Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 17 ” грудня 2019 р.                                      № 523

м.Бережани

Про перелік основних питань для

розгляду на пленарних засіданнях

Бережанської районної ради у 2020 р.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

Затвердити перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях Бережанської районної ради у 2020 році згідно додатку.

Голова Бережанської

районної ради                                    Василь БІЛИК