Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” грудня 2019 р.                                  № 521

м.Бережани

Про внесення змін та доповнень  

до районної програми розвитку  

лісового господарства Бережанщини  

на 2017-2021 роки


Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення районної державної адміністрації та рекомендації постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни та доповнення до районної програми розвитку лісового господарства Бережанщини на 2017-2021 роки, а саме:

- розділ 6 «Напрями діяльності та заходи районної програми розвитку лісового господарства Бережанщини на 2017-2021 роки» доповнити пунктом 8 та викласти в редакції, згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК