращення ситуації у сфері оплати праці району, у тому числі шляхом підвищення рівня легалізації зайнятості та заробітної плати працюючих

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

11.3.

Забезпечення постійного здійснення контролю щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

11.4.

Здійснення заходів щодо запобігання настанню безробіття: контроль за поданням підприємствами, організаціями та установами інформації про вакантні посади та вільні робочі місця; сприяння розвитку підприємництва

2020

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

11.5.

Сприяння працевлаштуванню населення, у тому числі залучення громадян до тимчасової зайнятості, зокрема організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

2020

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

11.6.

Забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів за замовленням роботодавців

2020

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

11.7.

Сприяння розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості шляхом: сприяння розвитку підприємництва, розвитку зеленого туризму

2020

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

11.8.

Підвищення результативності співпраці з роботодавцями у пошуку вакансій та забезпечення їх потреби в укомплектуванні вільних робочих місць

2020

рік

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості


12. Соціальний захист населення

12.1.

Забезпечення гарантованого соціального захисту, в тому числі тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців та учасників антитерористичної ситуації

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.2.

Надання адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій, інвалідам війни з числа учасників АТО

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.3.

Розширення цільової аудиторії отримувачів субсидій для сплати послуг ЖКГ та енергоносіїв шляхом широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою 100%-го охоплення мешканців Бережанського району

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.4.

Забезпечення інвалідів та ветеранів санаторно-курортними путівками на оздоровлення, а також технічними та іншими засобами реабілітації

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.5.

Підвищення якості соціального обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, а також одиноких непрацездатних громадян

2020

рік

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району

12.6.

Забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями, своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.7.

Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.8.

Організація співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями з числа вимушених переселенців

2020

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

13. Охорона здоров’я

13.1.

Перепрофілізація   ліжкового фонду закладу у відповідності до аналізу ефективності його використання в 2020 році та до сучасних вимог.

2020

рік

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради


13.2.

Дотримання якості лікувально-діагностичного процесу у закладі шляхом трьохступеневого контролю за дотриманням виконання клінічних протоколів, удосконалення їх у відповідності до міжнародних стандартів

2020

рік

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська центральна районна лікарня»   Бережанської районної ради

13.3.

1

Реорганізація фінансування КНП «Бережанська ЦРЛ» за принципом «Гроші йдуть за пацієнтом»

2

2020

Рік

3

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська

4

5

 

 

центральна районна лікарня» Бережанської районної ради

13.4.

Забезпечення санітарно – гігієнічних та комфортних умов у харчоблоці та пральні   центральної районної комунальної лікарні для персоналу , економії енергоносіїв , поліпшення якості харчування хворих, якості прання білизни.

2020

рік

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради

13.5.

Зміцнення матеріально – технічної бази центральної районної комунальної лікарні шляхом до оснащення та переоснащення закладу дорого вартісною лікувально – діагностичною апаратурою та медичним обладнанням.

2020

рік

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради

13.6.

Забезпечення виконання районної цільової соціальної програми Районної комплексної програми «Здоров'я населення Бережанщини 2017 – 2021»

2020

рік

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради,

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський Центр

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

13.7.

Виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво приймального відділу КНП «Бережанська ЦРЛ» з відділенням невідкладної медичної допомоги

2020

рік

комунальне некомерційне підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради

13.8.

Завершення будівництва Стриганецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з житлом для медпрацівника.

2020

рік

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський Центр

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

13.9.


Завершення будівництва Курянівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини


2020

рік


районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський Центр 

 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

13.10.

Технічне переоснащення амбулаторій ЗП-СМ РКНП «Бережанський центр ПМСД»

2020

рік

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський Центр

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради


13.9.

Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною вікон, утепленням фасадів та внутрішнім ремонтом сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Слов'ятин Бережанського району Тернопільської області

2020

рік

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

13.10.

Енергоефективний проект; реконструкція адмінбудинку в якому розміщені приміщення ФАПу по вул.Дубник, 18 в с.Лапшин Бережанського району Тернопільської області

2020

рік

районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

14. Освіта і наука

14.1.

Модернізація освітлення навчальних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл) Бережанського району

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

14.2.

Реконструкція Рекшинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Центральна, 50а, в с.Рекшин Бережанського району Тернопільської області

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

14.3.

Капітальний ремонт будівлі Урманського НВК «ЗНЗ I-II ступенів – ДНЗ» в с.Урмань вул.Сонячна, 5 Бережанського району Тернопільської області

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

14.4.

Забезпечення ефективного та раціонального використання коштів для оснащення сучасною матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

14.5.

Розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

15. Культура

15.1.

Реконструкція районного будинку культури по вул. Міцкевича, 4 у м.Бережани Тернопільської області

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.2.

Реконструкція будівлі сільського клубу з енергозберігаючими заходами по вул.Бічна, 1 в с.Баранівка Бережанського району Тернопільської області

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.3.


Організація та проведення культурно-мистецьких заходів по відзначенню історичних та державних дат: районне фольклорне свято «Прощання з колядою», Європейська Ніч в музеї, День української молоді, урочистості до Дня Конституції України, урочистості з нагоди Дня Незалежності України,V Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії», районне свято родинної творчості «Родинне перевесло»

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.4.

Організація та проведення творчих звітів мистецьких колективів району присвячених до державних свят та пам’ятних дат України.

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.5.

Реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.6.

Реалізація завдань Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.7.

Реалізація завдань Програми розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Бережанського району на 2017-2021 роки

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації


15.8.

Реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

15.9.

Організація та проведення фестивалів та конкурсів:

- - районний фестиваль вертепних дійство «Ясна зірка засяла»;

- - районний огляд-конкурс читців, присвячений 205-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;

- - районний фестиваль театральних колективів «Театральна мозаїка 2019»;

- районний фестиваль хореографічних колективів «Бережанська танцювальна весна – 2019»;

- районний дитячий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»;

- фестиваль повстанської пісні «Чорна вишиванка»;

- районний фестиваль лемківської культури «Єднаймося, братове, з лемківського роду» у с. Гутисько;

- регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної патріотичної пісні   «Дзвони Лисоні»;

- районний огляд-конкурс вокальних колективів

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

16. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей

16.1.

Проведення районних змагань з різних видів спорту та участь спортсменів Бережанщини у обласних змаганнях

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

16.2.

Проведення паспортизації площинних спортивних споруд загальноосвітніх шкіл та   визначення потреб у їх забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

16.3.

Проведення профілактичного ремонту і благоустрою футбольних полів, спортивних майданчиків, інших спортивних об’єктів

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

16.4.

Використання спортивних споруд закладів освіти для проведення фізкультурно-спортивної роботи під час канікул й у вихідні дні

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

16.5.


Сприяння інтеграції української молоді в європейське молодіжне


2020


відділ освіти районної державноїспівтовариство, організація тренінгів та інших інтерактивних форм формування європейської свідомості у молоді

рік

адміністрації

16.6.

Виконання заходів програми “Молодь Бережанщини” на 2016-2020 роки   та районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки

2020

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

16.7.

Забезпечення виконання заходів районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки

2020

рік

служба у справах дітей районної державної адміністрації

17. Туризм та рекреація

17.1.

Розробка та виготовлення іміджевої продукції для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації


17.2.

Сприяння повноцінному та раціональному використанню туристичних ресурсів та культурного потенціалу району

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

17.3.

Організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, фестивалів, акцій тощо

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

17.4.

Відновлення туристичного потенціалу району шляхом сприяння у реконструкція архітектурних пам’яток за рахунок грантових коштів на відновлення культурної спадщини та міжнародного співробітництва

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

17.5.

Реалізація завдань програм збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки та розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки

2020

рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

18. Охорона навколишнього природного середовища

18.1.


Здійснення реконструкції, будівництво та приведення у відповідність до існуючих норм полігонів твердих побутових відходів, а також організація роздільного збору відходів у населених пунктах району


2020

рік


органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районноїдержавної адміністрації

18.2.

Удосконалення системи захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, а також від підтоплення сільських територій

2020

рік

органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

18.3.

Продовження розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення екологічної ситуації, раціонального використання природних ресурсів

2020

рік

органи місцевого самоврядування, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

18.4.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою, підготовка проектних пропозицій для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання

2020

рік

органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації


18.4.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою, підготовка проектних пропозицій для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання

2020

рік

органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

19. Розвиток новостворених територіальних громад

19.1.

Методичний супровід процесу створення територіальних громад, надання юридичної та контекстної допомоги. Забезпечення постійного діалогу, тренінгів, спілкування з громадянами і місцевими органами влади, що дасть змогу підвищити рівень ініціативності місцевої влади

2020

рік

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

19.2.


При утворенні об’єднаних територіальних громад надавати  організаційно-методичну допомогу в розробленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури, в доступності та якості адміністративних послуг, в галузі освіти та ін.


2020

рік


відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районноїдержавної адміністрації

19.3.

Участь у реалізації проектів розвитку громад в частині покращення економічного потенціалу, залучення інвестицій, обміну досвідом та методичного супроводу

2020

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

20. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

20.1.

Проведення   заходів     з поповнення   матеріальних запасів районного   резерву використаних для проведення аварійно - відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2020

рік

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

20.2.

Забезпечення виконання робіт згідно проекту «Розчистка русла річки Золота Липа” з метою ліквідації підтоплень садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі,Підлісне Бережанського району Тернопільської області»

2020

рік

відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації


20.3.

Облаштування приміщення пункту управління працівника цивільного захисту району на мирний час та особливий період, його технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та програмним забезпеченням

2020

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

21. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку

21.1.

Розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

2020

рік

структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

21.2.

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

2020

рік

структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

21.2.


Забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам


2020

рік


управління соціального захисту населення,   відділ освіти районної державної адміністрації, районнезвільненим з місць позбавлення волі

комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, Бережанський відділ поліції  Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості